Taifallar

Taifallar veya Tayfallar (Latince: Taifali, Taifalae veya Theifali) Cermen ve Sarmat kökenli bir tarihî topluluktur. İlk olarak Aşağı Tuna’nın kuzeyinde, MS 3. yüzyıl ortasında kayıtlarda geçmişlerdir.

Galya merkezli Equites Honoriani Taifali iuniores birliği simgesi ejderha ve inci işli arma

Taifal grupları, yerleşik olmaya parçalanmış bir yaşam formunu sürdürmüşlerdir. Bu hayat içinde çoklukla Got kabileleri ile beraber yaşamış ve Romalılara karşı savaşmışlardır. Bunun dışında, MS 4. yüzyılda bazı Taifal kabileleri, Roma İmparatorluğu sınırları içinde yerleşmişlerdir. İmparatorluk topraklarında çoklukla Batı Galya kesiminde yer edinmişlerdir. Roma hayatı içinde atlı ve ek bir ordu parçası olarak Roma ordusunda yer almışlardır. 8. yüzyılda yaşadıkları bölge Thifalia adıyla anılmaya başlanmıştır.

YerleşimleriDüzenle

Taifallar hakkında söz eden en eski kaynaklardan birisi Got kralı Cniva, Daçya ve Moesia bölgesinde 250 yılı civarlarında yerleştiği döneme rastlar.[1] Bunlar, bazen Cermen asıllı bir kabile olarak belirtilirken bazen de Cermen olmayan, Orta Asya’dan göç etmiş olabileceği söylenen Sarmat kabileleri ile ilişkili olarak belirtilmişlerdir.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Herwig Wolfram, History of the Goths, Çeviren: Thomas J. Dunlap, Berkeley: University of California Press, 1988, s. 45. (İngilizce)
  2. ^ Maenchen-Helfen, 26 n50, Diyor ki: "no evidence they were Germans". Dalton, I, 172 n7, calls them "probably of Asiatic descent." Wolfram, 92, mentions hypothesised Vandalic origin which equates the Taifals with the Lacringi and considers "Taifali" to be a Celtic "cult name". (İngilizce)