Tartışma:Cennet

Yanlılık

değiştir

Türkçe Vikipedi'deki cennet maddesi sadece İslam dini bakış açısından anlatılmış. Bu sayfada belli bir dini kesimin ağırlıkta olduğunu düşünüyorum. Ayrıca "Hıristiyanlıkta Cennet" başlığı ansiklopedik bilgi olarak değersiz (bkz: Hıristiyanlık mezhepleri). İyi vikiler


Cennet & Cehennem Cehennem Cehennem Ateşi ve Azabı Cehennemin Kapıları Cehennemin Yakacağı Cennet Cennet Cehennem Ehlinin Konuşması Cennet Şu Anda Var mıdır? Cennet Yeryüzünde miydi? Cennet de Allah'ın Görülmesi Cennet de Hangi Dil Konuşulacak? Cennet ve Cehennemin Ebediliği Cennete Girecek İlk Kadın Cennete Nasıl Ağaç Dikilir Cennet'in Anahtarı Cennet'in Güzellikleri Cennet'in Tabakaları Cennetlikler Kimlerdir Cennette Kadın Edison Cennete Gidecek mi? Eşler Cennette Birlikte mi Olacak? Huriler Kevser Havuzu Sabataycılar Cennete Girecek mi? ZebaniCennet


Cennet… Cehennem üzerine kurulmuş sırat ile geçilen gizemli hayat.

Hz. Adem’in yasak ağacın meyvesinden yediği için dünyaya gönderildiği adres…

İçinde bulunan bitki ve ağaçların gölgesiyle kaplanmış yerle gök arası geniş bir meyvelik bahçe.

İman edip sâlih amel işleyenlerin ebedî âlemdeki makamı…

Rablerinin huzuruna suçlu olarak varmaktan korkanların ve nefsini hevasından arındıranların konağı.

Allah’ın rızasını kazananlar için mükafat olarak hazırlanmış hoş bir mekan. Altlarında ırmaklar akar Adn cennetlerinin, orada İrem ve Gesi bağlarını mecazda bırakarak çekirdekli ve çekirdeksiz üzüm bağları ve asmalar vardır. Asmalı konaklar vardır içinde huriler oturan. Mü’minler pınar başlarında yüzerler Naim cennetlerinde… Hüsna cennetinde görür Allah’ın kulları Rablerini… Dolunaya bakar gibi temaşa ederler yaratıcılarını… Kimisini aşk-ı Hak almış durur… Kimisi Tur’da Rabbinin tecellisini gören Musa gibi olur. Kimisi kılıçların gölgesinde gelmiştir Cennet’e, kimisi anasının rızasını alarak varmıştır selam yurduna… Kimisi sabır sayesinde giymiştir ipek elbiseyi. Kimisi altın kâseden içmiştir Kevser’i… Peygamberlerin davetine uyarak iman edip, dünya ve ahirete ait işleri, kulluk vazifelerini elden geldiği kadar güzel bir şekilde yapan temiz ve müttakî kişiler için hazırlanmış bir huzur ve saadet yurdudur. Kısaca ahiretteki nimetler yurdunun adıdır.

Kur'an-ı Kerîm ve hadis-i şeriflerde Cennet, çeşitli şekillerde tasvir edilmiştir. Bilhassa Kur'an-ı Kerîm'de ağaçları altından ırmaklar akan Cennetler şeklinde anlatılmaktadır: "Cennet takva sahiplerine, uzak olmayarak yaklaştırılmıştır. İşte size va'dolunan, gördüğünüz şu Cennet'tir ki, O, Allah'ın taatına dönen onun (hudud ve ahkâmına) riayet eden çok esirgeyici Allah'a bütün samimiyetiyle gıyâben saygı gösteren, hakkın taatına yönelmiş bir kalble gelen kimselere aittir. "

(Kâf, 31-33)

"Tövbe edenler, iyi amel ve harekette bulunanlar öyle değil. Çünkü bunlar hiç bir şeyle haksızlığa uğratılmayarak Cennet'e, çok esirgeyici Allah'ın kullarına gıyâben va'd buyurduğu Adn Cennet'lerine gireceklerdir. Onun vadi şüphesiz yerini bulacaktır. Orada selâmdan başka boş bir söz işitmeyeceklerdir. Orada sabah, akşam rızıkları da ayaklarına gelecektir. O, öyle Cennet'tir ki biz ona kullarımızdan gerçekten müttakî olanları vâris kılacağız. " (Meryem, 60-63)

Cennet, bu dünyada yapılan iyiliklerin ahirette Allah tarafından verilen karşılığıdır. Kur'an'da Cenâb-ı Allah şöyle buyurmaktadır:

"Adn Cennetleri vardır ki altlarından ırmaklar akar. Onlar orada ebedî kalıcıdırlar. İşte günahlardan temizlenenlerin mükâfatı." (Tâhâ, 76) --85.101.223.179 19:01, 12 Nisan 2013 (UTC)

"Cennet" sayfasına geri dön.