Tartışma:Faşizm/Arşiv 2

Aktif tartışmalar

Maddede Türkiye bölümünde yetersiz ve taraflı bir yazı vardı.Maddenin eski halini kopyala-yapıştır yöntemiyle geri getirdim.Eğer eksiğim varsa bildiriniz.--orak-çekiç 16:53, 8 Mayıs 2009 (UTC)


"Faşizm I. Dünya Savaşı sırasında, İtalyan ulusal sendikalistler tarafından solcu ve sağcı görüşlerin çeşitli unsurlarının harmanlanmasıyla kurulmuştur"

Faşizm, solcu unsurların içinde varolmadığı ve tamamen Sağcı unsurlardan meydana getirilmiş bir "Olgu"dur. Faşizm bir ideoloji ya da görüş değil, Olgu olarak ortaya çıkmıştır. Burjuva demokrasisi (Parlementer Demokrasi) ler ile kapitalizmin tehlikeye girdiğini gören egemen sınıflar tarafından, demokratik devlet aygıtı yerine geçirilen burjuva-milliyetçi totaliter devlet aygıtıdır. Proletarya devrimine reaksiyon olarak ortaya çıktığı için, gerici yoz kokuşmuş ırkçı şovenist ve zeka ve görünüm olarak "düşük" kişiler tarafından savunulmuş, bu amaçla reaksiyoner politikalar izlenmiştir.88.231.37.31 12:01, 12 Ekim 2012 (UTC)

Türkiye'deki...

Türkiye’de solun degisik kesimleri tarafından faşist olarak nitelenen ikinci hareket... kısımının silindiğini gördüm. MHP, BBP v.s. partilerin Faşizm ile alakası yoktur. Sadece bazı kesimler tarafından yapılan Faşizm nitelemesi söz konusudur. Dolayısıyla kaynaksız ve taraflı şekilde bu maddede yer almamalıdır. Takabeg ileti 21:57, 10 Haziran 2009 (UTC)

Alakası vardır. MHP ve BBP denilen partilerin ideolojisi Türk-İslam sentezidir. Kafatasçı Türk Milliyetçisi ve Anti-Komünist, Terörist faaliyetler yürütmüşlerdir. Hitlerin ideolojiside Nasyonal Sosyalizmdir, Mussolini'nki Faşizm, Franco'nunki Falanjizm'dir. Bunların arasındaki tek farklılık isim değişikliği. Nitelik olarak hepsi aynı sebepten köken alırlar, etkileri-sonuçları vs. aynı seviyededir. Mali-sermaye ve Emperyalizmin çıkarları için Anti-Komünist Anti-Demokratik Anti-Liberal, Milliyetçiliğe dayalı terörizm yöntemleri..88.252.36.97 10:26, 20 Temmuz 2011 (UTC)
MHP ve BBP faşist değil demek, Ajdar iyi bir şarkıcı demekten farksız. Ajdar'ın adı şarkıcı, başka bir şey yok. MHP ve BBB'ninde adı Faşist değil, bunun dışında tamamen Faşist.88.252.36.97 10:29, 20 Temmuz 2011 (UTC)
Maddeye göz attım. Bilgilerin çoğu doğrudur. Fakat Solcu gözüyle Faşizm maddesi olmuş:)) Takabeg ileti 22:35, 10 Haziran 2009 (UTC)

BU NE SAÇMALIK NEYE DAYANARAK FAŞİST PARTİLER ARASINA HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ YAZILMIŞTIR KAYNAK BELİRTİN.

Yahu Türkiye'nin kendisi Faşist, partileri mi olmayacak. :) 95.9.47.156 11:28, 29 Ekim 2011 (UTC)

Türkiye Hak Ve Eşitlik Partisi

Hak ve Eşitlik Partisi' ni karalama kampanyasına wikipedia gibi sağlam bir site ön ayak olmamalıdır. Hak Ve Eşitlik Partisi asla faşist değildir.Parti karşıtı olan kimseler partiye hemen faşist damgası vurup partiyi karalamak istemektedirler.

08.10.2009 Selahattin FOÇA

arkadaşlar wikipedinin bu siyasi oyuna alet olması beni çok üzüyor lütfen HAK VE EŞİTLİK PARTİSİni faşist partiler listesinden çıkartın veya kanıtınız varsa yayınlayın ben parti kuruluş bildirgesini ve tüzüğünü okudum faşistlikle alakası yok kanıttınız yoksa kaldırın siyasi düşüncelerinizi wikipediye alet elmeyin lütfen etik değil.

eğer tabanını ağırlıkta faşist çevreler oluşturuyorsa demek onlara hitap ediyor. Ama hakpar daha doğru dürüst bir kitlesi olmayan bir parti bunun liberalmi demokratmı faşistmi olduğu anlaşılamaz, belli bir kitleye görüşe hitap etmek gerekir

- Bir kuruluşun sırf adı "Faşist" olmadığı için kendisi faşist olmayacak diye bir kaide olamaz. Hitler'in partiside "Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi" idi. Ama bu onun aşırı milliyetçiliğe dayanan Faşist bir parti olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Faşizm adını resmi anlamda tek kullanan Mussolini'dir. Diğer benzer rejimler Mussolini İtalya'sı ile aynı tabiata sahip olduğundan Faşist olarak adlandırılırlar.88.232.152.211 19:35, 1 Temmuz 2011 (UTC)

Faşist adı bu unsurun ilk çıktığı italyada kullanılmıştır. almanyada bu nasyonal sosyalizmdir, ispanyada falanjizm, türkiyede ülkücülük, kemalizm, turancılık vs. şeklinde ortaya çıkmıştır. adları farklı olsada aslında aynı şeydirler.88.230.190.239 17:07, 19 Ocak 2012 (UTC)

Her sakallıya dede demek ne kadar yanlışsa,her milliyetçiye Faşist demek de o kadar saçmadır.Faşist olmanın ölçütü milliyetçi ve totaliter olmaksa,sosyalist akımların yarısı(Juche,Baas,Nâsırcılık,Millî Demokratik Devrim,Bolivarizm,Stalinizm,Titoizm...) düpedüz faşist akımlardır.PKK zaten hedef olarak Türk sivillerini(öğretmen,doktor,hemşire...) seçen;Türk,Arap ve Fars düşmanı bir faşist örgüttür.Bir PKK'lının herhangi birini faşistlikle suçlamadan önce aynaya bakması gerek..Kemalizm faşist değildir,faşizmin en önemli 3 özelliğini taşımaz bir kere.Faşist devletlerde sosyal darvinist bir ırk hiyerarşisi hakimdir ama Kemalizm kültürel milliyetçiliği ve ortak potada erimeyi savunur.Faşist düzen düpedüz korportaristtir ama Kemalizm'in ekonomisi daha çok Devlet Sosyalizmine(Bismarck'ınkini kastetmiyorum) yakındır.Son olarak,gerek Franco gerek Hitler gerekse Mussolini muhafazakar liderlerdir ama Atatürk Türk kültürünü korumayı İLERİCİLİK ve AKILCILIK konularından taviz vermeyerek başarmıştı.Kadını mutfak-çocuk-kilise üçgenine sıkıştıran faşizmle kadınlara oy hakkını İsviçre'den 40 yıl önce veren Kemalizmi aynı kefede tartmak bile zeka ve bilgi seviyesinin düşüklüğünün göstergesidir.Atatürk Tito,Chavez veya Nâsır tarzında sol-milliyetçi bir liderdi.Nâsır ve Chavez'in Atatürk'ten etkilendiği ise kesin. Bu arada Türk milliyetçiliği ASLA faşist olamaz.Türklerin tarihine bakarsanız(Hiung-nu'lardan Osmanlılara kadar),hepsi çeşitli milletleri aynı potada eritmiş ve kimi zaman Türk,kimi zaman Hun,kimi zaman Selçuklu,kimi zaman Osmanlı adında kaynaştırmıştır.Irkçılık ancak ve ancak Batı Avrupa gibi,Kuzey Irak/Güney Doğu Anadolu/Kuzey-Batı İran üçgeni gibi,milletleşme sürecini geç tamamlamış ya da tamamlayamamış,feodal kökenli uluslara ait olabilir.Avrupa'nın 1789'da keşfettiği milliyetçiliği biz taa Orhun Abidelerinde yazmıştık,hem de katiyen ırkçı ya da kavmiyetçi değil,birleştirici bir ulusçuluk anlayışımız oldu bizim her zaman.--Deniz Tegin 00:41, 29 Ocak 2012 (UTC)

düzeltme.

  • "İtalyan faşizminde nazizmde olduğu gibi bir ırk ideolojisi yoktur. “Irk” sözcüğüyle en azından 1938’e kadar biyolojik ya da kökensel bir şey ifade edilmemiş, daha çok “asalet” düşünülmüştür. 1938 sonrası biyolojik çağrışımları olan bir ırkçı söylem faşizm içinde yaygınlaşır. Irkçılık öncelikle siyah Afrikalılara, sonra da Slavlara yönelmiştir. Daha sonraları da antisemitist tonlar almıştır."

başlık maddesinde bu ifade var. italyan ve alman faşizmleri, aynı ırkçı ideolojiyi savunur. bunun adı aryanizm'dir. çünkü ingiliz,alman,fransız ve italyan uluslarının hepsi aryan ırkının milletleridir. bu nedenle mussolini hitler'in nasyonal sosyalist idelojisinin aynısını savunmuştur. ırkçılık insanlık tarihinden beri varolagelen bir ideoloji. ama faşizm, tekelci kapitalist ekonominin ulus-devlete kazandırdığı aşırı biçimden başkası değil. burjuva demokrasisi ile faşizm arasında geçiş ve tekrar dönüş işlemleri kolayca gerçekleşebilir. 78.186.12.181 16:28, 17 Şubat 2011 (UTC)

- 2.Dünya Savaşı sırasında kurulan anti-komintern paktın tamamına yakını zaten aryanizmi benimsemiştir. Ekonomik sistem olarak Liberal demokrasi ile yönetilen ülkelerden farklı olmadığı halde (mali-sermaye ve tekel egemenliği), siyasi alanda aşırı milliyetçilik ve saldırganlığa dayanan faşist diktatörlükler ortaya çıkmıştır.88.232.152.211 19:32, 1 Temmuz 2011 (UTC) 88.232.152.211 19:38, 1 Temmuz 2011 (UTC)

"Faşizmin devletçiliği SS tarafından belirlenen, halkçı Nazi devletçilik karşıtlığından ayrılır. Nazizmde açıkça partinin devlet karşısındaki üstünlüğü vurgulanır. Bunun sonucunda Naziler eskiden kalan normsal ve kurumsal sistemleri ortadan kaldırmışlardır. Buna karşın İtalyan Faşistleri yeni kurumlar geliştirdilerse de mevcut düzene önemli ölçüde el sürmemişlerdir."

Nazilerde Parti Devletin en üst organıdır. Yani bu yüzden çok önem atfedilir. Mussolini ise Faşizmin henüz ilk örneklerini sergilediği için italyan sosyal cumhuriyetinde takılı kalmıştır. Yani liberal parlamenter özellikler belli oranda yürürlüğünü sürdürür. Buradan Nazilerin devleti ikinci plana attığı değil, Devletle beraber onun en yüksek organı olan NSDAP'ı kutsallaştırarak ilk örneğini yani İtalyan Faşizmini aştığı söylenebilir. Yoksa faşizmin temel ideolojisi Devlet-millet bütünlüğü söylemi üzerine kurulu. Naziler İkinci Dünya savaşında Parti bürokratik aygıtını çok merkezileştirip, bu gücü hitler'in elinde topladıklarından Partinin devleti aşması gibi bir görünüm kazanmıştır.88.252.36.97 10:34, 20 Temmuz 2011 (UTC)

Katılıyorum.95.9.47.156 11:29, 29 Ekim 2011 (UTC)

Sabri76 ...

Oraya faşist şairin, "helal olsun başka ülkenin faşistine kafa turmuş" fikrine vardıracak şiirini yazmak yerine, hitler vb. faşist önderleri destekledikleri gerçeğini... 1- (faşizm egemen sınıfların gayri resmi kolluk kuvveti, derin devlet ve militarist sözde milliyetçilik faşizmi) Nato tarafından 1945lerden sonra pentagonda kontr-gerilla örgütlenmesi olarak örgütlenen ülkücü hareket ve mhp nin, burjuva egemen sınıfın ve emperyalist natonun silahlı komandoluğunu yaptığı ve bunun... 2- (devrimini gerçekleştirememiş işçi sınıfının yenilmesi ve cezalandırılması yani askeri cunta faşizmi) 12 eylülde kenan paşa ve cia tarafından yapılan bilim sanat ve eğitim gibi her türlü alana müdahale edilip, binlerce insanı öldürüp yüzbinlercesinin emeğini ve geleceğini gaspedip, ülkeyi mahfetmenin...

... faşizm olduğunu yazmayacaksan bu maddeden türkiyeyi çıkar. Mustafa BURAN 11:53, 25 Haziran 2011 (UTC)


Lütfen siyasi propaganda yapmayınız... -- FelecitaTRileti 16:10, 8 Ekim 2011 (UTC)

Yazdığım şeyler ideolojik propaganda değil,90 yıldır Türkiye siyasetinin bir gerçeği.Ve bu zamana kadar herkes tarafından dile getirilmiş şeylerdir.Gerçeğin bu olduğu ortada olduğuna göre geriye bir tek Ülkücü,Kemalist-Atatürkçü ve Türk-İslamcıların Faşist olduğunu ve şiddet tekelini elinde bulunduran Oligarşik Devlet yapılanmasını kullanarak her alanda(işçi sınıfı,etnik azınlıklar,mezhepsel azınlıklar) totaliter-tekçi,baskıcı bir rejim uyguladıklarını söylememizin birilerinin hoşuna gitmediği gerçeği kalıyor.Bana mesaj gönderen,kendini tarafsız yönetici zanneden kişinin kafa yapısının da bu zihniyetten pek farklı olmadığı anlaşılmaktadır.Ayrıca burda kendini devleti meşru çıkarmaya,savunmaya çalışanların sadece ideolojik propagandalarının değil,hakaret ve küfürlerinin,nefret söylemlerinin de kolaylıkla yayınlandığını ve yöneticilerin buna hiçbir müdahalede bulunmadığı da bir diğer gerçektir..Stêrka Sor (Kızıl Yıldız) 22:19, 15 Ekim 2011 (UTC)

Türk "faşizmi"(!) ve Peron üzerine

Nihal Atsız makalelerinde Faşizmi İtalyan milliyetçiliği olarak tanımlamış ve bu kavramın Türk milliyetciligiyle alakasız olduğunu söylemiştir.Eğer hitlerle dirsek temasına giren herkes faşistse müslüman kardeşler de faşist.

MHP'ye bakarsanız 9 isik doktrinindeki korportarist etkiler bu partinin faşist olduğu izlenimini verebilir ama MHP faşist değil,İslamcı ile Kültürel milliyetçi arası bir konumdadir.Her mitingde "kürt-Türk kardeştir" sloganını duyabilirsiniz,emin olun MHP'nin İslamcılığı milliyetçiliğinden fazladır.Faşist etkiler;özellikle ekonomi alanında var ama faşist olmak ayrı,faşizmden etkilenmek ayrı.Faşist olsalardı ülkücü yemininde faşizme karşı yemin etmezlerdi.

Peron konusunda ise,Peron faşist değil,kendi ülkesinin koşullarına özgü bir ideoloji geliştiren bir Arjantin milliyetcisiydi.Peronizm'in sol kanadı da vardır,en onei temsilcilerinden biri ise Chavez'in akıl hocası merhum Norberto Ceresole'dir.--Deniz Tegin 11:31, 12 Ocak 2012 (UTC)

Müslüman kardeşler, Hitler'in anti-semitik politikaları nedeniyle Nazilerle işbirliği yapmıştır. Bir çok Arap-Sünni örgütünün aşırı sağ partilerle ittifaka gitmesi bundandır. Aslında araplarda semitik bir topluluk olmasına rağmen, Hitler sadece Yahudileri hedef aldığından bu yahudi düşmanı araplar için vazgeçilmez bir fırsat haline gelmiştir.

MHP ise islamcılığı hafif basan ve türk milliyetçiliği daha baskın olan faşist partilerden birisidir. Hitler'in partiside Nasyonal Sosyalist ideolojiyi savunuyordu, ama sosyalist eğilimler hemen hiç yok gibiydi. MHP'de Türk-İslam sentezciliğini savunur ve İslamcılık eğilimini terk etmiş, tamamen nasyonalist türk milliyetçiliğini savunmaya başlamıştır. MHP ile CHP arasında fark bulunmamaktadır, ikiside aşağı yukarı aynı siyasal çizginin ürünüdür; Faşizm.88.231.37.31 11:53, 12 Ekim 2012 (UTC)

Temizlik gerekliliği

Sayfa gereğinden fazla uzun. Bunun nedenini "Nazizm" ve "İtalyan faşizmi" başlıklarına bağlıyorum. Faşizmin tanımı ve örnekleri uygun bir şekilde yazılabilir, ancak; bu ideolojileri bir örnek olarak vermek yerine, doğrudan bu ideolojilerin uzun tanımının yapılması bence gereksiz olmuş. İhsanjrmesaj 09:16, 9 Eylül 2012 (UTC)

esasen mesele uzunluk değil, bizde 50 bin byte, ingilizce vikipedide bu sayfa 150 bin byte.:) ancak italyan faşizmi ayrı sayfada değerlendirilebilir, ayırdım. nazizm başlığı ise ana sayfadan aynen aktarılmış. uygun bir giriş yazarak bağlamak gerekiyor. sanırım temizleme etiketini de çıkartabiliriz. teşekkürler. --kibele 09:55, 9 Eylül 2012 (UTC)
Temizlik için teşekkürler kibele. Etiketi çıkarıyorum. İhsanjrmesaj 10:11, 9 Eylül 2012 (UTC)

"İtalyan faşizmi" adıyla ayrı bir maddenin açılması güzel olmuş. Bu maddedeki "Nazizm" kısmını kısaca açıklayabiliriz. -- Türkischer Junge 16:40, 9 Eylül 2012 (UTC)

"Faşizm/Arşiv 2" sayfasına geri dön.