Tahir ile Zühre

Tahir ile Zühre, Türk anonim halk hikâyesi. Padişahın kızı olan Zühre ile vezirin oğlu Tahirîn ölümle son bulan aşk yolculuklarını anlatır. İkilinin birleşmesi Zühre’nin annesi tarafından kati süratle engellenir. Sürgün edilen Tahir, Zühre’nin başka biriyle evlendirileceğini öğrenince geri döner. Tahir öldürülünce Zühre’de buna dayanamaz ve kendi yaşamına son verir. Kabirlerinde büyüyen gül fidanı ve aralarındaki karaçalı geçmişlerini temsil eder. Hikâye sadece Anadolu’da efsaneleşmemiş, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan gibi ülke veya bölgelerde de yaygın hale gelmiştir. Bu yaygınlık aynı doğrultuda farklılıkları da beraberinde getirmiştir.[1]

Nâzım Hikmet de bu hikâyeye atıfta bulunan "Tahir ile Zühre" adlı şiirini Bursa Cezaevi'nden gönderdiği bir mektubun arkasına yazmıştı (1949).[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Tahir ile Zühre (Gelişim Yayınları bas.). Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi c.18. 1986. s. 11146. 
  2. ^ Nedim Gürsel, Nazım Hikmet ve Halk Hikâyeleri, Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, Vol 7:1979.