Tartışma:Din

Aktif tartışmalar

UntitledDüzenle

İnanç : Canlılar varlıklarını korumak ve devam ettirmek için inançlar geliştiren organizmalardır. Tüm hayat inançlar üzerine kurulmuştur. Canlılar 5 duyuları ile algıladıkları hareketleri elektro-kimyasal tabanlı sinyallere çevirirler. Bu sinyalleri merkezi sinir sistemleri, daha önceki deneyim sonuçlarına göre yorumlar ve İNANÇ geliştirir. Hayatın temeli inanç üzerine kuruludur din unsuru inançlarımızın geniş yelpazesinde çok küçük bir yer kaplar. Şöyle ki;

Yoldan hızla gitmekte olan kamyonun önüne çıkarsam öleceğimi veya yaralanacağımı BİLİRİM kelimesi yanlıştır, hiç bir şeyi kesin olarak bilemeyiz sadece geliştirdiğimiz İNANÇ doğrultusunda hareket ederiz ve hayatımızı-varlığımızı bu ve buna benzer çok sayıdaki inançlarımızla yönlendiririz. Yine mesela; göz duyu organımızla algıladığımız foton hareketlerini yorumlayan beynimiz tabaktakinin elma olduğu yorumunu yapar, Beynimiz daha önceki tecrübelerine dayanarak Elmanın bizim için faydalı olduğu İNANCINI geliştirmiştir. Bu inanç doğrultusunda yemek eylemi sonucu elma ismini verdiğimiz şeyi kendi varlığımıza katarız. Gözümüz ve diğer duyu organlarımızla yorumladığımız İnancımız doğruysa varlığımız güçlenir, yanlışsa varlığımız güç kaybeder.

Pavlovun köpeği zil sesinden sonra yemeğin geleceğine İnanır, salya salgılar.Pavlovun köpeği böyle bir İNANÇ geliştirmiştir. Bu ve buna benzer İnançları Pavlovun köpeğinin hayatını-varlığını yönlendirecektir....

Yani inanç , Din demek değildir. Din; İnanç unsurunun çok küçük bir alt kümesidir.Din başlığının Sosyal Bilimler ve Felsefe grubuna eklenmesi daha mantıklı olmaz mı? -Recep Yeşiloğlu


Merhaba. Sosyal Bilimler ve Felsefe grubuna, eğer yazılırsa, Teoloji ya da İlahiyat maddelerini ekleyebiliriz. Din, bir bilim dalından ziyade bir kavram. atakan 16:00, 16 Aug 2004 (UTC)


Selamlar

Din kelimesi altinda toplanan dinleri, iki baslik altinda toplamak daha uygun olur. HAK ve BATIL dinler olarak.....

--FATIH 10:06, 25 Jan 2005 (UTC)

  • Fatih herhalde espri yapıyorsun. Herkesin dini kendine hak, başkasına batıldır. Din kavramı objektif olarak incelenmelidir. --İcelaktan 14:03, 12 Mart 2006 (UTC)

Hak ve BatılDüzenle

Hak Dinler ve Batıl Dinler arasında sizce ne gibi fark vardır? Doğaüstü ve bilimdışı anlatımları ile yeterince batıl değiller mi? Din kurumu ve olgusu tarafsız anlatılmalıdır.

Saygılarımla BC

Kasti bir hataDüzenle

link gerçekte turandursun.com web sitesine giderken görülen ismi için tartışma forumları yazıyordu. Düzelttim. Ansiklopedik içerikte referans niteliği taşıyan web siteleri bağlantılara eklenmesi iyi olur. Tartışma forumları farklı mecra. benim kanatim bu link in yeri burası değil kaldırılmalı Muhammet Alp Yılmazgil 13:40, 27 Şubat 2006 (UTC)

ateizmDüzenle

Ateizm din değildir.--Kazma Penguen 16:34, 11 Mart 2006 (UTC)

Ateizm dindirDüzenle

Sembolüde Bohr atom modelidir. Atesitler birliğinin bahçesindede sembolün heykeli vardır. Teist tanrının varlığına ve birliğine inanan anlamındadır. Teist'in başına olumsuzluk ön eki olan A geldiği zaman Tanrının varlığına ve birliğine inanmayan olur ki bu da bir inançtır. Diyalektik materyalizmde Bilim insanlık için vardır der ve ekler bilimin kabul etmediğini insanlık da kabul etmez. Bilim tanrı inancını kabul etmiyor ama red de etmiyor. İslam peygamberine göre Din gittiğin yolsa ateizm dindir. İnsan yaşamını etkileyen şey onun diniyse Ateizm dindir. Tartışma sayfasında bu konuyu tartışarak Ateizmin din olmadığına karar vermeliydiniz . Ayrıca ateizm din değildir derken bu görüşünüzün sebebini açıklamalıydınız Bu yüzden sizi kınıyorum sevgili kazma penguen ve ben sizin yaptığınızı yapmayıp maddeyi değiştirmiyorum--nosferatü 11:11, 12 Mart 2006 (UTC)

--- Bohr atom modelinin sembol olarak ateist bir kurumda kullanılması ateizmin bir sembolü olduğu anlamına gelmez. Sizin de kabul edeceğiniz gibi bütün kurumların belli sembol veya logoları vardır bunlar o kurumları bir din olarak görmemize sebep olmaz. Teist demek herhangi bir tanrının ve onun belirli bir dininin var olduğunu düşünen demektir. Ateist ise herhangi bir tanrının var olmadığını düşünen demektir. Sayın "Nosferatü" cümlelerinizin tarafsız olmadığının siz de farkındasınız galiba; "tanrının varlığına inanan veya inanmayan" şeklinde cümleler kurmak için önce tanrının hem bilimsel hem de felsefi olarak varlığı kanıtlanmış bir olgu olması gerekmektedir. Umarım tüm ateistlerin, teistlerde olduğu gibi, bir kitabı kutsal ve yanlışlanamaz olarak kabul ettiklerini ve bu kitabın da diyalektik materyalizmle ilgili yazdığınız cümleleri içerdiğini düşünmüyorsunuzdur. Ateizmi din ilan etmekteki diğer kanıtınızın, yani İslam Peygamberi'nin bir cümlesinin, herhangi bir geçerliliğinin olmadığının da farkındasınızdır. Din insanın gittiği yol değildir veya yaşamını etkileyen şey(ney? örneğin düşünce sistemi yazabilirdiniz) de değildir. Ateistlerin kendilerini dinsiz kişiler olarak görmeleri ve tanımlamalarına rağmen sizin hala ateizmi din olarak görmeniz yüzünden tartışma sayfasında bir karara varılamamaktadır. Ateizmin din olmadığının sebebini açıklayamadınız diyorsunuz ama siz din olduğunun sebebini açıklayabildiniz mi?

  • Ateizmin bir din olup olmadığı fazlasıyla göreceli ve tartışmalı bir konudur. Din kavramının tanımına göre ateizmin bir tanım olarak kabul edilip edilemeyeceği tartışılır, şahsi fikirlerimiz veya argümanlarımız olabilir görüşlerimizi desteklemek amacıyla ama bu obektif ve somut bir gerçeklik sunmaz. Unutulmaması gerekilen nokta şudur: din ile inanç her ne kadar birbiri yerine sıklıkla kullanılsa da aynı anlamda değildirler, bu nedenle her inanç olarak tanımlanabilecek kavramı din olarak tanımlayamayız. Bugün ateizmin bir din olduğundan önce bir inanç olup olmadığı tartışılmaktadır. Ateizmin kendi içinde varyasyonları ve bireysel ateistik düşüncelerle iş fazlasıyla kompleks ve muğlak bir durumdadır. Bu sebeplerden, ansiklopedik yani somut ve objektif bilgi sunma açısından ateizmi bir din olarak tanımlayamayız. Fakat, ateizmin de bir din veya inanç türü olup olmadığının tartışıldığı belirtilebilir. Teşekkürler, iyi çalışmalar... - Noumenon 11:46, 12 Mart 2006 (UTC)

açıklaman için teşekkürler Noumenon galiba fazlasıyla tepkili davrandım--nosferatü 11:57, 12 Mart 2006 (UTC)

Noumenon'a katılıyorum. Ateizm bir din değil, bir inançtır. İkisi farklı şeyler. --İcelaktan 14:05, 12 Mart 2006 (UTC)

Ateizm inanç da değildir din de değildir. Ateiste göre Tanrı kesinlikle yoktur, olmayan bir şeye inanıp ya da inanmamak olmaz, bu bir inanç teşkil etmez. 85.107.0.157 14:09, 12 Mart 2006 (UTC)
  • Dinsizlik bir dinse mantık hatası oluşmaz mı?Bir inanıştır bence.

Dil hastalığından başkası değil bu tartışma. Ateizm elbette ne dindir ne inanç, dinsizlik ve inançsızlıktır.78.160.179.250 19:44, 30 Ağustos 2011 (UTC)

Bazı kişiler agnostiklerinde dinsiz olduğunu iddia ediyor. agnostikler tanrıya şüphe ile bakarak nasıl dinsiz olabilirler anlamak mümkün değil.88.232.144.210 11:50, 2 Ekim 2012 (UTC)

Çok zekice bir tespit, neymiş, ateizm dinmiş :)88.232.145.92 16:35, 2 Mart 2013 (UTC)

Üniteryan ÜniversalizmDüzenle

  • Daha Türkçe bir karşılığı var mı? - Noumenon 13:38, 12 Mart 2006 (UTC)

Anarşizmi nasıl oldu da inanç şekillerine koydunuz?Düzenle

Var mı böyle bir şey anarşizm bir inanç şekli kesinlikle değildir. Latince bir kelime olan anarşist yöneteni olmayan anlamındadır. Bakunin ne Tanrı ne efendi demiştir o kadar anarşistlerin genelde ateist olmasının açıklayıcı bir nedenidir. Ama herkes anarşist fikirlere sahip olabilir. Bir müslümanında anarşist fikre sahip olması olasıdır. Müslümanlıkta Mülk Allahındır sözü anarşizmdede söylenir Proudhonun dediği gibi özel mülkiyet hırsızlıktır. Lütfen düzeltelim anarşizm inanç şekli değildir düşünme ve yaşama tarzıdır. Yönetenlerin ve yönetilenlerin olmadığı insanların roma hukukuyla değil doğal kardeşlik bağları içinde yaşadığı bir dünya özlemi duyar anarşistler Tanrı lafıyla insanları sömürmeye çalışan din adamlarını reddederler. --nosferatü 16:10, 12 Mart 2006 (UTC)

  • Öncelikle dini inançlar başlığı altında olsa da anarşizmin geçtiği nokta inanç şekilleridir bunu belirtmek isterim zira bu anarşizmin oradaki yerinin temel nedenidir. Anarşizm bir politik felsfe ve toplumsal akım olarak tanımlanmaktadır. Fakat bir tanımı daha vardır, sadece toplumsal perspektifi değil özellikle de bireysel perspektifi açısından önemlidir: anarşizm bünyesinde bir inanç barındırır. Her türlü devlet veya otoritenin reddini amaçlayan inanç olarak tanımlanmıştır (her yerde olmasada) ve bu tür bir tanımla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Nitekim Concise Oxford English Dictionary'de de anarchism tanımı "belif in the abolition of all government and the organization of society on a voluntary, cooperative basis." olarak geçmiş. Ayrıca anarşizmin kendi içinde dini fraksiyonları olduğu da göz ardı edilemez. Sonuç olarak sanırım ana sorun inanç kavramını tanımlayış yönümüzde. Herkes farklı tanımlıyor, tanımlamalı da zira terim fazlasıyla göreceli. Fakat biz Vikipedi özgür ansikloped düsturunca "herkesin görüşünü benimsememeli fakat herkesin görüşünü belirtmeliyiz". İşte bu nedenle inanç şekilleri arasında geçmektedir anarşizm; anarşizmi inanç şekli olarak tanımlayanlar olduğu için ve bu tanımların göz ardı edilemeyecek argümanlar ile ortaya çıktığı gerçeği nedeniyle. Dini anarşizmlerin varlığını da tekrar hatırlatmakta örneğin bir Hristiyan anarşizminin teistik Hristiyan inanç biçimi ile ne kadar ilgiliyse anarşist inanç ve hayat biçimiyle de o kadar ilgili olduğunu belirtmekte yarar görürüm. Son olarak, maddenin büyük bir kısmı tartışmaları hiç dinmeyen en:Religion'dan çeviridir, tartışması yaşanan ve somut sebep ve kanıtlar konulmamış taraflı çevirirken eklememeye çalıştım, fakat anarşizmi oradaki gibi alıp ekledim, nedenlerimi de yukarıda sıraladım, fakat eğer buradaki topluluk anarşizmi inanç şekilleri içinde görmek istemezse, bir itirazım olmaz. Tek diyebileceğim, anarşizm bir inanç şekilidir bunu en iyi diğer inançlarla birleştiği durumlarda ortaya çıkan inancın şekil ve yapısından anlayabileceğimiz. Teşekkürler, iyi çalışmalar... - Noumenon 10:23, 14 Mart 2006 (UTC)
  • Yaptığınız açıklamayı oldukça mantıklı buldum. Fakat her nedense Anarşizmin inanç şekilleri içinde olması beni nedense halen rahatsız ediyor. Fakat daha önce dediğim gibi bu konunun bu maddesinde taraflı olduğumdan asıl maddede bir değişiklik yapmayı kesinlikle düşünmüyorum. Gelecek yeni tartışma yorumlarına göre madde şekillenebilir veya imkanımız varsa anarşizmin bu makalede bu şekilde durup durmayacağı konusunu oylama yapabiliriz--nosferatü 11:29, 14 Mart 2006 (UTC)

Serbest fikir yazılarını okurken Üç noktaya dikkatlerinizi çekmek isterim.


Maddedeki yorumDüzenle

1. Buralar da veya böyle serbest sayfalar da fikir beyan edenlerin, Annelerinden doğdukları gibi kalmadıklarını, fiziki yapıları büyüyüp gelişirken, anlama, kavrama, manalandırma, karşılaştırma değerlendirme gibi öğrenme melekeleri aileden, çevreden, o günkü yetkili ve etkin güçün eğitim sürecinden elde ettiği kazanımlarının kendilerinde oluşturdukları değer verileridir. Ekseriyetle araştırma araçlarıda aynı istikamette olur. Diğer kaynakları sadece eleştirel olarak inceleme ihtiyacı hissedilir. 2. Buralar da veya böyle serbest sayfalar da fikir beyan edenlerin, Dünya görüşleri, dünyayı algılayışları farklı farklıdır. Yukarda sembollerini gördüğümüz dinlerin dünya görüşleri ile, aynı zamanda bu görüşlerin her birinin karşısında olanların'da bir fikri olduğunu, karşısında olmamakla beraber içinde olmayanların'da fikirleri olduğunu hatırdan çıkarmamalıyız. 3. Akıl denge unsurudur, aklın yolu birdir, cümlelerini sık sık duyarız. bu hususda bir müslüman olarak.ben farklı düşünüyorum. Hiç bir zaman,bir komonistin,kapitalistin, ateistin, ehli sünnet olmayan düşüncenin ortaya koyduğu akıl verisi ile bir ehli-sünnet müslüman olarak benim ortaya koyacağım akıl verisi denge unsuru veya bir olamaz düşüncesi hakimdir bende. Eğer bu fikir beyan edenler, mensubu bulundakları dünya görüşünü beyan ederek konuya girebilseler, okuyucuda ona göre kendisine lazim olan düşünceyi paylaşmada etkisel veya tepkisel davranma yerine müspet-menfi sağlayacağı katkıya yönelir. Sayfayı yeni bulduğumdan biraz duygusal davranmış olabilirim. fikirlere açık, Eylem, şiddet veya hakaretlere kapalıyım... 16,05,2006

dinlere inanaların sayılarıDüzenle

sayılarla sürekli oynanmış, sayılardan şüpheliyimDelamorena 13:22, 30 Ağustos 2006 (UTC)

  • "İslam Peygamberi Muhammed7e göre gittiğiniz yol7dur". Bu nedir?
2. Dinin şu çıkış sorusu yok: Nereden geldik, nereye gidiyoruz?
 --malkocogluso2 15:50, 29 Kasım 2006 (UTC)

Ufak bir bilgilendirmeDüzenle

İnsanlara din deyince akıllarına ilk gelen kavram Tanrı'dır. Fakat tüm dinlerde Tanrı yoktur. Örneğin: Budizm atesit bir dindir. Bence bu örnekler eklenmeli...

inanç ve din ayrımı yapılıp bu madde öyle düzenlenmeliDüzenle

İnanç ve din karışmış. Din deyince ben, tek tanrılı dinleri düşünmüştüm. Bu kadar din olduğunu görünce şaşırdım. Çizgiler net konulamzsa bu madde anlamını yitirir. --foPen bana ileti gönder 08:33, 10 Aralık 2007 (UTC)

HinduizmDüzenle

Hinduizm niye yer almiyor bu kategoride.Dunyada ki en buyuk inanani olan dinlerden birisidir.Birde ateizmle ilgili din olup olmadigi tartisiliyor birakin ne olup olmadigini duzgun bir sekilde kim neye din diyorsa yazsin yazsinki neyin dogru neyin yanlis oldugunu herkez gorsun.Islam dininde bir esas vardir "dDnde zorlama yoktur".Herkez bir dine kendi rizasi istikametinde girer.

SaygiDüzenle

Lutfen hangi din olursa olsun inannip inanmamamiz onemli degil hatta sacma bile bulabiliriz ama saygisiz bir uslup kullanmayalim.Insani insan yapan degerlerden biri saygidir.Birine veya bir seye saygi gostermemiz bize birsey kaybettirmez.--Legolas38 04:40, 18 Mayıs 2009 (UTC)

Cinsel fetişizmDüzenle

Sayfanin basindaki resimde (hani her dinin sembolu olan resim) Fetisizm Cinsel fetişizm'e yonlendirilmis. Acaba bu yanlis yonlendirmemidir yoksa Cinsel fetişizm din midir? Saygilar -- Iggydarsamesaj 17:32, 3 Şubat 2010 (UTC)

-- paganizm simgeleri arasında var o. fetişizm ile alakası yok.. --Eraser3 23:35, 24 Şubat 2010 (UTC)

BahailikDüzenle

Bahailik din olmayıp kendini yeni peygamber ilan eden birinin uydurduğudur. İslam dini çokça kabul görmüş semavi bir din olup ikonu bu tarz bahailik, fetişizm gibi dinle alakalı olmayan şeylerin arasında olmamalıdır. İkonun tepeye alınması ve bahailik'in çıkarılması gerekir. Bahailik İslam dinine zarar vermekten başka bir şey değildir. Objektif editörleri göreve davet ediyorum...

Eraser3 21:12, 24 Şubat 2010 (UTC)

  • Sizin bunun bir din olup olmadigini dusunmeniz sizi baglar ve inanani bulunan bu din'e her dinde oldugu gibi saygiyla yaklasmamiz gerekir. Saygilar-- Iggydarsamesaj 21:25, 24 Şubat 2010 (UTC)
  • Düşüncenize saygılıyız Eraser3 ancak onların düşüncelerine de saygılı olmak zorundayız. Bende sonradan uydurulmuş bir din olduğunu düşünüyorum ve saçma geliyor fakat inanlara karşı saygılı olmalıyız. Doğru bize göre Kuran'a göre İslam dini en son din ve kabul görecek tek din. Fakat diğer dinlere görede aynı şey kendileri için geçerli. Saygı en önemli şey lütfen Vikipedi:Tarafsız bakış açısı politikasını okuyunuz. E M P E R Y A N 11:41, 30 Kasım 2010 (UTC)

Mezhep ve tasarlamaDüzenle

"Zaman zaman inanç sözcüğünün yerine kullanıldığı gibi, bazen de inanç sözcüğü din sözcüğünün yerinde kullanılır. Dinler tarihine bakıldığında, farklı kültür, topluluk ve bireylerde din kavramının farklı biçimlere sahip olduğu, dinlerin müntesipleri tarafından her çağda, coğrafya ve kültür değerlerine göre yeniden tasarlandığı görülür. Arapça kökenli bir sözcük olan din sözcüğü, köken itibariyle "yol, hüküm, mükafat" gibi anlamlara sahiptir." yazısındaki tasarlama kelimesi özenle mi seçildi. Tasarlama niyetli yapılan bir iştir. Ben şunu tasarlayayım demektir. Halbuki belki de hiç bir mezhepte aslına aykırı açıklama olmamıştır. Yani aslını görüp de değişik yapayım denmemiştir. Bu mezheplerin belki de tümü "Şu sebeplerle budur" demektir. Ek olarak bir de uydurukça bu güya tasarlamayı sebeplere "dinlerin müntesipleri tarafından her çağda, coğrafya ve kültür değerlerine göre" denilerek dayandırılmış. Hayır bu tüm mezhep tanımlamasına girmiyor. Hatta belki de tüm mezhep tanımlamasına aykırıdır. Yani düzeltilecek!

İNANÇDüzenle

Tanrı ile birlikte Deizm den farklı olarak peygambere,kutsal kitaba,meleklere,cinlere,ahirete vs. inanan fakat herhangi bir din kisvesi altında bulunmak istemeyen insanlara genel olarak ne denir bilen var mı merak ediyorum. --Mminelk (mesaj) 21:20, 13 Ocak 2016 (UTC)mminelk

"Din" sayfasına geri dön.