Tartışma:Mahşerin Dört Atlısı

Vikiproje Hristiyanlık (B-sınıf, Çok-önem)
VikiProje simgesi Bu madde, Vikipedi'deki Hristiyanlık maddelerini geliştirmek amacıyla oluşturulan Vikiproje Hristiyanlık kapsamındadır. Eğer projeye katılmak isterseniz, bu sayfaya bağlı değişiklikler yapabilir veya katılabileceğiniz ve tartışabileceğiniz proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
 B  Bu madde B-sınıf olarak değerlendirilmiştir.
 Çok  Bu madde Çok-önemli olarak değerlendirilmiştir.
 
Vikiproje Ölüm (B-sınıf, Orta-önem)
VikiProje simgesi Bu madde, Vikipedi'deki Ölüm maddelerini geliştirmek amacıyla oluşturulan Vikiproje Ölüm kapsamındadır. Eğer projeye katılmak isterseniz, bu sayfaya bağlı değişiklikler yapabilir veya katılabileceğiniz ve tartışabileceğiniz proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
 B  Bu madde B-sınıf olarak değerlendirilmiştir.
 Orta  Bu madde Orta-önemli olarak değerlendirilmiştir.
 

Batnaz adası değil Patmos adası. Hem Batnaz adında hem de Patmos diye bir ada var.--88.247.183.234 21:19, 12 Şubat 2007 (UTC)

mahşerin dört atlısı değiştir

Mahşerin dört atlısı,orijinal adı "The Four Horsemen of the Apocalypse " olan(1921)yapımı bir sinema filmidir.Yönetmeni Rex İngram olup,baş rollerini Rudolph Valentino ve Alice Terry paylaşmıştır.Önemli bir film olup,mahşerin dört atlısı sayfasında,incilde adı geçen bir fenomenin yanı sıra,en azından ikinci sırada adı geçmelidir.

incilde yazılana göre gaipten gelen ses gel de gör diyor

İlgisiz başlık değiştir

Castiel başlığı sonradan uydurulmuş. Aslı Yeşaya 24. http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mah%C5%9Ferin_D%C3%B6rt_Atl%C4%B1s%C4%B1&direction=next&oldid=10656216 --AltıncıTas (mesaj) 00:51, 8 Temmuz 2013 (UTC)

Çizelge değiştir

At Atların Simgesi Binici Güç Binici Simgesi
Beyaz Kutsallığı Yay taşır,taç takar Savaşır ve yener İsa'nın kral olarak hazır bulunuşu
Kırmızı Dökülen kanların rengini Kılıç taşır Savaş getirir. Savaşlar ve çatışmalar
Siyah Ölüme yakınlığı Terazi taşır Kıtlık, açlık, yoksulluk Kıtlık, açlık, yoksulluk
Soluk Ölümün soğuk yüzü,çürüme Ölüm Salgın hastalık ve can güvensizliği Ölüm, öldürülme, vakitsiz ölümler

Çizelge ingilizce vikipedideki örneğe göre yapılmış, ancak içeriği yeniden düzenlenmiş bir çizelgedir. Belki konuya tam uygun bir çizelge olmayabilir. Bu konuda yeniden düzenleme yapılabilir; ama çizelgenin içeriği ve yapısı değişecekse, bunu Vahiy kitabında yazılanlara göre yapmak gerekir diye düşünüyorum. Ayrıca Kitab-ı Mukaddes'in bu konuyla ilgili başka yerlerdeki ayetlerinin de gözönünde bulundurulması gerekir. --AltıncıTas (mesaj) 13:23, 12 Aralık 2013 (UTC)

At Atların Simgesi Binici Güç Binici Simgesi
Beyaz Kutsallığı Ölüm Savaşır ve yener İsa'nın kral olarak hazır bulunuşu
Kırmızı Dökülen kanların rengini Savaş Savaş getirir. Savaşlar ve çatışmalar
Siyah Ölüme yakınlığı Açlık Kıtlık, açlık, yoksulluk Kıtlık, açlık, yoksulluk
Soluk Ölümün soğuk yüzü,çürüme Hastalık Salgın hastalık ve can güvensizliği Ölüm, öldürülme, vakitsiz ölümler

Bu ikinci çizelgeyi farklar görülsün ve tartışılıp gerekirse düzeltilsin diye ekliyorum. --AltıncıTas (mesaj) 13:41, 12 Aralık 2013 (UTC)

Hezekiel 14:21
"Egemen RAB şöyle diyor: Yeruşalim'deki insanları ve hayvanları yok etmek için üzerine dört ağır yargımı –kılıcı, kıtlığı, yabanıl hayvanları, salgın hastalığı– gönderdiğimde daha neler neler olacak!
Hezekiel 12:16
Gittikleri uluslarda yaptıkları bütün iğrenç uygulamaları anlatmaları için aralarından birkaç kişiyi kılıçtan, kıtlıktan, salgın hastalıktan sağ bırakacağım. Böylece benim RAB olduğumu anlayacaklar."
Hezekiel 6:11
" 'Egemen RAB şöyle diyor: Ellerini çırp, ayaklarını yere vur, İsrail halkının bütün kötü ve iğrenç uygulamalarından ötürü ah çek! Çünkü kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla yok olacaklar.
Yeremya 24:10
Kendilerine ve atalarına verdiğim topraktan yok olana dek üzerlerine kılıç, kıtlık, salgın hastalık salacağım.' "
Yeremya 27:8
" 'Hangi ulus ya da krallık Babil Kralı Nebukadnessar'a kulluk edip boyunduruğuna girmezse, o ulusu onun eline teslim edene dek kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla cezalandıracağım, diyor RAB.
Yeremya 32:24
"İşte, kenti ele geçirmek için kuşatma rampaları yapıldı. Kılıç, kıtlık, salgın hastalık yüzünden kent saldıran Kildaniler'e teslim edilecek. Söylediklerin yerine geldi, sen de görüyorsun!

Kılıç, kıtlık ve salgın hastalıkla ilgili bunlara benzer daha başka birçok ifadeler bulunuyor. Dördüncü atın binicisinin adı ölüm olarak adlandırılıyor. Buna göre ortaya şu soru çıkmaktadır: Acaba birinci atın binicisine "Ölüm" adı verilebilir mi?

Vahiy 6:7-8
Kuzu dördüncü mührü açtığında, dördüncü canlının sesini duydum. "Gel!" diyordu. Baktım, soluk renkli bir at, binicisinin adı da Ölüm. Hemen arkasından ölüler diyarı geliyordu.
Kılıçla, kıtlıkla, kırgınla ve yerin vahşi hayvanlarıyla öldürmeleri için onlara dünyanın dörtte biri üzerinde yetki verildi.

Buradaki sözlere göre, dördüncü soluk renkli atın adı "Ölüm"dür. Yalnızca bu ata ve binicisine değil, "onlara" ifadesine göre, bu atlıların tümüne öldürme yetkisi verilmiştir. Ancak, yine de dördüncü atın adı Ölüm'dür. Gerçi "ölüler diyarı" bu dördüncü atın arkasından geliyor olsa da, ölenlerin yalnızca hastalıktan değil, kılıç ve kıtlıktan dolayı da öldürülmeleri nedeniyle, "ölüler diyarı" bütün bu atlıların öldürdüklerini topluyor olmaktadır. Burada ikinci çizelgede Beyaz At ve Atlı ölüm olarak adlandırılmış. Ancak, ölüme yol açan at ve atlı acaba yalnızca bu beyaz at ve binicisi midir? "Onlara" ifadesi, öldürme yetkisinin tek bir at ve binicisine ait bir yetki olmadığını gösteriyor. Öte yandan beyaz at ve binicisinin de bu konuda bir rolünün olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu atların koşmaya başlaması bir zaman dilimi içinde olacaktır. Bu zaman dilimine Armagedon da dahildir. Bu özellikle beyaz at ve binicisinin kazanacağı zaferle yakından ilgilidir. Vahiy 19. bölümde şu ifadeler bunu açıkça gösterir: "... beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. Binicisinin adı Sadık ve Gerçek'tir. Adaletle yargılar, savaşır." Bu sözler "beyaz bir atın" ve "binicisinin" yapacaklarını anlatmaktadır. Bu sözlere göre, dört atlının ilki olan "beyaz at ve binicisi" Vahiy 19'da tarif edilen kişiyle aynı kişi olmaktadır. Buradaki sözlerde ise, çok daha kapsamlı bir şekilde yapacakları anlatılıyor. Buradaki anlatımlar "Büyük Sıkıntı" ve "Armagedon"daki eylemleri anlatmaktadır.

Vahiy 19
11 Bundan sonra göğün açılmış olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. Binicisinin adı Sadık ve Gerçek'tir. Adaletle yargılar, savaşır. 12 Gözleri alev alev yanan ateş gibidir. Başında çok sayıda taç var. Üzerinde kendisinden başka kimsenin bilmediği bir ad yazılıdır. 13 Kana batırılmış bir kaftan giymişti. Tanrı'nın Sözü adıyla anılır. 14 Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan gökteki ordular, beyaz atlara binmiş O'nu izliyorlardı. 15 Ağzından ulusları vuracak keskin bir kılıç uzanıyor. Onları demir çomakla güdecek. Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'nın ateşli gazabının şarabını üreten masarayı kendisi çiğneyecek. 16 Kaftanının ve kalçasının üzerinde şu ad yazılıydı:
KRALLARIN KRALI VE EFENDİLERİN EFENDİSİ
17-18 Bundan sonra güneşte duran bir melek gördüm. Göğün ortasında uçan bütün kuşları yüksek sesle çağırdı: “Kralların, komutanların, güçlü adamların, atlarla binicilerinin, özgür köle, küçük büyük, hepsinin etini yemek için toplanın, Tanrı'nın büyük şölenine gelin!”
19 Sonra canavarı, dünya krallarını ve onların ordularını, ata binmiş Olan'la O'nun ordusuna karşı savaşmak üzere toplanmış gördüm. 20 Canavarla onun önünde doğaüstü belirtiler gerçekleştiren sahte peygamber yakalandı. Sahte peygamber, canavarın işaretini alıp heykeline tapanları bu belirtilerle saptırmıştı. Her ikisi de kükürtle yanan ateş gölüne diri diri atıldı. 21 Geriye kalanlar, ata binmiş Olan'ın ağzından uzanan kılıçla öldürüldü. Bütün kuşlar bunların etiyle doydu.

İkinci çizelgede, beyaz at ve binicisine "Ölüm" adı verilmiş. Bu ifadenin pek de yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Öte yandan çizelge ve ifadeleri konuya göre yeniden düzenlenebilir. Çünkü, Beyaz At ve Binicisi olan Atanmış Kral'ın yetkisi yalnızca ölüm getirmek değildir. Mahşerin dört atlısındaki atlar ve binicilerin amacı ise, Dünya'da yaşayanlara çeşitli yollarla ölüm getirmektir. Acaba fark nedir dersek: Kırmızı, Siyah ve Soluk Atlar, insanlar arasında bir ayrım yapmaksızın atlarını sürerek ölüme yol açmaktalar. Bu atlılar yalnızca kötüler için değil, herkes için ölüme yol açtıklarından adil değiller. Beyaz At ve Binicisi ise, sonunda adil bir yargılamada bulunarak, yalnızca kötüler için ölüme yol açacaktır: "... Bundan sonra göğün açılmış olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. Binicisinin adı Sadık ve Gerçektir. Adaletle yargılar, savaşır." Özetle çizelgedeki tanımlamaları yerli yerinde yapmak gerekiyor, yoksa bağlantısız olur ve yanlış değerlendirilir. --AltıncıTas (mesaj) 15:06, 12 Aralık 2013 (UTC)

Atlı Eylemi Sonucu Ölüleri Toplayan
Beyaz Atlı ? (Atanmış Kral) Ölüm Ölüler Diyarı
Kırmızı Atlı Savaş Ölüm Ölüler Diyarı
Siyah Atlı Kıtlık Ölüm Ölüler Diyarı
Soluk Atlı Hastalık-Vahşi Hayvanlar Ölüm Ölüler Diyarı

Beyaz Atlı'nın bir kralı - Atanmış Kral'ı temsil ettiğini gösteren birçok ayet var. Örneğin Vahiy l9:l5'e göre, bu atlının "ağzından ulusları vuracak keskin bir kılıç uzanıyor." Kılıç, bu atlının ağzından ileri uzanıyor; çünkü o atlı bir kraldır. Emirleri düşmanları için ölüm anlamına geldiğinden dolayı, kılıcın ağzından ileriye doğru uzanıyor olması yerindedir.

Beyaz Atlı için söylenen sözler:

Vahiy 19:15 Ağzından ulusları vuracak keskin bir kılıç uzanıyor. Onları demir çomakla güdecek. Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'nın ateşli gazabının şarabını üreten masarayı kendisi çiğneyecek.
Mezmurlar 2:9 "Demir çomakla kıracaksın onları, Çömlek gibi parçalayacaksın."
Vahiy 2:26-28 Ben Babam'dan nasıl yetki aldımsa, galip gelene, yaptığım işleri sonuna dek sürdürene ulusların üzerinde yetki vereceğim. Demir çomakla güdecek onları, Çömlek gibi kırıp parçalayacaktır.
Vahiy 12:5 Kadın bir oğul, bütün ulusları demir çomakla güdecek bir erkek çocuk doğurdu. Çocuk hemen alınıp Tanrı'ya, Tanrı'nın tahtına götürüldü.
Mezmurlar 45:1 Yüreğimden güzel sözler taşıyor, Kral için söylüyorum şiirlerimi, Dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun. 2 Sen insanların en güzelisin, Lütuf saçılmış dudaklarına. Çünkü Tanrı seni sonsuza dek kutsamış. 3 Ey yiğit savaşçı, kuşan kılıcını beline, Görkemine, yüceliğine bürün. 4 At sırtında görkeminle, zaferle ilerle, Gerçek ve adalet uğruna Sağ elin korkunç işler göstersin. 5 Okların sivridir, Kral düşmanlarının yüreğine saplanır, Halklar ayaklarının altına serilir. 6 Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, Krallığının asası adalet asasıdır. 7 Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, Seni sevinç yağıyla Arkadaşlarından daha çok meshetti.

Ortada dört tane atlı var ve bunların tümü ölüm getiriyor. Üstelik yalnızca soluk renkli at "ölüm" olarak adlandırılıyor. Ölüler Diyarı ise bu dört atlının tümünün öldürdüklerini topluyor. Burada ölüm, bir neden değil yalnızca bir sonuçtur. Yalnızca beyaz atlı değil, diğer üç atlı da ölüme neden oluyorlar. Bu yüzden Beyaz Atlı için ölüm demek uygun değil. Eğer Beyaz Atlı'nın diğer üç atlıya önderlik yaptığı sanılıyorsa, bu doğru değildir. Çünkü Beyaz Atlı'nın arkasında başka beyaz atlılar vardır ve onlar kendisine yapacağı savaşta yardım edeceklerdir.

Vahiy 19:11 Bundan sonra göğün açılmış olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. Binicisinin adı Sadık ve Gerçek'tir. Adaletle yargılar, savaşır. 12 Gözleri alev alev yanan ateş gibidir. Başında çok sayıda taç var. Üzerinde kendisinden başka kimsenin bilmediği bir ad yazılıdır. 13 Kana batırılmış bir kaftan giymişti. Tanrı'nın Sözü adıyla anılır. 14 Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan gökteki ordular, beyaz atlara binmiş O'nu izliyorlardı. 15 Ağzından ulusları vuracak keskin bir kılıç uzanıyor. Onları demir çomakla güdecek. Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'nın ateşli gazabının şarabını üreten masarayı kendisi çiğneyecek.
19 Sonra canavarı, dünya krallarını ve onların ordularını, ata binmiş Olan'la O'nun ordusuna karşı savaşmak üzere toplanmış gördüm. (...) 21 Geriye kalanlar, ata binmiş Olan'ın ağzından uzanan kılıçla öldürüldü.

Beyaz Atlı bir kraldır ve arkasında emirlerini yerine getiren bir ordusu vardır. Bu yüzden öldürme yetkisi olduğundan dolayı "ağzından" çıkan sözler "kılıç" anlamına geliyor. Ölenler ise bu krala karşı toplanmış olan bütün uluslardır. Buradaki savaş farklı bir savaştır ve bu Armageddon Savaşı'dır. Öte yandan savaşı temsil eden diğer Kızıl Atlı için ise şu sözler söyleniyor:

Vahiy 6:3-4 Kuzu ikinci mührü açtığında, ikinci canlının "Gel!" dediğini duydum. Derken, bir diğeri, bir kızıl at çıktı. Binicisine, yeryüzündekiler birbirini boğazlasın diye dünyadan barışı kaldırma yetkisi ve büyük bir kılıç verildi.

Beyaz Atlı ve orduları ile yapılan savaş Armageddon olmaktadır. Kızıl At ve Binicisi'nin savaşları ise farklıdır. Bu savaşları yapanlar "yeryüzündekiler"dir ve bunlar "birbirini boğazlasın diye" bu savaşı yapmaktalar. Yani insanların kendi aralarında sürdürdükleri savaşları temsil etmektedir. Bu Atlı'nın elinde "büyük bir kılıç" bulunuyor. Bu kılıç ise, 1. ve 2. Dünya Savaşları'ndaki savaş sanayisinin ve teknolojisinin büyüklüğü ile ilgilidir. Öyle ki, bu savaşlar tarihteki bütün savaşları gölgede bırakacak derecede ölüm getirmişlerdir. Tabloya gelince, Beyaz Atlı'nın rolü diğer üç atlıdan farklıdır. Burada diğer üç atlı Beyaz Atlı'nın peşinden gidiyorlar. Bu durum bir sıralamayla ilgilidir ve olayların zamanlamasını kapsar. Ama bundan zaten maddede bahsedilmişti. Çünkü Beyaz Atlı olan Atanmış Kral'ın ilk savaşı gökte gerçekleşmiş bir savaştır. Bu savaş "eski yılan" olan İblis Şeytan ve meleklerine karşı yapılan bir savaştır. Vahiy 13:7-12'de anlatılan bu olay ise, 1914 ve sonrasındaki olaylara yolaçan gelişmelere yol açmış olmaktadır. Özetle tabloda Beyaz Atlı'ya "ÖLÜM" yerine "ATANMIŞ KRAL" demek gerekiyor. Ya da tablo başka bir şekilde sunulabilir diye düşünüyorum. Tabloya yanlış bilgi deniyorsa, buraya doğrusu yazılıp tartışılabilir ve en uygun ifadeler yazılabilir. --AltıncıTas (mesaj) 18:54, 23 Aralık 2013 (UTC)

Atlılar tablosu değiştir

Üçüncü atlı: Siyah at ve terazi = Açlık ve kıtlıklar

Vahiy 6:5-6
Kuzu üçüncü mührü açtığında, üçüncü canlının "Gel!" dediğini duydum. Baktım ki, bir siyah at ve binicisinin elinde bir terazi. O anda sanki dört canlının arasından gelen bir ses duydum; şöyle diyordu: "Bir ölçek (yaklaşık 700 gr.) buğday bir dinara ve üç ölçek arpa bir dinara. Zeytinyağı ve şarabı ziyan etmeyin."

Dördüncü atlı: Soluk at ve ölüm = Salgın hastalıklar

Vahiy 6:7-8
Kuzu dördüncü mührü açtığında, dördüncü canlının sesini duydum. "Gel!" diyordu. Baktım, soluk renkli bir at, binicisinin adı da Ölüm. Hemen arkasından ölüler diyarı geliyordu.

Tabloda yapılan değişiklik yanlıştır. Vahiy kitabına göre farklıdır. Ayrıca dördüncü atlıyla ilgili sözlerin devamındaki şu sözler yalnızca dördüncü atlı için söylenmediğinden, dördüncü atlının özellikleri kısmının düzeltilmesi gerekiyor.

"... Kılıçla (ikinci atlı), kıtlıkla (üçüncü atlı), kırgınla (dördüncü atlı) ve yerin vahşi hayvanlarıyla öldürmeleri için onlara dünyanın dörtte biri üzerinde yetki verildi." --AltıncıTas (mesaj) 01:47, 8 Kasım 2014 (UTC)

"Mahşerin Dört Atlısı" sayfasına geri dön.