Tanık tepe ya da Şahit tepe, genellikle dikey kenarlı, düz ve küçük bir tepedir. Tanık tepeler düz tepeler, yaylalar ve diğer düz yerşekillerinden daha küçüktür.

Devils Tower, Wyoming

Ayrıca bakınız

değiştir