Talas Yazıtları

(Talas-Yenisey Yazıtları sayfasından yönlendirildi)

Talas Yazıtları: Orhun Yazıtları'ndan başka, Talas ve Yenisey nehirleri civarında da Türk yazıtları bulunmaktadır. Bu yazıtları ilk olarak ele alıp inceleyen Fin bilim adamı Heikel oldu. Göktürk harfleriyle yazılmıştır. Batı Türkistan Yazıtları olarak da bilinmektedir.