Tartışma:Danyal

xxx Danyal (Danyel/Daniel), İslam inancına göre peygamber değildir ve Kur'an-ı Kerim'de Danyal adında bir peygamber/resul/elçi bulunmamaktadır. Danyal, Tanah'ta(Tevrat) 7:13'te ve Yeni Ahitte (İncil)'de Matta Bölüm:24'te adı geçen bir peygamberdir. Kur'an'da adı geçmediği için İslam inancı dahilinde Danyal'ın peygamber olduğu iddia edilemez. Tevfik BİR. Haziran.2010


Danyal isminde bir peygamberin tüm tek tanrılı dinlerde var olduğu yazılmış. İslamda bu isimde bir peygamber olmadığına göre bu hangi kaynağa göre böyle yazılıyor?Adem Durdu 08:08, 24 Ekim 2007 (UTC)

Ben de bir kaç haber buldum lâkin "tüm tek tanrılı dinlerde var olduğuyla alâkalı bir şey göremedim. Bunun yanı sıra İncil'de ismi geçen ve hatta kendisine ait kitabı olan Daniel ile arasında bir bağ olduğunu ve İslâmî terminolojide "israilliyat" olarak bilinen bilgilerden olacağını düşünüyorum. Madde'nin İngilizce Viki'den tercümesinin gerçerli sayılmasını ve diğer haberlerin de dayanağını olmadığı için göz ardı edilmesini teklif ediyorum. http://www.zaman.com.tr/webapp-tr/haber.do?haberno=571484 http://www.ntvmsnbc.com/news/379685.asp Omulu 08:24, 24 Ekim 2007 (UTC)

Arkadaşlar buraya koyduğunuz linkler sadece gazete haberlerinden ibaret. 1. linki tıkladığda karşıma çıkan ilk paragrafta şöyle bir ibare var peygamber olmayan nebi bu ibarede zaten peygamber olmadığı söyleniyor. Ayrıca Kur'an mealinide incelediğimde danyal isminde hiç bir kişi ismine rastlayamadım. Eğer varda ben bulamıyorsam lütfen bildirin. Ayrıca diğer dinlerde var ise bu konuda bilgim yok ama onuda açıkça bildirebilirsiniz.Adem Durdu 10:12, 24 Ekim 2007 (UTC)

Hz Ömer efendimiz gidip mezarını bulmuş ve koruma altına almış demek ki büyük bir zat'mış. Peygamber değilse bile aziz bir kişilik denebilir kanaatindeyim...

İslam Ansiklopedisine göre...Değiştir

İslam ansiklopedisinin danyal maddesinde; Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerde Dânyâl’in ne ismi ne de kendisiyle ilgili herhangi bir bilgi yer alır. Dânyâl diğer İslâmî kaynaklarda mürsel* olmayan nebî ve bir bilge kişi (hakîm) olarak takdim edilir ve hayatıyla ilgili Kitâb-ı Mukaddes’ten kaynaklanan bazı rivayetler nakledilir. Bu rivayetlere göre Dânyâl peygamberler zürriyetindendir ve Buhtunnasr’ın Kudüs’ü işgalinden sonra Bâbil’e götürdüğü esirler arasındadır. Buhtunnasr’ın gördüğü rüyayı tabir etmesi üzerine Dânyâl ve arkadaşlarına iyi davranılmış, Buhtunnasr işlerinde ona danışmaya başlamış, bunu çekemeyen Mecûsîler, Buhtunnasr’ın ilâhına tapınmıyor, onun sofrasından yemiyor diye onu krala şikâyet etmişler, bunun üzerine Dânyâl yırtıcı hayvanların bulunduğu bir çukura atılmışsa da hiçbir zarar görmemiştir. Melek tarafından aynı çukura atılan Buhtunnasr ise hayvana dönüşmüş, yedi yıl bu vaziyette kalmış, daha sonra eski şekline döndürülerek krallığına devam etmiş ve Dânyâl ile arkadaşlarına tekrar değer vermek zorunda kalmıştır. İslâmî kaynaklara göre de Buhtunnasr’dan sonra onun oğlunun krallığında meçhul bir el tarafından sarayın duvarına yazılan esrarengiz yazıyı okuyup yorumlayan Dânyâl daha sonra Bâbil diyarındaki Sûs şehrinde yaşamış ve orada ölmüştür.

Bazı İslâmî kaynaklarda, Dânyâl’in cesedinin Hz. Ömer zamanında Ebû Mûsâ el-Eş‘arî tarafından fethedilen Sûs şehrinde kralın hazine dairesindeki bir odada bulunduğu ve cenaze namazı kılınarak defnedildiği şeklinde mevsuk olmayan rivayetler nakledilmiştir (bk. Taberî, I, 553-554; Sa‘lebî, s. 258-261).

yazmakta. Yani kuran/hadis kaynaklı bir bilgi yok. Sadece Hz. Ömer ile ilgili bir rivayet var, ona da mevsuk olmayan demilmiş. Bence maddenin İslam'a göre adlı başlığı kaldırılmalı. Ömer ODACI 00:06, 25 Mart 2016 (UTC)Bu imzasız yazı Omerodaci (mesajkatkılar) tarafından eklenmiştir.

"Danyal" sayfasına geri dön.