Tartışma:Eski Ahit

Konu ekle
Aktif tartışmalar
Vikiproje Hristiyanlık (Başlangıç-sınıf, En-önem)
VikiProje simgesi Bu madde, Vikipedi'deki Hristiyanlık maddelerini geliştirmek amacıyla oluşturulan Vikiproje Hristiyanlık kapsamındadır. Eğer projeye katılmak isterseniz, bu sayfaya bağlı değişiklikler yapabilir veya katılabileceğiniz ve tartışabileceğiniz proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
 Başlangıç  Bu madde Başlangıç-sınıf olarak değerlendirilmiştir.
 En  Bu madde En-önemli olarak değerlendirilmiştir.
 

Eski Antlaşma'nın ilk 5 kitabı için Tevrat yada Tora
Eski Antlaşma'nın 39 kitabı için Eski Antlaşma yada Tanah
Yeni Antlaşmanın ilk 4 kitabı için İncil
Yeni Antlaşmanın 27 Kitabının tamamı için Yeni Antlaşma ve
Bu 66 kitabın tamamı için Kitab-ı Mukaddes kelimelerini kullanıp makaleleri bu başlıkların altına yazmakta fayda var kanaatindeyim.

Böylece kavramlar birbirine girmez --Wisdom 03:22, 20 Ocak 2006 (UTC)

Doğru çeviri mi?Düzenle

Antlaşma sözcüğü kulağı tırmalıyor biraz. Ahd'in karşılıklarından biri antlaşma. Öte yandan bu çerçevedeki anlamı daha çok 'vasiyet etmek yükümlü kılmak' olarak algılanmalı diye düşünüyorum.

  • Olabilir; Eski Ahit'e de çevrilebilir, ikisi de yaygınca kullanılıyor bildiğim kadarıyla. - Noumenon 07:44, 20 Nisan 2006 (UTC)
  • Eski Ahit bence de daha uygun bir çeviri. Türkçede anlamı daha iyi karşılayan bir sözcük bilmiyorum.--Volkan 07:58, 20 Nisan 2006 (UTC)

Eski Ahit...Düzenle

  • Merhabalar,

Eski ahit ile Tanah maddelerini ayırmamız iyi olacaktır. Museviler Tanakh yerine Eski ahit isminin kullanılmasını hoş görmüyor, nitekim metinler büyük oranda aynı olsa da yorumlanış biçimleri ve ele alınış biçimleri temelden farklı. Bu sebeple bu maddenin içeriğini iki madde olacak şekilde Tanah ve Eski Ahit olarak ayırıyorum. Not olarak İngilizce Vikipedi'de de iki maddenin ayrı olduklarını belirtmekte yarar görüyorum. Teşekkürler, iyi çalışmalar... - Noumenon mesajkatkılar 19:38, 11 Şubat 2007 (UTC)

Açıkçası ben de ayrılması veya madde adına Tanah'ın da eklenmesi taraftarıydım. Hatırladığım kadarıyla İngilizce Vikipedi'de birleşik idi ancak ayrılması isabetli. --Abuk SABUK 23:10, 11 Şubat 2007 (UTC)

cümleyi anlayamadımDüzenle

"Hristiyanlarca kutsal sayılan kitap, Museviler'in Tanah isimli kutsal kitabıyla büyük oranda aynı olmakla birlikte, Hristiyanların metni yorumlayış biçimleri farklı teolojik temellere sahip olduğu için büyük ölçüde farklılık arz eder."

Büyük ölçüde aynı mı değil mi? Metinler aynı, yorumlar farklı mı demek istenmiş. garip geldi.

Tanah, Eski AhitDüzenle

Bu maddelerin birleştirilmesi kesinlikle yanlış olur. Birleştirme şablonunun kaldırılması gerekli. Saygılar --Abuk SABUK 19:34, 5 Eylül 2007 (UTC)

Çift maddeDüzenle

Yukarıda bahsi geçen sebeplerden ötürü Çift Madde etiketini kaldırıyorum.--2ulus 21:06, 4 Ekim 2007 (UTC)

Tanah ya da Eski Ahde ait olan kitapların numaralanmasıDüzenle

İzninizle şu liste makaleye eklemek istiyorum:

Eski Ahit

Kanun (Pentatök [5 tomar]):

1. Başlangıç 2. Çıkış 3. Levioğulları 4. Sayılar 5. Kanunun Tekrarı


6. Yeşu 7. Hakimler 8. Rut 9. 1. Samuel 10. 2. Samuel 11. 1. Krallar 12. 2. Krallar 13. 1. Tarihler 14. 2. Tarihler 15. Ezra 16. Nehemya 17. Ester 18. Eyüp 19. Mezmurlar (İbran.: Mizmor, Çoğulu: Mizmorim, Yun: Psalmoi arp eşliğinde söylenen şarkı) 20. Özdeyişler 21. Vaiz 22. Ezgiler Ezgisi 23. İşaya 24. Yeremya 25. Ağıtlar 26. Hezekiel 27. Daniel 28. Hoşea 29. Yoel 30. Amos 31. Obadya 32. Yunus 33. Mika 34. Nahum 35. Habakkuk 36. Tsefanya 37. Haggay 38. Zekeriya 39. Malaki

Tanah

Torah:

1. Başlangıç 2. Çıkış 3. Levioğulları 4. Sayılar 5. Kanunun Tekrarı

Nevim (peygamberler):

6. Yeşu 7. Hakimler 8. Samuel (1.+2.) 9. Krallar (1.+2.) 10. İşaya 11. Yeremya 12. Hezekiel 13. oniki peygamber ( = tek kitap: Hoşea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Tsefanya, Haggay, Zekeriya, Malaki)

Ketuvim (yazılar):

14. Mezmurlar 15. Özdeyişler 16. Eyüp 17. Ezgiler Ezgisi 18. Rut 19. Ağıtlar 20. Vaiz 21. Ester 22. Daniel 23. Ezra (Nehemya da dahil) 24. Tarihler (1.+2.)

Sonuç: Eski Ahdin ve Tanah'ın içeriği aynı, ancak kitapların numaralanması değişiktir. Yahudilikte 24 kitap sayılıyor, çünkü bazı kitaplar birleştiriliyor (örneğin: 12 peygamberler = bir kitap). Birkaç Yahudi bilginler Rut ve Hakimler kitapları ve Yeremya ve Ağıtlar kitapları da birleştiriyorlar. Bu şekilde İbranice alfabenin harflerinin sayısına denk gelen 22 kitapları sayıyorlar.

Bence Müslüman olan okuyucularımız için makaleye şunu eklemek yerindedir:

Zebur adının kökü hakkında şunu okuyabiliriz: „Allah tarafından Hz. Dâvud (a.s)'a gönderilen Mezmurlar ve Mezâmir adı ile de anılan mukaddes kitap. Lügatte Mezmur, "Kavalla söylenen ilâhî, Hz. Dâvud'a inen Zebur'un sûrelerinin her biri" anlamlarına gelir. Mezmur "yazılmış" manasına gelen kitap anlamındadır. Büyük bilgin Zeccac, Zebur'un "Hikmetli kitap" manasına geldiğini; Âli İmran, 3/184 ayetindeki "Zebûr" kelimesinin "menetmek" manasına gelen "Zebr" kökünden olduğunu açıklamıştır. Kitap da halkın hilâfına olan hususlardan meneden şeyleri bildirdiği için Zebûr diye adlandırılmıştır (Fahreddin er-Râzi, Mefâtihu'l-Gayb, Ankara, 1990, VIII, 417). İlâhî kitapların ikincisi olan Zebur, Kur'ân-ı Kerîm'in üç ayrı âyetinde en-Nisâ, 4/163; el-İsrâ,17/55; el-Enbiya, 21/105 geçmektedir.“ [ihya.org] --Yohaim (mesaj) 12.17, 17 Şubat 2021 (UTC)

"Eski Ahit" sayfasına geri dön.