Tartışma:Yusuf

Aktif tartışmalar
Vikiproje 10K (C-sınıf, Çok-önem)
Bu madde, Vikipedi'deki 10K maddelerini geliştirmek amacıyla oluşturulan Vikiproje 10K kapsamındadır. Eğer projeye katılmak isterseniz, bu sayfaya bağlı değişiklikler yapabilir veya katılabileceğiniz ve tartışabileceğiniz proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
 C  Bu madde C-sınıf olarak değerlendirilmiştir.
 Çok  Bu madde Çok-önemli olarak değerlendirilmiştir.
Vikiproje İslam (C-sınıf, Çok-önem)
Bu madde, Vikipedi'deki İslam maddelerini geliştirmek amacıyla oluşturulan Vikiproje İslam kapsamındadır. Eğer projeye katılmak isterseniz, bu sayfaya bağlı değişiklikler yapabilir veya katılabileceğiniz ve tartışabileceğiniz proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
 C  Bu madde C-sınıf olarak değerlendirilmiştir.
 Çok  Bu madde Çok-önemli olarak değerlendirilmiştir.

Neden yusuf önce tevrat ve incile göre anlatılmış


ve sonra sadece Kur'an la arasındaki farklar da bunlardır denilmiş? çünkü kuran değişime uğramayan tek kitaptır.--Mehmet2046 10:48, 24 Eylül 2008 (UTC) Yusuf hristiyan bir ülke de kullanılan bir isim midir? Yusuf musevi bir ülke de kullanılan bir isim midir?

Yoksa burada Yusuf değil de joseph mi anlatılmaktadır?

Hayır burası wikipedia Türkçe bölümü ve Türkiyeye hitap ediyor.

Türkiye de kullanılan Yusuf ismi ise (Kur'an) da geçtiği için konmuş bir isimdir.

Öyleyse Türkiye Wikipedisinde, Türkçe bölümünde, Türklere hitaben,

Hristiyan ve Musevi inancındaki Joseph'i anlatmak bence hiç te mantıklı değildir.


Merhabalar. Bu madde tarafımdan hazırlandı. Türkçe'deki Yusuf ismi Arapça'dan gelmekle beraber Türkçe bir kelimedir. Kelimenin orjinali İbranice Yosef kelimesidir ki batılı dillerdeki Joseph de Arapça'daki Yusuf da bu isimden gelir. Bu bakımdan farklı dillerde nasıl adlandırılsa adlandırılsın ya da hayat hikayesi nasıl olursa olsun bu şahısların hepsi aynı kişidir.
Yusuf hakkındaki bilgiler ilk önce Tanah'ta, sonra Eski Ahit'te, sonra Kur'an'da dile getirildiği için Vikipedi'ye konuş sırası da bu kronolojik sıralamaya uyacak şekilde yapılmıştır. Sizin'de belirttiğiniz gibi burası Türkçe Vikipedi'dir, Müslüman Vikipedi değil. Bu nedenle her üç dindeki bahsine de, aralarındaki farklara da yer verilecektir. Eğer "İslamiyet'te Yusuf" bahsini detaylandırmak isterseniz bu isimde bir madde başlatınız. İyi çalışmalar. --Abuk SABUK 16:47, 24 Eylül 2007 (UTC)


  • Merhaba. Hristiyanlıkta ki joseph ile, yahudilikteki yosef 'in biz'deki Yusuf'a denk geldiği sizin görüşünüzdür. Örneğin meryem 'i anlatırken mariam'dan başlamak, isa'yı anlatırken jeisus'tan başlamak sizin tercihiniz olabilir. Ancak, Türklere hitap eden Türkçe bir site de Allah'ı anlatırken, teslis inancına göre 'mi anlatacaksınız? Yoksa daha eskilere gidip, Gök tanrı inancındaki tanrı'yımı anlatacaksınız? yoksa daha daha eskilere gidip yunan mitolojisindeki zeus'u mu anlatacaksınızrtudf ğ Hayır.
  • Hiç birini anlatmayacaksınız?. Çünkü burası Türkiye Halkının %99'u müslüman kabul edilegelmekte ve Allah denildiğinde ne anlaşıldığı apaçık aşikardır. O yüzden Allah'ı ansiklopetide nasıl anlatmak gerektiğini hiç düşünmez ve Müslüman inanç'taki Allah'ı anlatırsınız.
  • İşte bu sebeptendir ki, aynı şey Yusuf için'de geçerlidir. Eğer ülkemize göre değil de başka inançlara göre bilgi verecek olursak, Kuran başlığını anlatırken incil.com gibi sitelerde Kur'an 'ın nasıl anlatıldığına bakıp öyle anlatma yoluna gitmeniz gerekir. Bu ise %99'u müslüman olan bir ülkede çok abuk duracaktır.
  • Sizden ricam, bilginiz dahilinde ise, Öncelikle Yusuf'u anlatmanızdır. Joseph ve Yosef hakkındaki bilgileri de alt tarafında devam olarak verip aradaki farklılıkları vermeniz daha doğru olacaktır. Eğer Yahudilik'te yosef ya da hristiyanlıkta joseph hakkında bilgi vermek isterseniz bu konuda başlıklar açmanız daha akıllıca olacaktır. Aksi taktirde, ismi Yusuf olanlar arasında (ya da tüm Türk halkı arasında)bir anket yapılması, halk oylamasına gidilmesini tercih ederim.


Aşağıdaki metinden de anlaşılacağı gibi, başka kültürlerin başka isimlerle tanıttıkları kişiler ya da varlıklar aynı kişiler değildir. Bu yüzden "YUSUF" anlatılırken joseph 'i Yusuf gibi anlatmak aldatmacadır. CEBRAİL 'i anlatırken GABRIEL 'i anlatırsanız çok yanıldığınızı göreceksiniz.

İşte örnek: "Bütün hahamlar, papa ve papazlar “yorulan” bir tanrıya inanırlar. Buyurun okuyun:

“Çünkü ben, RAB yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım, yedinci gün dinlendim. Bu yüzden Şabat Günü’nü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim.” (Tevrat, Yar, 2/1-3; Çık, 31/7)

Yorgun tanrı o sinirle Şabat/Cumartesi günü çalışanların öldürülmesini istemiş. Buyurun okuyun:

“Şabat Günü çalışan herkes kesinlikle öldürülmelidir.” (Tevrat, Çık.31:14)

Bütün hahamlar, papa ve papazlar, Yakup aleyhisselama güreşte yenilen bir tanrıya inanırlar.

Buyurun muharref Tevrat’tan okuyun:

yar.32:22 Yakup o gece kalktı; iki karısını, iki cariyesini, on bir oğlunu yanına alıp Yabbuk Irmağı’nın sığ yerinden karşıya geçti.

yar.32:23 Onları geçirdikten sonra sahip olduğu her şeyi de karşıya geçirdi.

yar.32:24 Böylece Yakup arkada yalnız kaldı. Bir adam gün ağarıncaya kadar onunla güreşti.

yar.32:25 Yakup’u yenemeyeceğini anlayınca, onun uyluk kemiğinin başına çarptı. Öyle ki, güreşirken Yakup’un uyluk kemiği çıktı. yar.32:26 Adam, «Bırak beni, gün ağarıyor» dedi.

Yakup, “Beni kutsamadıkça seni bırakmam” diye yanıtladı.

yar.32:27 Adam, “Adın ne?” diye sordu.

“Yakup.”

yar.32:28 yar.35: Adam, «Artık sana Yakup değil, İsrail denecek» dedi, “Çünkü Tanrı’yla, insanlarla güreşip yendin.”

yar.32:29 Yakup, “Lütfen adını söyler misin?” diye sordu.

Ama adam, “Neden adımı soruyorsun?” dedi. Sonra Yakup’u kutsadı.

yar.32:30 Yakup, “Tanrı’yla yüzyüze görüştüm ama canım bağışlandı” diyerek oraya Peniel adını verdi.

yar.32:31 Yakup Peniel’den ayrılırken güneş doğdu. Uyluğundan ötürü aksıyordu. yar.32:32 Bu nedenle İsrailliler bugün bile uyluk kemiğinin üzerindeki siniri yemezler. Çünkü Yakup’un uyluk kemiğinin başındaki sinire çarpılmıştı.”

Yahudi ve Hıristiyanlarca kabul edilen Tevrata göre Yakub aleyhisselamla güreşe tutuşan ve sonunda Yakub aleyhisselama yenilen tanrı ile yerin göğün hakimi Allah aynı değildir." Burada bahsedilen tanrı yorulan, güreşen, yenilen, kızdığı için cumartesi çalışanların ölüm emrini veren tanrıdır. Türkçe de ki (islam kökenli) Allah ismin anlatırken bu tür bir sıralama yapıp önce burada geçen tanrıyı anlatamazsınız.

 • Burada Yusuf'un üç dindeki kabul edilişi ile iglili bir sorun var. Madde bu üç dindeki inanışı ayrı ayrı anlatmadığından bir karmaşa var. Sadece Yusuf isminde değil olayların içeriği anlatılırken satır aralarında çok yanlış bilgiler var. İslam'daki inanış ile Yahudilik'teki ve Hristiyanlık'taki inanıilar çok farklıdır.
 • "Yusuf" ismi Türkçe'de "Yusuf"tur. Dolayısı ile bizim (İslam) açımızdan orijinali "Yusuf"tur.

Aynı kişiDüzenle

 • Tanah'taki Yosef ve Kur'an'daki Yusuf'un aynı kişi olduğu konusunda mutlak bir mutabakat vardır. Sadece farklı dinlerde yorumlanışları farklıdır. İyi çalışmalar. --Abuk SABUK♫ ♫ 10:47, 3 Ekim 2008 (UTC)
 • Sayın Abuk SABUK bu sizin kendi mutabakatınız olabilir, ancak yukarıda verilmiş örnekleri okudu iseniz böylesi bir mutabakat bulunmadığı daha net anlaşılacaktır. Yusuf ne Joseph ne de Yosef'tir. Yusuf yerine Yosef ve Joseph kelimelerinin Türkçe anlatımına yazılarınızla katkı sağlamanız bizlerin bilgilendirilmesine büyük katkı sağlayacaktır. --Tavalliselle (mesaj) 23:11, 28 Ekim 2012 (UTC)


Üç dinde YusufDüzenle

Bünyamin'in heybesinden çıkan bardaktan sonra Mısırdan ayrılmayan kişi Levi diye biliyorum. Bu madde yazılırken üç din birbirine karıştırılmış gibi duruyor -ki Yahudiler'in Mısır'da kalan kişinin Yahuda olduğuna inanmaları anlaşılabilir bir durum gibi duruyor. Üç dinde de bu konular çok değişebilmektedir. Örneğin İslamda İbrahim'in kurban ettiği oğlu İsmail iken, Yahudilik'te İshak'tır. Bu maddenin kaynaklarla netleştirilmesi gerekiyor.


Şu "kaynak belirtilmeli" ibaresinin neredeyse her cümleye iliştirilmiş oluşu Türkçe viki'nin diğer dillere göre neden bu kadar yetersiz olduğunu açıklıyor. "Kuran'da yazıyor" cümlesinde ne kaynağı bekliyorsun? "Tevratta yer almaz" cümlesinde ne kaynağı bekliyorsun?

212.252.19.225 19:46, 20 Nisan 2015 (UTC)

Yusuf konusunda Kur'an ile Tevrat'taki farklı noktalarDüzenle

Başlıkta ki konu iyice anlaşılır ve bilgi sahibi bir vikipedist tarafından güncellenerek kaynak belirtilerek düzenlenmelidir. H.H  ✉  11.07, 14 Mayıs 2020 (UTC)

"Yusuf" sayfasına geri dön.