Ana menüyü aç

Tabibzâde Mehmed Şükrü, İstanbul tekkeleri ve tarikat silsilenâmeleri üzerine serleri ile tanınan yazar.

Tabibzâde Mehmed Şükrü
Doğum Mehmed Şükrü ibn İsmâil
Meslek Yazar
Din İslam

Doğum tarihi ve yeri bilinmemekle birlikte Cemalettin Serveroğlu'nun Kocamustafapaşalı olduğunu öne sürdüğü Mehmed Şükrü 19. yüzyılda yaşamıştır ve 18 Mayıs 1874 tarihi itibarıyla da maliye kâtibi olarak görev yaptığı bilinmektedir. Ölüm yeri ve tarihi hakkında da bilgi olmayıp cumhuriyetin ilk yıllarında hayatta olduğu düşünülmektedir.

İstanbul Hankahları Meşâyihi, Silsilenâme-i Sûfiyye ve Mecmûa-i İlâhiyyat adlarında bilinen üç eseri bulunmaktadır.

KaynakçaDüzenle

  • Erünsal, İsmail E. (2003). "Mehmed Şükrü". İslâm Ansiklopedisi. 28. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı. ss. 533-534. ISBN 9753894023.