Sepileme olarak da bilinen tabaklama (bazı yörelerde dabaklama), deri liflerinin yani deri kollegeninin bozunmalara, mikroorganizmalara ve parçalanmalara karşı dayanıklılığını arttıran bir işlemdir. Tabaklama, deri işleme yöntemidir, yani derinin fiziksel ve kimyasal işlemlere tabi tutulup endüstriyel bir ürün olarak kullanılacak hale getirilmesidir.

Marakeş'de tabaklanmış deriler

Deri yapısının bozunabilirliği kullanımında ciddi problemlere yol açarken kalıcı dayanıklılık ve aynı zamanda kullanılabilirlik sağlamada temel aşama tabaklamadır. Tabaklama işleminde kollagenin amino ve karboksil grupları çeşitli maddeler ile (mineral, bitkisel, kimyasal kökenli) aralarında bağlar kurmak sureti ile dayanıklı hale getirilir.[1][1] Deri, tabakhanede işlendiği için tabaklamak tabiri kullanılır. Tabakhanede yapılan işe tabakhanecilik, tabaklayan kişiye de sepici ya da tabak denir. Dericilik tabiri deri üretiminin yanı sıra deri konfeksiyon, deri ayakkabıcılık ve diğer deri ürün üretimlerini de kapsadığından, "dericilik" ile "tabakhanecilik" arasında bir ayrım vardır.

Sepi şerbeti Değiştir

Sepi işlemi deri, post ve benzeri örnekleri kullanabilecek duruma getirmek için uygulanan işlemlerin tümüdür.

Sepilenmiş atıklar Değiştir

Yarma ve tıraş işlemlerinden önce deriler sıkıldığı için sepilenmiş atıkların su oranı daha düşüktür. Krom sepilenmiş bu atıkların su oranı %40-50 arasındadır. Miktar olarak 2. sırada yarma derinin budama atıklar bulunur.[2][2]

Krom sepileme Değiştir

Krom sepileme diğer sepi metotlarına göre oldukça basit , kolay yönlendirilebilen , hızlı cereyan eden rasyonel bir sepi metodudur. Krom sepilenmiş deri son sepileme, yağlama, boyama, ve finisaj işlemleri ile çok değişik tutum ve özelliklerde ürünlere dönüşebilir. Krom sepileme üç aşamada yapılır: pikaj, sepileme ve bazifikasyon. Günümüzde krom sepileme pikaj flotesinde yapılmakta toz krom dolaba verildikten 15-30 dakika sonra bazifikasyon başlanabilmekte ve 60 dakika sonra bazifikasyon bitirilmekte, sepileme 6-8 saat daha devam etmektedir. Böylece krom bileşiklerinin çökmesi ve yüzeysel bağlanması önlenmiş olur.[3][3]

Kaynakça Değiştir

  1. ^ Sepi şerbeti, Deri sanolye atölyesi, 2014, erişim tarihi: 27 Nisan 2017 [ölü/kırık bağlantı]
  2. ^ Sepi şerbeti, sepilenmiş atıklar, 2013, erişim tarihi: 27 Nisan 2017 [ölü/kırık bağlantı]
  3. ^ Sepi Şerbeti, Dericilik Portalı Powered Bv Zirnik, 2009, erişim tarihi: 27 Nisan 2017 [ölü/kırık bağlantı]