Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (ya da kısaca TES-İŞ) 12 Aralık 1963 tarihinde Ankara'da kurulan faaliyetlerini enerji iş kolunda yürüten sendika.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası
Kuruluş12 Aralık 1963
TürSendika
Resmî sitetes-is.org.tr

Tarihçe

değiştir

İlk kurulduğunda "Türkiye Enerji, Su, Gaz, DSİ İşçi Sendikaları Federasyonu" ismiyle anılan TES-İŞ, on kurucu sendikadan oluşan bir federasyondu.

1960'lı Yıllar

değiştir

25 Ocak 1964 tarihinde yapılan ilk Olağan Genel Kurul'da Başkanlığa Selahattin Erkap, Genel Sekreterlik görevine Enver Turgut, Veznedarlık vazifesine ise Süheybi Külebi getirilirken, Yönetim Kurulu üyeliklerine de Ahmet Keser, Baki Yazgıcı, Beyhan Yalçın, Erol Aykaç, İsmail Karamercan, Mustafa Ataç, Nazmi Eldemir, Nejat Çermikli ve Orhan Erkan seçildi. Ancak 18 Nisan 1964 tarihinde Başkan Selahattin Erkap'ın, ilerleyen süreçte de başka yönetim kurulu üyelerinin istifaları üzerine vekaleten Başkanlığa Nejat Çermikli'nin, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Kayahan Demirel, Hasan Tahsin Kalyoncu, Hüseyin Ekşi ve Murat Özün'ün getirilmesine karar verildi.

TES-İŞ Federasyonu'nun müzakereler sonrasında anlaşma ile neticelenen ilk toplu iş sözleşmesi 15 Haziran 1964 tarihinde Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü ile Edirne merkezli DSİ 11. Bölge İşçileri Sendikası arasında imzalandı.Bu ilk toplu iş sözleşmesinin uygulama talimatları DSİ Genel Müdürü Neşet Akmandor tarafından 23 Temmuz 1964 tarihli genelge ile sahaya duyuruldu.

TES-İŞ Federasyonu, 12 Ekim 1964 tarihli bir yazı ile TÜRK-İŞ tarafından 30 Ekim 1964 Cuma günü yapılacak "Birleşme" gündemli bir toplantıya davet edildi. Aynı gün düzenlenen İcra Heyeti, Yönetim Kurulu ve Temsilciler Meclisi ortak toplantısında; birleşmenin prensip olarak kabul edilmesine, düzenlemeler için bir komisyonun kurulmasına ve protokol tanzimi için TÜRK-İŞ nezdinde toplantı yapılmasına karar verildi ancak birleşme gerçekleşmedi.

TES-İŞ'in 2. Olağan Genel Kurulu 98 delegeden 80 tanesinin hazır bulunduğu 26-27 Aralık 1964 tarihinde düzenlendi. Kurulun ilk gününde Hirfanlı Sendikası Başkanı Hüseyin Ekşi ve sekiz delegenin imzasıyla sunulan "işkolunda milli sendika sisteminde birleşilmesi" takriri delegelerin oylarıyla kabul edilmedi. Yönetim Kurulu'nun teşkilinde "9 asil ve 9 yedek üye" ibaresi yerine, "her sendikadan 1 asil 1 yedek üye" tabirinin kullanıldığı ve "gizli oy / açık tasnif" esasına göre yapılan seçimler sonrası; Genel Başkan Selahattin Erkap, Genel Sekreter Enver Turgut ve Teşkilatçı Mali Sekreterlik Orhan Erçelik oldu.

1964 yılının sonlarında TES-İŞ Federasyonu kurucuları arasında bulunan Adana merkezli "Güney Bölgesi Baraj, Sulama, Enerji, Su, Gaz ve DSİ İşçileri Sendikası" ile Kesikköprü Baraj, İnşaat ve Enerji İşçileri Sendikası Federasyondan ayrıldılar.

3 Temmuz 1965 günü Köy İşleri Bakanlığı İçme Suları Dairesi Başkanlığı ile TES-İŞ arasında işyeri sözleşmesi imzalandıktan bir ay sonra, 3 Ağustos 1965 tarihinde TES-İŞ Federasyonu ile TÜRK-İŞ'in ortak olarak düzenledikleri Samsun Mahallî Semineri yapıldı. Bu arada 30 Temmuz 1965 tarihinde, Federasyonun ilk yayın organı olan TES-İŞ Gazetesi, Yazı İşleri Mesul Müdürü Muzaffer Yılbar olduğu halde, yayın hayatına başladı.

1965 yılı sonuna gelindiğinde TES-İŞ Federasyonu'nun 7.207 üyesi bulunuyordu.

1966 senesi içerisinde toplu sözleşme müzakerelerinde sürekli olarak görevlendirilmek üzere (Yönetim Kurulu dışında) üç kişiden oluşan bir "Toplu Sözleşme Komitesi" seçildi. Bu komiteye Okan Even (Edirne), Ali Demirkan (İzmir) ve Ali Afşaroğlu (Kayseri) seçildi.

TES-İŞ Federasyonu Başkanı Selahattin Erkap ve Genel Sekreter Enver Turgut, 7-14 Mart 1966 tarihlerinde yapılan TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Kurulu'nda İcra ve Yönetim Kurulu'nda göreve getirildiler.

30 Eylül 1966 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu ve Temsilciler Meclisi toplantısında Eskişehir, Antalya, Ankara, Zonguldak, Tunçbilek, Sarıyar ve Kayseri şehirlerinden 7 sendikanın daha üyelik TES-İŞ Federasyonu'na üyelik başvuruları kabul edildi.

TES-İŞ Federasyonu 3. Olağan Genel Kurulu, 12-14 Haziran 1967 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tüzük çalışmalarında üç kişilik "İcra Kurulu"na İkinci Başkanlık ve Genel Sekreter Yardımclılığı eklenen genel kurulda yapılan seçim sonucunda Başkanlığa Enver Turgut, İkinci Başkanlık görevine Selahattin Erkap, Genel Sekreterliğe Orhan Erçelik, Genel Sekreter Yardımcısı vazifesine Faruk Barut ve Teşkilatçı Sekreterliğe ise Ali Demirkan seçildiler.

12-14 Ekim 1967 tarihlerinde yapılan Temsilciler Meclisi ve Yönetim Kurulu ortak toplantısında, diğer kararların yanı sıra Federasyon'a bir araba alınması da karara bağlanmış ve ertesi yılın Haziran ayında bu karar hayata geçirilerek Anadol marka bir yerli araba tedarik edilmiştir.

31 Aralık 1967 günü itibarıyla TES-İŞ Federasyonu üye sayısı 15.064 olarak kayıtlara geçmiştir.

3 Mayıs 1968 tarihinde Sarıyar Enerji İşçileri Sendikası Olağan Genel Kurulu yapıldı. Bu genel kurulda sendikanın ismi Sarıyer TES-İŞ olarak değiştirilirken, Sarıyar Santrali Telsiz Operatörü Feriha Özkoç sendikanın Genel Sekreterliğine getirildi ve bir kadının görev almasıyla beraber, bu anlamda TES-İŞ tarihinde bir ilk gerçekleşti.

23 Mayıs 1969 Cuma günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Rafet Sezgin'in de katıldığı bir imza töreninde Elektrik İşleri Etüt Dairesi Genel Direktörlüğü ile TES-İŞ Federasyonu arasında sözleşme imzalandı.

1969 Haziran ayı içinde TES-İŞ Federasyonu ile GES-İŞ arasındaki "işkolu seviyesinde toplu iş sözleşmesi yapabilmeye ilişkin yetki ihtilafı" Çalışma Bakanlığı tarafından karara bağlandı ve TES-İŞ Federasyonu'nun işkolunda yetkili kuruluş olduğu kabul edildi. Ancak karşı taraf Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne müracaat ederek kararın bozulmasını talep ettiyse de 3 Temmuz 1969 tarihli Yargıtay kararı ile işkolu yetkisinin TES-İŞ Federasyonu'na ait olduğu kesinleşti. TES-İŞ Federasyonu 1963-1969 yılları arasında tam 165 toplu sözleşme yapmıştı.

TES-İŞ Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu 2-5 Ağustos 1969 tarihleri arasında gerçekleşti. Yapılan tüzük tadilatı ile Genel Sekreter Yardımcılığı görevi kaldırılıp Mali Sekreter unvanı ilave edildi ve Federasyonun adı "Türkiye Enerji, Su, Gaz ve YSE ve DSİ İşçi Sendikaları Federasyonu" şeklinde değiştirildi. Yapılan seçim sonucunda görevlendirmeler şu şekilde oldu: Genel Başkan: Enver Turgut, 2. Başkan: Selahaddin Erkap, Genel Sekreter: Orhan Erçelik, Mali Sekreter: Faruk Barut, Teşkilatlanma Sekreteri: Ali Demirkan.

1970'li Yıllar

değiştir

14 Şubat 1970 tarihinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile TES-İŞ Federasyonu arasında beş ay boyunca görüşmeleri devam eden 1. Dönem İşkolu Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

24-26 Nisan 1970 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında uluslararası bir kuruluşu bağlanmak için İcra Kurulu'na yetki verilmesinin ardından TES-İŞ Federasyonu, 15 Haziran 1970 tarihinde kısa adı IFPCW olan "Uluslararası Petrol ve Kimya İşçi Sendikaları"na üyelik için müracaat etti.

TES-İŞ Federasyonu, 17 Eylül 1970 tarihinde "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü" adına "Türkiye Enerji Sanayii İşverenleri Sendikası" ile 4'üncü dönem işyeri toplu iş sözleşmesini imzaladı.

15 Temmuz 1970 tarihinde enerji işkolunda önemli bir gelişme yaşandı ve 1312 Sayılı Kanun ile Türkiye Elektrik Kurumu tesis edildi.

TES-İŞ Federasyonu tarihinin önemli bir ismi olan Selahaddin Erkap, 26 Ekim 1970 tarihinde TES-İŞ ve TÜRK-İŞ'te yürüttüğü vazifelerinden ayrılarak Çalışma Bakanlığı'nın Berlin Ateşeliği'nde "İşçi Uzmanı" olarak görev yapmaya başladı. Altı yıl sonra yurda döndü ve yine Çalışma Bakanlığı bünyesinde Genel Müdür Muavini olarak çalıştı.

1971 yılı Ocak ayı içerisinde, IFPCW'ya yazılı olarak yapılan müracaata olumlu cevap alındı ve TES-İŞ'in üyeliği gerçekleşti.

30 Ocak 1971 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Federasyon üyesi olduğu halde kısa adı TES-İŞ olmayan sendikaların, yapacakları ilk genel kurulda isimlerini TES-İŞ şeklinde değiştirmeleri hakkında temenni mahiyetinde bir karar alındı. 8 Haziran 1971 tarihli toplantıda ise TES-İŞ'in bir sonraki Olağan Genel Kurulunu İstanbul'da yapması kararlaştırıldı. 20-23 Eylül 1971 tarihleri arasında yapılan Genel Kurul'a IFPCW Avrupa Temsilcisi Mr. Loryo da konuk konuşmacı olarak iştirak etti.

Aynı yıl TES-İŞ Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde işçiler ve aileleri için eğitici özellikte kurs ve seminer çalışmaları başlattı. Bu anlaşma kapsamında "Okuma-Yazma ve İlkokulu Bitirmeye Hazırlık" kursuna Ankara ASU TES-İŞ Sendikası üyesi 120, "İngilizce" kursuna ise Ambarlı TES-İŞ Sendikası üyesi 80 personel katıldı.

1972 yılı ortalarında Genel Merkez olarak kullanılmak için satın alınan dört dairenin tefrişine başlandı. Ayrıca iletişimin daha sağlıklı yürütülebilmesi adına TES-İŞ Federasyonu'na bir telefon santrali temin edildi.

1970'li yılların ilk yarısında aynı şehirdeki birden çok sayıda sendikanın birleştirilmesi ilkesini benimseyen TES-İŞ'e, Çalışma Bakanlığı tarafından (ilgili iş kolundaki 43.479 işçinin 33.163'üne üyeye sahip olduğu için) bu dönemde yetki verildi. 20 Nisan 1973 tarihinde, Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi, Çalışma Bakanlığı'nın TES-İŞ Federasyonu'na verdiği işkolu yetkisini oy birliği ile karar altına aldı.

1973 senesi TES-İŞ Federasyonu'nun 10. kuruluş yıl dönümü olduğundan Federasyon'a bağlı sendikaların üye sayısı dikkate alınarak TES-İŞ amblemli rozetler bastırıldı ve Mayıs ayında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Yeniköy semtinde belediyeye ait kamp yerinin üyelerin hizmetine sunulmak üzere beş yıllığına kiralanması kararı alındı.

Türkiye Elektrik Kurumu bünyesindeki işyerleri için 6'ncı dönem işyeri toplu iş sözleşmesi TEK adına ENERSAN ile TES-İŞ Federasyonu arasında 1974 yılı Temmuz ayı içerisinde imzalandı. Aynı yılın Ekim ayında, bu defa Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçiler için DSİ adına ENERSAN ile TES-İŞ arasında işyeri toplu iş sözleşmesi imzalandı.

1974 yılında yapılması gereken TES-İŞ Federasyonu 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24-27 Nisan 1975 tarihlerinde gerçekleştirildi. Genel Kurul'da konuşmacı olarak Prof. Turhan Feyzioğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Selahattin Kılıç, Milli Eğitim Bakanı (Ali Naili Erdem), Ankara Belediye Başkanı Vedat Dalokay, İtalyan Enerji İşçileri Federasyonu Başkanı George Frand, Uluslararası IFPWC Federasyonu Başkanı George Sucry, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Sadık Şide, Milli Selamet Partisi Çorum Milletvekili Yasin Hatipoğlu ve Çalışma Bakanı Tevfik Paksu yer aldılar.

21 Kasım 1975 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında TÜRK-İŞ'in Samsun'daki Eğitim Koleji binasının tamamlanması için, TES-İŞ'in 20 bin Lira olarak vereceği yardımın 50 bin Liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

TES-İŞ Federasyonu 1977 Ocak ayı başında Tunçbilek Termik Santrali'nde grev kararı aldı ve uygulamaya koydu. Mart 1977 tarihinde anlaşmanın temin edilmesi üzerine de grev uygulaması son buldu.

Federasyonun 4 Mart 1977 günü yapılan Yönetim Kurulu toplantısında verilen bir takrir üzerine 28-30 Nisan 1977 tarihinde bir "Erken Genel Kurul" toplanması kararı çıktı. Ancak gelen kurula beş gün kala Genel Başkan Orhan Erçelik Ankara 2nci Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. Kasıtlı bir ihbar ve yanlış bir değerlendirme sonucu ortaya çıktığı anlaşılan bu durum, mahkemenin birkaç gün içinde Erçelik'i serbest bırakması sonucunda çözüldü ve yapılan oylamada Orhan Erçelik tekrar Genel Başkan seçildi.

1977 yılı içinde Antalya TES-İŞ Sendikası Oymapınar baştemsilcisi Doğan Taşoluk ve Elazığ TES-İŞ Sendikası Teşkilatlanma Sekreteri Talat Diş, silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybettiler.

1978 yılında yaptığı bir genel kurul sonucunda, Uluslararası Petrol ve Kimya İşçileri Federasyonu (IFPCW) kendini feshetti ve dolayısıyla TES-İŞ Federasyonu'nun bu kuruluşa olan üyeliği de kendiliğinden düştü.

1979 yılında gerçekleşen terör saldırılarında, Antalya TES-İŞ Sendikası Başkanı Osman Karamık'ın aracına otomatik silahlarla ateş açıldı; Adana TES-İŞ Sendikası baştemsilcisi Hakkı Yüksel öldürüldü ve Manavgat Hidroelektrik Santrali inşaatında çalışan TES-İŞ üyesi işçilerin servis arası (biri ağır, beş kişinin yaralandığı) bir silahlı saldırıya uğradı.

16-22 Nisan 1979 tarihlerinde gerçekleşen TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Kurulu'na TES-İŞ Federasyonu 19 delege ile katıldı ve Orhan Erçelik (Genel Teşkilatlanma Sekreteri olarak) Selahattin Erkap'tan sonra ikinci Konfederasyonu yöneticisi oldu.

1980'li Yıllar

değiştir

Ocak 1980 tarihinde ekonomik istikrarı temin etmek adına 43. Hükûmet tarafından "24 Ocak Kararları" olarak adlandırılan bir dizi karar alındı. Süreç 1980 yaz aylarında Türkiye'de hükûmet bunalımı, sokak kavgaları, üniversite olayları ve terörle dolu bir anarşi ortamı yaşanıyordu. 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi kapatıldı ve sendikacılık faaliyeti de zor bir döneme girdi.

Milli Güvenlik Konseyi kararlarında (grev yasağının tüm işçileri kapsaması dışında) Türk-İş'e yönelik bir uygulama yoktu fakat üye sendikalar da oldukça uzun bir süre sendikal faaliyetler açısından fiilen yasaklı sayıldılar. Bundan ötürü Türk-İş üyesi sendikalar, bir iç genelge ile resmen olmasa da fiilen faaliyet durdurdular. Sendikal faaliyetler ve toplu pazarlık sistemi üzerindeki baskı ve yasaklar 1984 sonuna kadar devam etti.

1982 Anayasasından bir yıl sonra yürürlüğe giren 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, Danışma Meclisi'nde görüşülmeden Milli Güvenlik Konseyi'nin onayıyla yasalaştı. Bu yasaların kabulünden sonra TES-İŞ, tüzüğünü ve teşkilatlanmasını bu kanun hükümlerine uygun hale getirmek için 21-22 Temmuz 1983 tarihlerinde olağanüstü bir genel kurul topladı. Bu tarih itibarıyla TES-İŞ Federasyonu üyesi 35 sendika bulunmaktaydı. Bu kongrede federasyon, "milli tip" sendikaya dönüşerek "Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası" (kısaca TES-İŞ) adını aldı.

Aralık 1984 tarihinde TES-İŞ Sendikası tarafından o yıl içinde yaptırılan ve "Enerji İşçilerinin Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Tespitine Yönelik" olan istatistik çalışmasının sonuç değerlendirmeleri, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü'nde yaptırıldı.

1985 yılı sonu itibarıyla TES-İŞ Sendikası şubelerinin geçmiş senelere ait sigorta primleri ve vergi borçlarının tamamı kapatıldı ve (Genel Merkez dahil) tüm şube bina ve dairelerinin yangına karşı sigortaları yaptırıldı.

1986 senesi, TES-İŞ tarihinde birlikte hizmet etmiş yöneticiler ve şube başkanlarının ayrı listelerle karşı karşıya geldiği (Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu dahil olmak üzere 30 ilden toplam 306 delege katıldığı) bir genel kurula sahne oldu.

25-26 Mart 1987 tarihli Başkanlar Kurulu toplantısında; sendikanın içinde bulunduğu maddi sıkıntıyı giderebilmek için, %50'si şube hesaplarına %50'si Genel Merkez hesaplarına yatırılan aidatların tamamının Genel Merkez hesaplarına yatırılması kararı alındı.

Çeşitli önlemlere rağmen mali sıkıntılar bir türlü aşılamayınca, 21-24 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul DSİ 14.Bölge Müdürlüğü tesislerinde yapılan Başkanlar Kurulu toplantısında, bu duruma kalıcı bir çözüm bulabilmek için olağanüstü genel kurula gidilmesi oy birliği ile karar altına alındı.

17 Temmuz 1988 tarihinde düzenlenen olağanüstü genel kurulda, yapılan tahmini bütçe değişiklikleri ve yıllar itibarıyla hazırlanan bütçe ve ekleri oy birliği ile kabul edildi. Yine aynı gün ICEF (Uluslararası Kimya, Enerji ve Genel Hizmet İşçileri Federasyonu) üyelik başvurusunun yenilenmesi kararı verildi.

Sendikanın 1989 yılı olağan genel kurulu 20-22 Ekim 1989 tarihlerinde Ankara DSİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve konuklardan (yaptıkları konuşma sırasına göre) Erdal İnönü, Süleyman Demirel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut ile Bayındırlık ve İskan Bakanı Cengiz Altınkaya genel kurula hitaben birer konuşma yaptılar. Ayrıca ICEF temsilcisi Jim Catterson ile Mısır Petrol İşçileri Sendikası'ndan Semir Tuayme de konuşmacılar arasındaydı. Aynı yıl içinde mevcut 42 şube de kendi olağan genel kurullarını düzenlediler.

1990'lı Yıllar

değiştir

1 Mart 1990 tarihinde, TES-İŞ Sendikası'nın yaptıracağı Genel Merkez binası proje yapım işinin resmî bir kuruluş olan TÜSTAŞ (Türkiye Sınayi Tesisler A.Ş.) Genel Müdürlüğü'ne yaptırılması kararlaştırıldı.

21 Mart 1990 tarihinde yapılan TES-İŞ Sendikası Başkanlar Kurulu toplantısına dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Tuncel Akman ile birlikte katılıp, Türkiye Elektrik Kanunu'ndaki özelleştirme hakkında kurula izahatta bulundu.

1990 Ağustos ayından itibaren, ICEF ile TES-İŞ arasında Brüksel'de düzenlenen ve şube yöneticilerinin katılacağı "Uluslararası Sendikacılık Eğitim Seminerleri" başladı.

29 Ağustos 1990 tarihli Başkanlar Kurulu toplantısında, 28 Şube Başkanı tarafından imzalı olarak verilen deklarasyona istinaden, Başkanlar Kurulu'nun talebiyle 16 Eylül 1990 Pazar günü olağanüstü bir kongre gerçekleştirildi.

TES-İŞ Sendikası Yönetim Kurulu'nun 26 Şubat 1991 tarihli toplantısında aldığı kararla, İstanbul ilinde çalışan enerji işkolu üyelerini kapsamak üzere, "TES-İŞ Sendikası 5 Nolu Şubesi" kuruldu.

2 Haziran 1991 tarihinde Bursa'da düzenlenen "Haksızlıklara Hayır" mitingine TES-İŞ on beş bin enerji işçisi ile katıldı.

Sendikanın uluslararası üst kuruluş olan ICEF tarafından, 17-18 Şubat 1992 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen "Elektrik Enerjisi Üretimi ve Dağıtımı Dünya Konferansı" TES-İŞ'in ev sahipliğinde yapıldı.

Merkez Disiplin Kurulu kararı ve 18-20 Eylül 1992'de düzenlenen Genel Kurul'da oy birliği neticesinde; sendikanın İstanbul 1 No'lu Şube Yönetimi görevden el çektirilip ihraç edildikten sonra aynı genel kurulda İstanbul 5 No'lu Şube'nin o tarihten itibaren İstanbul 1 No'lu adı altında faaliyet göstermesi kararlaştırıldı.

13 Ağustos 1991 tarihinde ihalesi yapılan ve yapımına aynı yıl sonunda başlanan Genel Merkez inşaatı 31 Aralık 1992 Perşembe günü tamamlandı. Binada çalışma ofisleri yanında 600 kişi kapasiteli bir konferans salonu, misafirhane, toplantı / sergi salonları, yemekhane, tamirhane ve bir de otopark bulunuyordu.

1993 yılı Nisan ayında, Ankara'ya işleri veya hastane işlemleri için gelecek sendika üyelerinin ibate ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Ulus Çankırı Caddesi'nde satışa sunulan dokuz katlı Başyazıcıoğlu Oteli satın alındı ve tesis "TES-İŞ Sendikası Eğitim ve Dinlenme Tesisleri" olarak değerlendirilmek üzere dekorasyon ve tefrişata başlandı.

Genel Merkez binası ile birlikte sosyal tesislerin açılışı, sendikanın davetini kabul eden Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından, 13 Aralık 1993 tarihinde yapıldı.

Aynı yıl içinde TES-İŞ, ILO'nun (Uluslararası Çalışma Teşkilatı) yeni hizmete koyduğu ve kısaca ILIS olarak adlandırılan uluslararası çalışma bilgi bankalarına Türkiye'de üye olan ilk teşkilat oldu.

TES-İŞ Sendikası ile altı Türkî cumhuriyet ülkesi arasında 1993 yılında yapılan bir protokolle, bu ülkelerdeki enerji sendikaları ve TES-İŞ arasında başta sendikal konular olmak üzere, birçok alanda dayanışma ve yardımlaşma çalışması yapılması karar altına alınmıştı. Bu işbirliğinin ilk adımları 1994 yılı içerisinde eğitim alanında atıldı.

Azerbaycan ile 5-14 Nisan 1994,

Özbekistan ile 15-22 Nisan 1994,

Bulgaristan ile 4-12 Temmuz 1994,

Kazakistan ile 26 Haziran-4 Temmuz 1994 ve

Türkmenistan ile 26 Ağustos-2 Eylül 1994 tarihlerinde yapılan semirlerlerde kanunlar, ekonomik gelişmeler, özelleştirme prosedürleri ile birlikte sendikacılığın tarihi ve mevcut durumu konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

4 Nisan 1995 tarih ve 4101 sayılı kanunla sendika ve konfederasyonların, olağan genel kurullarının toplanma süresi 3 yıldan 4 yıla çıkartıldı.

3 Ekim 1995 tarihinde İzmir'de meydana gelen büyük sel felaketinde mağdur olan TES-İŞ üyelerine yardımlar yapıldı.

TES-İŞ'in de üyesi bulunduğu ICEF'in olağanüstü genel kurulu 20-22 Kasım 1995 tarihlerine Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da yapıldı ve TES-İŞ Sendikası, ICEF ile MIF'in (Uluslararası Maden İşçileri Federasyonu) birleşme kararı aldığı bu genel kurula sekiz delegesi ile katıldı. Bu birleşme sayesinde ICEM (Uluslararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşçiler Federasyonu) kurulmuş oldu.

1996 senesi başında üye işlerinde çalışanlara sağlık hizmetleri sunabilmek için her türlü muayene ve tahlil ekipmanlarıyla donatılan "Sağlık Tarama Aracı" temin ve (bu taramaların düzenli olarak yapılabilmesi için; bir doktor, bir biyokimyacı ve bir hemşireden oluşan) bir sağlık ekibi istihdam edildi.

Yine bu yılın Nisan ve Mayıs aylarında TES-İŞ Sendikası'nın mevcut 44 şubesinin yönetim kurulları için "Yönetici Eğitim Seminerleri" düzenlendi. Ayrıca 22-25 Nisan 1996 tarihleri arasında, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan LIUNA Sendikası uzmanlarınca, TES-İŞ Genel Merkezi salonunda "Enerji ve İnşaat İşkolunda İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği Semineri" düzenlendi.

Kısa adı "TES-İŞ Vakfı" olan "Türkiye Enerji İşçileri Sosyal Dayanışma ve Emeklilik Vakfı" da yine 1996 yılında (üyelerin sosyal dayanışmalarına katkı sunmak, iş gücü ve iş veriminin arttırılması ve enerji işçilerine ek sosyal güvence sağlamak amaçlarıyla) kurulmuş oldu.

TES-İŞ Yönetim Kurulu, 5 Şubat 1997 tarihinde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i ziyaret ederek enerji işkolundaki özelleştirme ve diğer sorunlar hakkında kendisine bir rapor sundu.

TES-İŞ Sendikası, 25 Mart 1997 tarihinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait Didim Sosyal Tesisleri'ni satın aldı ve tesis aynı yılın Haziran ayı ortalarında 10 devrelik kamp hizmeti için işçilerin hizmetine sunuldu.

Sendikanın 1996 yılında yapılan olağanüstü genel kurulunun iptal için üç delege tarafından açılan dava 26 Şubat 1998 tarihinde sonuçlandı. Karar gereğince, cari işlemleri yürütmek üzere (yeni yönetim seçilinceye dek) 1 Nisan 1998 tarihinden itibaren Prof.Dr. Kamil Turan, Doç.Dr. Nizamettin Aktay ve Araştırma Görevlisi Aydın Başbuğ genel merkezde kayyum heyeti olarak göreve başladılar. Bu dönem 30 Haziran 1998 tarihine kadar devam etti.

1998 yılında TES-İŞ Sendikası ile (Prof.Dr. Mümtaz Soysal'ın başkanlığını yaptığı) kısa adı KİGEM olan "Kamu İşletmeciliği Geliştirme Vakfı" arasında, sendikanın özelleştirmeye karşı yapacağı çalışmalarda danışmanlık hizmeti almak hususunda bir anlaşmaya varıldı.

Aynı yılın Eylül ayında TES-İŞ bilgisayarlarına uzman kuruluşlar tarafından hazırlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Paketi, Mevzuat Bilgi Bankası, Finans Paketi ve Hukuk Paketi gibi programlar yüklendi ve bunlara ek olarak doktora yapmış akademisyenlere hazırlatılan projelerle sendikanın 21. yüzyıla giriş çalışmaları hızlandırıldı.

8 Aralık 1998 tarihli TES-İŞ Başkanlar Kurulu toplantısında "Özelleştirmeye Karşı Yapılması Gereken İşlerin Plan ve Programını Açıklayan Rapor" okundu.

Kosova'da yaşanan vahşet yüzünden evlerini ve yakınlarını kaybeden ve Türkiye'ye sığınan müslümanlara yardım için alınan karar doğrultusunda, TES-İŞ Sendikası Yönetim Kurulu, 29 Nisan 1999 tarihinde, 20 milyar liralık bir yardım çekini İçişleri Bakanı Cahit Bayar'a takdim etti.

17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara bölgesinde meydana gelen ve binlerce insanın vefatıyla sonuçlanan büyük deprem felaketi sonrasında TES-İŞ Sendikası Başkanlar Kurulu toplantısı, 2 Ekim 1999 tarihinde, depremden en fazla zararı gören şehir olan Adapazarı'nda yapıldı ve çeşitli yardım kampanyaları düzenlendi. Bu kampanyalarda, aralarında TES-İŞ'in de bulunduğu TÜRK-İŞ bünyesindeki sendikalar 4 trilyon liraya yakın bir miktar toplandı ve konut yapımlarında kullanıldı.

2000'li Yıllar

değiştir

2000 yılına girildiğinde, Türkiye'de enerji iş kolunda çalışan işçilerin %94.79'u TES-İŞ Sendikası üyesiydi.

29 Ocak - 2 Şubat 2000 tarihlerinde Atina'da yapılan ve Türkiye, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan tarafından imzalanan bir anlaşma ile ICEM Bölgesel Bürosu'nun kurulması kararlaştırıldı ve büronun başkan yardımcılığına TES-İŞ Genel Sekreteri Hayrettin Erdoğan seçildi.

Yine Şubat ayı içinde TES-İŞ, Petrol-İş, Türkiye Maden İş, KİGEM, KESK ve Enerji Yapı Yol-Sen'in ortaklaşa yaptığı bir çalışma sonucunda "Enerji Karmaşası ve Halkın Çıkarları" isimli bir kitapçık yayınlandı ve ilgili kuruluşların genel başkanlarının katıldığı bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.

TES-İŞ Sendikası tarafından düzenlenen eğitim projelerinin ilki olan "Bahar Eğitimleri 2000" adlı program 27 Mart 2000 ile 18 Mayıs 2000 tarihleri arasında Çeşme'de gerçekleştirildi. İkinci aşaması da 24 Ekim 2000 ile 7 Kasım 2000 tarihleri arasında gerçekleşen bu eğitim dizisinden iki bin civarında Baştemsilci ve Temsilci istifade etti.

10 Nisan 2021 tarihinde TES-İŞ Sendikası'nın ilk Genel Başkanı olan Selahaddin Erkap vefat etti.

TES-İŞ Didim Eğitim ve Sosyal Tesisleri'ni sadece yaz aylarında değil, kış mevsiminde kullanabilmek ve daha fazla üyeye hizmet sunabilmek için 2001 Nisan ayında açılan mimari proje yarışmasına katılan projeler bir ay süre ile enerji işçilerinin görüşlerine sunuldu.

Yine 2001 yılı ortalarında (aralarında TES-İŞ Sendikası'nın da bulunduğu) TÜRK-İŞ bünyesindeki sendikaların üyelerinin katılımı ile toplanan yardımlar ile 1999 depremi mağdurları için inşa ettirilen 300 konut tamamlandı.

Teşkilatlanma Komisyonu tarafından 2001 yılı içerisinde alınan kararlara istinaden, TES-İŞ Yönetim Kurulu'nun 22 Kasım 2001 tarihli toplantısında sendikanın 45 olan şube sayısı 36'ya indirildi. Yine komisyonun hazırladığı rapor doğrultusunda diğer şubelerin faaliyet sahaları da ayrıca düzenlendi.

19 Ağustos 2002 tarihinde, TES-İŞ'in kuruluş protokolünde imzası bulunan isimlerden, TÜRK-İŞ eski Genel Başkanı Halil Tunç vefat etti.

2002 yılına gelindiğinde, üyelerden gelen kamp müracaatlarının yoğunluğu sebebiyle, daha çok üye ailesine bu imkanı sağlamak için Mersin ili Erdemli ilçesinde 500 yatak kapasiteli ve yüzme havuzu bulunan bir tesisin satın alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, 17 Ocak 2003 tarihli ve 24996 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan işkolları İstatistiği, TES-İŞ Sendikası'nın 108.639 üyesi ile enerji işkolunda çalışanların %80.76'sını temsil ettiğini gösteriyordu.

3-7 Aralık 2003 tarihleri arasında yapılan TÜRK-İŞ Konfederasyonu 19. Olağan Genel Kurulu'nda bir ilk gerçekleşti ve TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mustafa Kumlu, TÜRK-İŞ Genel Sekreterliği görevine seçildi.

2002 yılında Aşağı Tömük, Erdemli, Mersin'de satın alınan "TES-İŞ Sendikası Mersin Eğitim ve Dinlenme Tesisi" 2004 yılı başlarında hizmete açıldı.

Milli Prodüktivite Merkezi'nin (MPM) 43. Genel Kurulu 18 Mart 2004 tarihinde Ankara'da yapıldı ve 2003 yılı çalışmaları ile 2004 yılı iş programının görüşüldüğü bu genel kurulda işçilerin görüşlerini TES-İŞ Sendikası Başkanı Mustafa Kumlu dile getirdi.

TES-İŞ Sendikası'nın 2004 yılı sonbahar eğitim seminerleri Kasım 2004 sonu itibarıyla tamamlandı. Mevcut 34 şubeden 27'sinin katılım gösterdiği ve Mersin'de gerçekleştirilen seminerlerde "4857 Sayılı Yeni İş Kanunu" ve "İş Güvenliği" konuları ele alındı.

7 Şubat 2005 tarihinde ICEM Genel Sekreteri Fred Higgs, TES-İŞ Sendikası'nı ve Genel Başkan Mustafa Kumlu'yu ziyaret etti. Bu ziyarette ayrıca ICEM Yönetim Kurulu üyesi Jim Catterson, TES-İŞ Genel Mali Sekreteri Hasan Tahsin Zengin, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Esat Durmuş ve Genel Eğitim Sekreteri Bayram Eren de hazır bulundular.

TES-İŞ Sendikası, 8 Ekim 2005'te Keşmir kentinde meydana gelen ve 90.000'e yakın kişinin ölümü ve 3.000.000 insanın evsiz kalmasıyla sonuçlanan deprem felaketinden sonra, Pakistan'a 250.000 YTL yardımda bulundu.

2006 yılında TES-İŞ Sendikası "Eğitime Yüzde Yüz Destek" kampanyası çerçevesinde Türkiye'nin dört farklı yerinde yaptırılacak okulları projelendirdi. Bu okullar, Ağrı'nın Patnos ilçesinde 16 derslikli bir ilkokul, Şanlıurfa'da 24 derslikli bir Anadolu Lisesi, Adapazarı'nda 24 derslikli bir Anadolu/Fen Lisesi ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de zihinsel engelliler için bir okul idi. Projelere dair protokol 23 Haziran 2006 tarihinde, dönemin Milli Eğitim Bakanı'nın da katıldığı bir törenle Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'nda imzalandı.

Aynı yıl TES-İŞ Sendikası, enerji işkolunda çalışan işçilerin elektrik çarpması sonucu ortaya çıkan yanık vakalarının en acil şekilde tedavisi için bir "Meslek Hastalıkları Tedavi Merkezi" kurmak üzere Ankara'nın Maltepe Etiler semtindebir arsa satın aldı.

Yine 2006'da, Türk Kızılayı ve TÜRK-İŞ'in ortaklaşa projesiyle Filistinli çocuklara 100 bin eğitim çantası temin edilirken, bu çantaların 10.000'i TES-İŞ Sendikası tarafından temin edildi. Ayrıca 31 Ağustos 2006 tarihinde TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu ve Yönetim Kurulu üyeleri Türk Kızılayı'nı ziyaret ederek Genel Başkan Tekin Küçükali'ye Filistin'de okula başlayacak çocuklara katkı yapmak amacıyla 100.000 YTL'lik bir bağış çeki takdim etti.

19 Eylül 2006 tarihinde TÜRK-İŞ ile Filistin-Lübnan İşçi ve Halkı ile Dayanışma Komitesi'nin düzenlediği konferansu TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mustafa Kumlu yönetti.

2007 yılı başında, Şanlıurfa TES-İŞ Anadolu Lisesi, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda bakan ile birlikte TES-İŞ Şanlıurfa şube üyelerinin de katıldığı bir törenle hizmete açıldı.

22 Mart 2007 tarihinde ise TES-İŞ Osmaniye-Kadirli Eğitim Uygulama ve İş Eğitim Merkezi yine törenle hizmete sunuldu.

ICEM'in Türkiye Koordinasyon Kurulu Toplantısı, 2 Ağustos 2007 günü TES-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlendi.

Aynı yılın Ekim ayında, Türk Milli Futbol Takımı ve HaberTürk televizyon kanalının ortaklaşa düzenlediği "Terörle Mücadele Kahramanlarına Destek Kampanyası"na TES-İŞ Sendikası, 5 milyon TL ile katılım sağladı.

22-24 Ekim 2007 tarihleri arasında Ankara'da İMO Teoman Öztürk Konferans Salonu'nda yapılan "Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye Gerçeği" sempozyumunda TES-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Bayram Eren de bir sunum yaptı.

25 Ocak 2008 tarihinde, TES-İŞ Sendikası tarafından yaptırılacak olan Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

2007 yılı başında Akay Hastanesi'nin %48 hissesini satın alan ve burada üyelerine ücretsiz tedavi hizmeti sunmayı planlayan TES-İŞ Sendikası, ortaklık oranı proje hedeflerini gerçekleştiremeyince, 2008 yılında %50 hisseyi daha satın alarak hastane yönetiminde tek başına söz sahibi oldu.

2009 Temmuz ayında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Resmî Gazete'de yayınlanan istatistiklere göre, Türkiye'de enerji işkolunda çalışan toplam işçi sayısı 153.029 idi. Bu sayının %79.95'ine karşılık gelen 122.350 kişi, 2010'lu yıllara girilirken TES-İŞ Sendikası üyesi idi.

2010'lı Yıllar

değiştir

17 Ocak 2010 tarihinde TÜRK-İŞ'in düzenlediği "Ekmek, Barış, Özgürlük için Demokratik Haklar" mitingine TES-İŞ Sendikası da Genel Merkez, Şube yöneticilerinin ve üyeleriyle birlikte yoğun bir katılım gösterdi.

18-19 Aralık 2010 tarihinde gerçekleşen TES-İŞ olağan genel kuruluna dönemin Cumhurbaşkanı ve TBMM üyelerinin yanı sıra Arnavutluk, Azerbaycan, Çin, Gürcistan, Güney Kore, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mısır, Sırbistan, Moldovya, Romanya ve Yunanistan gibi ülkelerden işçi örgütleri temsilcileri katıldı.

2011 yılında Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadı Eşbaşkanlığına TES-İŞ ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu seçildi.

13-14 Ocak 2011'de Soma, 14 Mart 2011'de Bursa, 15-18 Mart 2011'de Isparta, 4-8 Nisan 2011'de Samsun şubelerinde düzenlenen seminerlerden çok sayıda enerji işçisi istifade etti.

14-16 Mart 2012 tarihleri arasında Beyrut'ta Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Konferansı düzenlendi. Konferansa, kısaca MENA olarak isimlendirilen bu bölgede yer alan Bahreyn, Cezayir, Fas, Filistin, Irak, Lübnan, Mısır, Tunus, Ürdün ve Yemen'in yanı sıra, Türkiye'den de TES-İŞ Sendikası temsilcileri katıldı.

TES-İŞ Sendikası Bahar 2012 Eğitimleri, 23 Ocak - 23 Haziran 2012 tarihleri arasında tamamlandı. Akçay-Adrina Otel'de 13 grup halinde gerçekleştirilen seminerlere, Şube Yöneticileri, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile Baş Temsilciler ve temsilciler katıldı. Toplamda 2213 kişinin iştirakiyle düzenlenen toplantılarda çalışma hayatını düzenleyen yasalar, ekonomik kriz, işsizlik, taşeronlaşma, özelleştirme ve sendikal örgütlenme konuları konuşuldu.

Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi 25 Haziran 2012 tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de toplantı. TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu da konuşmacılar arasındaydı.

18-20 Haziran 2012 tarihlerinde Kopenhag'daki fesih kongresinin ardından INDUSTRIALL adıyla yeni bir yapılanmaya gidilmişti. Mustafa Kumlu, Avrupa bölgesinden INDUSTRIALL icra kurulu üyeliğine seçildi.

TES-İŞ Sendikası Samsun Şubesi faaliyet alanında bulunan DSİ'de çalışan üyeler için 5-6 Haziran 2013 günlerinde "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu" ile ilgili, 750 kişinin katıldığı bir eğitim semineri düzenlendi.

2 Eylül 2013 tarihinde, TES-İŞ Sendikası ve TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Kumlu, bir açıklama yaparak TÜRK-İŞ Genel Başkanlığından istifa etti.

Kurucu Sendikalar ve Kuruluş Dönemindeki Başkanları

değiştir
 • Güney Bölgesi Baraj, Sulama, Enerji Su, Gaz ve DSİ İşçileri Sendikası (Adana), Başkan: Rafet Metin
 • DSİ Makine İkmal, Eğitim Merkezi ve Merkez Atölye Müdürlüğü İşçileri Sendikası (Ankara), Başkan: Nejat Çermikli
 • DSİ Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Diyarbakır), Başkan: Baki Yargıcı
 • Doğu İlleri ve Havalisi Enerji, Su, Gaz ve DSİ İşçileri Sendikası (Erzurum), Başkan: Muhittin Ketecioğlu
 • Hirfanlı Barajı Enerji İşçileri Sendikası (Kırşehir), Başkan: Hüseyin Ekşi
 • Ege Bölgesi Enerji, Su, Gaz ve DSİ İşçileri Sendikası (İzmir), Başkan: Selahaddin Erkap
 • DSİ 12. Bölge İşçileri Sendikası (Kayseri), Başkan: İsmail Karamercan
 • DSİ Enerji Su ve Sulama İşçileri Sendikası (Samsun), Başkan: Murat Özün
 • DSİ Enerji, Su İşçileri Sivas ve Havalisi Sendikası (Sivas), Başkan: Sebahattin Ersoy
 • Kesikköprü Baraj ve İnşaat ve Enerji İşçileri Sendikası (Kırşehir), Başkan: Erol Aykaş

Geçici İcra Kurulu ve Sendika Temsilcileri

değiştir

12 Aralık 1963 tarihinde imza altına alınan TES-İŞ Federasyonu Kuruluş Protokolü'nde "Geçici İcra Kurulu Üyeleri" ve "Kurucu Sendika Temsilcileri" şu şekilde sıralanıyordu:

Geçici İcra Kurulu Üyeleri
 • Başkan: Rafet Metin (Adana)
 • Sekreter: Hüseyin Ekşi (Hirfanlı)
 • Muhasip: Veznedar Süheybi Külahi (Ankara)
 • Başkan Vekili: Murat Özün (Samsun)
Kurucu Sendika Temsilcileri
 • Nejat Çermikli (DSİ Makine Ikmal Sendikası Başkanı)
 • Mustafa Ataç (DSİ Makine İkmal Sendikası Başkan Vekili)
 • Rafet Metin (Adana DSİ Enerji Sendikası Başkanı)
 • Murat Özün (Samsun DSİ Enerji Sendikası Başkanı)
 • Selahaddin Erkap (İzmir Enerji Sendikası Başkanı)
 • Hüseyin Ekşi (Hirfanlı Enerji Sendikası Başkanı)
 • Hasan Atasoy (DSİ Makine Ikmal Sendikası Üyesi)
 • Halil Tunç (TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreteri)

Erzurum-Diyarbakır Bölge Sendikaları ile Ankara EGO Enerji İşçileri Sendikası yetkililerin toplantıda bulunamamaları nedeniyle Türk-İş Genel Sekreteri Halil Tunç, onlardan aldığı yetki ile kuruluş protokolünü imzalamıştı.

Kongreler ve Kurullar

değiştir

Federe Tip Sendika 1. Olağan Genel Kurul (25 Ocak 1964)

değiştir

Başkan: Selahattin Erkap

Genel Sekreter: Enver Turgut

Muhasip ve Veznedar: Süheybi Külebi

Yönetim Kurulu: Ahmet Keser, Baki Yazgıcı, Beyhan Yalçın, Erol Aykaç, İsmail Karamercan, Mustafa Ataç, Nazmi Eldemir, Nejat Çermikli, Orhan Erkan

Haysiyet Divanı: Nail Yücesoy, Niyazi Memiş, Suat Ekin

Denetim Kurulu: Arif Hikmet Özkibar, İsmet Çomoğlu, Yalçın Şahinkaya

TÜRK-İŞ Delegeleri: Erol Aykaç, Faruk Barut, Hüseyin Ekşi, Mustafa Ataç

Federe Tip Sendika 2. Olağan Genel Kurul (26-27 Aralık 1964)

değiştir

Başkan: Selahattin Erkap

Genel Sekreter: Enver Turgut

Teşkilatçı Mali Sekreter: Orhan Erçelik

Yönetim Kurulu: Ali Afşaroğlu, Ali Demirkan, Baki Yargıcı, Erdoğan Gümüşel, Erdoğan Mutioğlu, Kemal Şıpkan, Mustafa Ataç, Necati Çağar, Özer Bakır, Şaban Aktaş, Tangör Çakıroğlu, Turan Özbuğutu

Haysiyet Divanı: Cemalettin Karakaş, Haydar Özaslan, Mustafa Dinçkal

Denetim Kurulu: Emin Özen, Refik Coşkunseda, Tahsin Kibar

TÜRK-İŞ Delegeleri: Adnan Yüzel, Ali Özkökoğlu, Enver Turgut, Mustafa Ataç, Sebahattin Ersoy, Selahattin Erkap

Federe Tip Sendika 3. Olağan Genel Kurul (12-14 Haziran 1967)

değiştir

Başkan: Enver Turgut

2. Başkan: Selahattin Erkap

Genel Sekreter: Orhan Erçelik

Genel Sekreter Yardımcısı: Faruk Barut

Teşkilatçı Sekreter: Ali Demirkan

Yönetim Kurulu: Ali Afşaroğlu, Avni Uçku, Dursun Bakır, Emin Özen, Erdoğan Gümüşel, H. Zeki Kırımlılar, Hasan Güzel, Hulusi Akın, İbrahim Bozkurt, Kazım Güler, Mehmet Erol, Metin Bozbağ, Muharrem Terzi, Osman Karamık, Özer Bakır, Rahmi Çolaker, Şaban Aktaş, Yaşar Büyüktaş

Haysiyet Divanı: Mehmet Ayaz, Nuri Agün, Orhan Cömert, Refik Coşkunseda, Remzi İçke

Denetim Kurulu: Haydar Özarslan, İbrahim Dikerman, Nail Yücesoy

TÜRK-İŞ Delegeleri: Abdi Erol, Ali Özokoğlu, Enver Turgut, Faruk Barut, Hasan Nejat Öğüt, Haydar Çeliker, Hilmi Gürbüz, Mustafa Durmuş, Nazmi Ergil, Orhan Erçelik, Selahattin Erkap

Federe Tip Sendika 4. Olağan Genel Kurul (2-5 Ağustos 1969)

değiştir

Başkan: Enver Turgut

2. Başkan: Selahattin Erkap

Genel Sekreter: Orhan Erçelik

Mali Sekreter: Faruk Barut

Teşkilatlanma Sekreteri: Ali Demirkan

Yönetim Kurulu: Abdi Erol, Alaaddin Yıldırım, Ali Afşaroğlu, Ali Rıza Pirinç, Alim Toygunç, Avni Uçku, Ayhan Benderlioğlu, Faruk Akarkarasu, Fikret Duvan, Fuat Alan, Hasan Tahsin Kalyoncu, Hasan Türkmen, Hulusi Akın, Kemal Taşçı, Mahmut Özonur, Mehmet Ali Dursun, Mehmet Erol, Muharrem Terzi, Mustafa Durmuş, Mustafa Zengin, Nazmi Ergil, Okan Even, Rıza Duran, Salih Kavuncu, Satılmış Tektaş, Sebahattin Ersoy, Şefik Türer

Onur Kurulu: Erdoğan Gümüşel, Hüseyin Taçyıldız, Nuri Agün, Tayyar Gezdirici, Zeki Çelik

Denetim Kurulu: Gürbüz Metin Baykara, İbrahim Dikermen

TÜRK-İŞ Delegeleri: Ali Demirkan, Enver Turgut, Faruk Barut, Fuat Alan, Hasan Tahsin Kalyoncu, Mahmut Özonur, Mustafa Asan, Mustafa Durmuş, Okan Even, Orhan Erçelik, Turan Laçin

Federe Tip Sendika 5. Olağan Genel Kurul (20-23 Eylül 1971)

değiştir

Genel Başkan: Orhan Erçelik

Genel Sekreter: Faruk Barut

Mali Sekreter: Ayhan Benderlioğlu

Teşkilatçı Sekreter: Ali Demirkan ve Sebahattin Ersoy

Yönetim Kurulu: Abdi Erol, Ahmet Kuruçay, Ali Afşaroğlu, Ali Koşu, Ali Rıza Pirinç, Alim Toytunç, Erol Ük, Faruk Akarkarasu, Fikret Duvan, Fuat Alan, Gaffar Özbay, Habib Yenitavşanlı, Hasan Tahsin Kalyoncu, Hasan Türkmen, Hulusi Akın, Hüsamettin Küçüksakarya, İhsan Akhun, Kemal Taşçı, Kuddusi Toker, Mahmut Özonur, Mehmet Ali Dursun, Mehmet Eroğlu, Mehmet Erol, Muharrem Terzi, Mustafa Durmuş, Mustafa Zengin, Nazmi Ergil, Nevzat Bıyıklı, Okan Even, Özer Bakır, Sinan Özer

Onur Kurulu: Erdoğan Gümüşel, Mahmut Paç, Osman Aydın, Tayyar Gezdirici, Zeki Çelik

Denetim Kurulu: Gürbüz Dumlu, İbrahim Dikerman, Mustafa Barubatur

TÜRK-İŞ Delegeleri: Ali Demirkan, Ali Rıza Pirinç, Ayhan Benderlioğlu, Faruk Akarkarasu, Faruk Barut, Fuat Alan, Hasan Tahsin Kalyoncu, Hüsamettin Küçüksakarya, Mahmut Eyici, Mahmut Özonur, Mustafa Durmuş, Nazmi Ergil, Okan Even, Orhan Erçelik, Osman Karamık, Sebahattin Ersoy, Selahattin Saraçoğlu

Federe Tip Sendika 6. Olağan Genel Kurul (24-27 Nisan 1975)

değiştir

Genel Başkan: Orhan Erçelik

Genel Sekreter: Faruk Barut

Mali Sekreter: Sebahattin Ersoy

Teşkilatçı Sekreter: Ali Demirkan ve Şaban Aktaş

Yönetim Kurulu: Abdi Erol, Ahmet Arabacı, Ahmet Cemil Bilgici, Ahmet Öztürk, Ali Koşu, Ali Rıza Pirinç, Bahri Özkan, Faruk Akarkarasu, Fikret Duvan, Fuat Alan, Gafur Özbay, Hasan Güzel, Hasan Memiş, Hasan Tahsin Kalyoncu, Hasan Türkmen, Kuddusi Toker, Mahmut Özonur, Mehmet Ali Dursun, Mehmet Eroğlu, Mustafa Asan, Mustafa Durmuş, Nazmi Ergil, Nedim Kozak, Nevzat Bıyıklı, Orhan Saldıran, Osman Aydın, Osman Karamık, Ömer Gülsoy, Özer Gençeller, Şahin Şahin, Turhan Laçin, Turhan Tavlas, Yılmaz Özkan, Ziya Nişancı

Onur Kurulu: Çetin Göçer, Muharrem Terzi, Mustafa Barubatur, Neşet Gök, Ömer Sarı, Özer Bakır, Zeki Çelik

Denetim Kurulu: Gürbüz Dumlu, Hüsnü Tanaçar, Mehmet Akgündüz

TÜRK-İŞ Delegeleri: Abdi Erol, Ahmet Arabacı, Ahmet Cemil Bilgici, Ali Koşu, Faruk Barut, Hasan Güzel, Hasan Tahsin Kalyoncu, Hasan Türkmen, Kuddusi Toker, Mahmut Özonur, Nazmi Ergil, Orhan Erçelik, Orhan Saldıran, Osman Aydın, Sebahattin Ersoy, Timuçin Kaya, Yılmaz Özkan

Federe Tip Sendika 7. Olağan Genel Kurul (28-30 Nisan 1977)

değiştir

Genel Başkan: Orhan Erçelik

Genel Sekreter: Faruk Barut

Genel Mali Sekreter: Mahmut Özonur

Genel Teşkilatlanma Sekreteri: Nevzat Bıyıklı, Şaban Aktaş

Genel Eğitim Sekreterliği: Turhan Laçin

Yönetim Kurulu: Abdi Erol, Adem Kayır, Ahmet Arabacı, Ali İhsan Öner, Ali Koşu, Ali Rıza Pirinç, Burhan Ünsal, Cavit Ertuğrul, Fikret Duvan, Halil Sarıkoç, Hasan Güzel, Hasan Memiş, Hasan Türkmen, Kuddusi Toker, Mehmet Ali Dursun, Mehmet Kandiş, Mehmet Tuncel, Mustafa Durmuş, Nazmi Ergil, Necmettin Diken, Osman Aydın, Osman Karamık, Ömer Gülsoy, Özer Gençeller, Şahin Şahin, Turan Özbuğutu, Turhan Tavlas, Yılmaz Özkan, Yüksel Gerdan, Ziya Nişancı

Onur Kurulu: Ahmet Maltepe, Ergun Özden, Gazi Bulut, Mustafa Barubatur, Neşet Gök, Süleyman Bulut, Zeki Çelik

Denetim Kurulu: Erdoğan Leventcanlar, Hüsnü Tanaçar, Mehmet Akgündüz

TÜRK-İŞ Delegeleri: Ahmet Arabacı, Ali Rıza Pirinç, Faruk Barut, Hasan Güzel, Hasan Memiş, Hasan Türkmen, Kuddusi Toker, Mahmut Özonur, Mustafa Durmuş, Orhan Erçelik, Osman Aydın, Osman Karamık, Ömer Gülsoy, Özer Gençeller, Şaban Aktaş, Şahin Şahin, Turhan Laçin, Yılmaz Özkan, Ziya Nişancı

Federe Tip Sendika 8. Olağan Genel Kurul (5-8 Temmuz 1980)

değiştir

Genel Başkan: Orhan Erçelik

Genel Sekreter: Faruk Barut

Genel Mali Sekreter: Mahmut Özonur

Genel Teşkilatlanma Sekreteri: Nevzat Bıyıklı, Şaban Aktaş

Genel Eğitim Sekreterliği: Kuddusi Toker

Yönetim Kurulu: Abdi Erol, Ahmet Arabacı, Ahmet Kazak, Ali İhsan Öner, Ali Koşu, Asım Türk, Ayhan Benderlioğlu, Bahri Özkan, Burhan Kürklü, Erdoğan Eroğlu, Erdoğan Gümüşel, Fahri Mişokka, Hasan Memiş, Hasan Türkmen, Kemal Ersol, Mehmet Tuncel, Muharrem Karaer, Musa Aslantürk, Mustafa Başıbüyük, Nazmi Ergil, Osman Aydın, Osman Karamık, Ömer Gülsoy, Ömer Sarı, Özer Gençeller, Salih Ermanav, Şahin Şahin, Turhan Özbuğutu, Vural Beşiroğlu, Yılmaz Sarı, Yusuf Özçınar, Zeki Laçin, Ziya Nişancı

Onur Kurulu: Esat Durmuş, Fehmi Barut, Hüsnü Yüksel, Mehmet İncekeçeci, Mustafa Barubatur, Neşet Gök, Zeki İphar

Denetim Kurulu: Erdoğan Leventcanlar, Hüsnü Tanaçar, Mehmet Akgündüz

TÜRK-İŞ Delegeleri: Abdurrahman Akın, Ahmet Arabacı, Ali İhsan Öner, Ali Koşu, Ayhan Benderlioğlu, Bahri Özkan, Faruk Barut, Hasan Türkmen, Kuddusi Toker, Mahmut Özonur, Mustafa Başıbüyük, Orhan Erçelik, Osman Aydın, Osman Karamık, Ömer Gülsoy, Özer Gençeller, Salih Ermanav, Şahin Şahin, Yusuf Özçınar

1. Olağanüstü Genel Kurul (21-22 Temmuz 1983)

değiştir

TES-İŞ Federasyonu (Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçi Sendikaları Federasyonu) 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nda öngörülen şekilde millî tip sendikaya dönüştü. Kuruluşun adı TES-İŞ Sendikası (Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası) olarak değiştirildi.

Millî Tip Sendika 1. Olağan Genel Kurul (2-4 Aralık 1983)

değiştir

Genel Başkan: Orhan Erçelik

Genel Sekreter: Faruk Barut

Genel Mali Sekreter: Mahmut Özonur

Genel Teşkilatlanma Sekreteri: Ahmet Arabacı, H.Salih Ermanav, Şaban Aktaş

Genel Eğitim Sekreterliği: Kuddusi Toker

Denetim Kurulu: Ali Koşu, Emin İşcan, Yusuf Çiçek

Disiplin Kurulu: Ali Özbek, A.Baki Çetin, Hasan Yenice, Münir Bulut, M.Nuri Döner

TÜRK-İŞ Delegeleri: A.İhsan Öner, Bahri Özkan, Burhan Kürklü, Emin İşcan, Faruk Barut, Faruk Büyükkucak, Feridun Nazmi Dağlı, Okan Even, Orhan Erçelik, Osman Aydın, Osman Karamık, Ömer Gülsoy, Şaban Aktaş, Şahin Şahin, Turan Özbuğutu, Yusuf Özçınar, Zeki Laçin

Millî Tip Sendika 2. Olağan Genel Kurul (7-9 Kasım 1986)

değiştir

Genel Başkan: Faruk Barut

Genel Başkan Yardımcısı: Mahmut Özonur

Genel Sekreter: H.Salih Ermanav

Genel Mali Sekreter: Hasan Coşar

Genel Teşkilatlanma Sekreteri: Kenan Tetik, Kuddusi Toker

Genel Eğitim Sekreterliği: Murat Aytemiz

Denetim Kurulu: Burhan Kürklü, Emin İşcan, Nuri Döner

Disiplin Kurulu: Alaaddin Peker, Ali Özbek, Mahmut Kale, Metin Korur, Müslim Erdoğan

TÜRK-İŞ Delegeleri: Ahmet Demir, Bayram Eren, Cafer Uğur, Emin İşcan, Erdoğan Gümüşel, Faruk Barut, Faruk Büyükkucak, Hayrettin Erdoğan, Hüseyin Miralay, Hüseyin Seyhan, Hüsnü Döner, İbrahim Yılmaz, Kazım Zeyrek, Kuddusi Toker, Metin Korur, Orhan Erçelik, Ömer Sarı, Yusuf Özçınar, Zeki Laçin

2. Olağanüstü Genel Kurul (27 Haziran 1988)

değiştir

Tüzük ve Tahmini Bütçe Genel Kurulu olarak gerçekleşti.

Millî Tip Sendika 3. Olağan Genel Kurul (20-22 Ekim 1989)

değiştir

Genel Başkan: Faruk Barut

Genel Başkan Yardımcısı: Mahmut Özonur

Genel Sekreter: H.Salih Ermanav

Genel Mali Sekreter: Hasan Coşar

Genel Araştırma ve Sosyal İşler Sekreteri: Kamil Özdemir

Genel Teşkilatlanma Sekreteri: Kenan Tetik

Genel Eğitim Sekreterliği: Cemil Türk

Denetim Kurulu: Burhan Kürklü, Emin İşcan, Muhittin Karaçay

Disiplin Kurulu: Ahmet Arslan, Alaaddin Peker, Ali Örk, Ali Özbek, Bahaddin Şaz

3. Olağanüstü -Seçimli- Genel Kurul (16 Eylül 1990)

değiştir

Genel Başkan: Faruk Barut

Genel Başkan Yardımcısı: Mahmut Özonur

Genel Sekreter: H.Salih Ermanav

Genel Mali Sekreter: Mustafa Kumlu

Genel Araştırma ve Sosyal İşler Sekreteri: Kamil Özdemir

Genel Teşkilatlanma Sekreteri: Ömer Sarı (Murat Aytemiz - 15.11.1990)

Genel Eğitim Sekreterliği: Murat Aytemiz (İsmet Tüylü - 15.11.1990)

Denetim Kurulu: Burhan Kürklü, Emin İşcan, Muhittin Karaçay

Disiplin Kurulu: Ahmet Arslan, Alaaddin Peker, Ali Örk, Ali Özbek, Bahaddin Şaz

Millî Tip Sendika 4. Olağan Genel Kurul (18-20 Eylül 1992)

değiştir

Genel Başkan: Faruk Barut

Genel Başkan Yardımcısı: Mahmut Özonur

Genel Sekreter: H.Salih Ermanav

Genel Mali Sekreter: Mustafa Kumlu

Genel Araştırma ve Sosyal İşler Sekreteri: Kamil Özdemir

Genel Teşkilatlanma Sekreteri: Murat Aytemiz

Genel Eğitim Sekreterliği: İsmet Tüylü

Denetim Kurulu: Burhan Kürklü, C. Tayyar Güzel, Emin İşcan

Disiplin Kurulu: Ahmet Arslan, Alaaddin Peker, Ali Özbek, Bahaddin Şaz, Metin Korur

Millî Tip Sendika 5. Olağan Genel Kurul (28-30 Temmuz 1995)

değiştir

Genel Başkan: Faruk Barut

Genel Başkan Yardımcısı: Mahmut Özonur

Genel Sekreter: H.Salih Ermanav

Genel Mali Sekreter: Mustafa Kumlu

Genel Araştırma ve Sosyal İşler Sekreteri: Kamil Özdemir

Genel Teşkilatlanma Sekreteri: Murat Aytemiz

Genel Eğitim Sekreterliği: İsmet Tüylü

Denetim Kurulu: Ahmet Kazak, Mehmet Özyılmaz, Nevzat Özbay

Disiplin Kurulu: Ahmet Soygaz, Ali Konyalılar, Mehmet Solak, Tevfik Güveri ve Veysel Kocakaplan

4. Olağanüstü -Seçimli- Genel Kurul (10-11 Ağustos 1996)

değiştir

Genel Başkan: Faruk Barut

Genel Başkan Yardımcısı: Hayrettin Erdoğan

Genel Sekreter: M.Murat Aytemiz

Genel Mali Sekreter: Mustafa Kumlu

Genel Araştırma ve Sosyal İşler Sekreteri: Kamil Özdemir

Genel Teşkilatlanma Sekreteri: Mehmet Ali Ersoy

Genel Eğitim Sekreterliği: Hasan Saygılı

Denetim Kurulu: Mehmet Özyılmaz, Mustafa Şahin, Necdet Gördü

Disiplin Kurulu: Ali Konyalılar, Bayram Eren, Halil Türk, Hayri Lil, Hüseyin Demirkan

5. Olağanüstü Genel Kurul (28 Eylül 1997)

değiştir

Tüzük, Seçim Yönetmeliği ve Tahmini Bütçe Genel Kurulu olarak gerçekleşti.

6. Olağanüstü -Seçimli- Genel Kurul (27-28 Haziran 1998)

değiştir

Genel Başkan: Mahmut Özonur

Genel Başkan Yardımcısı: Hayrettin Erdoğan

Genel Sekreter: M.Murat Aytemiz

Genel Mali Sekreter: Mustafa Kumlu

Genel Araştırma ve Sosyal İşler Sekreteri: Kamil Özdemir

Genel Teşkilatlanma Sekreteri: Mehmet Ali Ersoy

Genel Eğitim Sekreterliği: Hasan Saygılı

Denetim Kurulu: Mehmet Özyılmaz, Mustafa Şahin, Necdet Gördü

Disiplin Kurulu: Ali Konyalılar, Bayram Eren, Hasan Tahsin Zengin, Hayri Lil, Hüseyin Demirkan

Millî Tip Sendika 6. Olağan Genel Kurul (28-30 Mayıs 1999)

değiştir

Genel Başkan: Mustafa Kumlu

Genel Başkan Yardımcısı: Kamil Özdemir

Genel Sekreter: Hayrettin Erdoğan

Genel Mali Sekreter: M.Murat Aytemiz

Genel Araştırma ve Mevzuat Sekreteri: Mehmet Özyılmaz

Genel Teşkilatlanma Sekreteri: Esat Durmuş

Genel Eğitim Sekreterliği: Bayram Eren

Denetim Kurulu: Kaşif Güney, Necdet Gördü, Nevzat Özbay

Disiplin Kurulu: Bayram Özbey, Ekrem Demirel, Feridun Yükselir, Mazhar Karabulut, Muhittin Kavak, Sedat Çokol, Tevfik Güveri

Millî Tip Sendika 7. Olağan Genel Kurul (11-13 Nisan 2003)

değiştir

Genel Başkan: Mustafa Kumlu

Genel Başkan Yardımcısı: M.Murat Aytemiz

Genel Sekreter: Mustafa Şahin

Genel Mali Sekreter: Hasan Tahsin Zengin

Genel Araştırma ve Mevzuat Sekreteri: Mehmet Özyılmaz

Genel Teşkilatlanma Sekreteri: Esat Durmuş

Genel Eğitim Sekreterliği: Bayram Eren

Denetim Kurulu: Kaşif Güney, Necdet Gördü, Nevzat Özbay

Disiplin Kurulu: Adnan Bayraktar, İsmail Karaca, Hüseyin Özil, Lütfi Öztürk, Mustafa Ağaoğlu

TÜRK-İŞ Delegeleri: Abdullah Özbey, Adnan Bayraktar, Ali Öncü, Bayram Eren, Cafer Tayyar Güzel, Cengizhan Gündoğdu, Dural Karakoç, Erol Soğancı, Esat Durmuş, Eşref Erden, Ferudun Yükselir, Hacı Mevlüt Ünal, Halil Türk, Hasan Tahsin Zengin, Hayri Lil, Hüseyin Özil, İsmail Güngör, İsmail Karaca, Kaşif Güney, Lütfi Öztürk, M.Murat Aytemiz, Mazhar Karabulut, Mehmet Özyılmaz, Mehmet Solak, Mustafa Ağaoğlu, Mustafa Gider, Mustafa Şahin, Naif Balandı, Nejdet Gördü, Nevzat Özbay, Ramazan Düzme, Sedat Çokol, Tevfik Güveri, Ünal Dar

Millî Tip Sendika 8. Olağan Genel Kurul (22-24 Aralık 2006)

değiştir

Genel Başkan: Mustafa Kumlu

Genel Başkan Yardımcısı: M.Murat Aytemiz

Genel Sekreter: Mustafa Şahin

Genel Mali Sekreter: Hasan Tahsin Zengin

Genel Araştırma ve Mevzuat Sekreteri: Mehmet Özyılmaz

Genel Teşkilatlanma Sekreteri: Esat Durmuş

Genel Eğitim Sekreterliği: Bayram Eren

Denetim Kurulu: Hacı Mevlüt Ünal, Mehmet Solak, Nevzat Özbay

Disiplin Kurulu: Adnan Bayraktar, Hüseyin Özil, Naif Balandı, Necati İçöz, Ömer Lütfi Ergin

TÜRK-İŞ Delegeleri: Adnan Bayraktar, Ali Öncü, Bayram Eren, Cafer Tayyar Güzel, Cengizhan Gündoğdu, Dural Karakoç, Ersin Akma, Esat Durmuş, Eşref Erden, Ferudun Yükselir, Hacı Mevlüt Ünal, Hasan Tahsin Zengin, Hayrettin Taşkın, Hüseyin İnal, Hüseyin Ozil, İrfan Ünlü, İsmail Bingöl, M.Murat Aytemiz, Mehmet Kılınç, Mehmet Özyılmaz, Mehmet Solak, Mustafa Aydın, Mustafa Kaya, Mustafa Öğüt, Mustafa Şahin, Naif Balandı, Necati İçöz, Nevzat Özbay, Ömer Lütfü Ergin, Ramazan Düzme, Rıfat Pakkan, Sedat Çokol, Seydi Önder, Şükrü Kaçmaz, Tevfik Güveri, Ünal Dar

7. Olağanüstü -Seçimli- Genel Kurul (27-28 Aralık 2008)

değiştir

Genel Başkan: Mustafa Kumlu

Genel Başkan Yardımcısı: Ferudun Yükselir

Genel Sekreter: Mustafa Şahin

Genel Mali Sekreter: Hasan Tahsin Zengin

Genel Araştırma ve Mevzuat Sekreteri: İsmail Bingöl

Genel Teşkilatlanma Sekreteri: Esat Durmuş

Genel Eğitim Sekreterliği: Bayram Eren

Denetim Kurulu: Nevzat Özbay, Ramazan Düzme, Sedat Çokol

Disiplin Kurulu: Mustafa Öğüt, Naif Balandı, Necati İçöz, Ömer Lütfi Ergin, Sinan Türkel

Millî Tip Sendika 9. Olağan Genel Kurul (18-19 Aralık 2010)

değiştir

Genel Başkan: Mustafa Kumlu

Genel Başkan Yardımcısı: Hasan Tahsin Zengin

Genel Sekreter: Mustafa Şahin

Genel Mali Sekreter: Sedat Çokol

Genel Araştırma ve Mevzuat Sekreteri: Mehmet Solak

Genel Teşkilatlanma Sekreteri: İsmail Bingöl

Genel Eğitim Sekreterliği: Ferudun Yükselir

Denetim Kurulu: Muhammed Samastı, Ramazan Düzme, Tevfik Güveri

Disiplin Kurulu: Hüseyin Ozil, Mustafa Öğüt, Naif Balandı, Necati İçöz, Ömer Lütfi Ergin

Millî Tip Sendika 10. Olağan Genel Kurul (13-14 Aralık 2014)

değiştir

Genel Başkan: Mustafa Şahin

Genel Başkan Yardımcısı: Ersin Akma, Ferudun Yükselir

Genel Sekreter: Rıfat Pakkan

Genel Mali Sekreter: Sedat Çokol

Genel Mevzuat Sekreteri: İsmail Bingöl

Genel Teşkilatlanma Sekreteri: Mehmet Solak

Genel Eğitim Sekreterliği: Metin Durdu

Millî Tip Sendika 11. Olağan Genel Kurul (3-4 Kasım 2018)

değiştir

Genel Başkan: Ersin Akma

Hukuk, STK ve Mevz. Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hüseyin Ozil

Toplu İş Sözleşmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hacı Mevlüt Ünal

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Sedat Çokol

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Eşref Erden

Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Fatih Tülek

ARGE ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nakif Yılmaz

Millî Tip Sendika 12. Olağan Genel Kurul (3-4 Kasım 2022)

değiştir

Genel Başkan: İrfan Kabaloğlu

Toplu İş Sözleşmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hüseyin Ozil

ARGE ve Mevzuattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Naif Balandi

Hukuk ve STK’dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Dural Karakoç

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Adem Aşıkkutlu

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Eşref Erden

Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Fatih Tülek

Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Osman Güngör

Denetim Kurulu: Muharrem Demircan (Başkan), Fatih Erçelik (Raportör), Hasan Aydın (Üye), Zeki Şişko (Üye), Erdal Kaya (Üye)

Disiplin Kurulu: Şükrü Kaçmaz (Başkan), Murat Saraçbaşı (Raportör), A.İhsan Ensarioğlu (Üye), Kadir Kır (Üye), Gökhan Yalçın (Üye)

Mevcut Şubeler, Yönetimler ve Kurullar

değiştir

Yönetim Kurulları

değiştir
Şube Adı Başkanı Genel Sekreter Mali Sekreteri Teşkilat Sekreteri Eğitim Sekreteri
Adana Mehmet Çetin Tamer Kısa Tayfun Kırdök Osman Halaç Orhan Alpaslan
Adapazarı Hasan Arıcı Fuat Ayvalık Okan Altınışık Necati Bostan Levent Pehlivan
Afşin Mustafa Kılıç Mehmet Akın İlhami Göçer Ramazan Basut Şeref Bal
Ankara # 1 Şadiye Yeşilyurt Arif Koç Feyzi Habiboğlu Veyis İzgi Ahmet Özen
Ankara # 2 Hakan Ataç Ali Arıkan Serdar Dönmez Tuncay Gündoğar Ali Kurtuluş Öncül
Antalya Kadir Kır Abdullah Kayser Muzaffer Çobanlar Mehmet Diker Kayıhan Türkmen
Aydın Kazım Gültekin Cihan Taşkıran Ali Kaba Engin Evdes Mustafa Karaman
Balıkesir İsmail Ulutaş Yüksel Çam Tolga Ayçiçek Sertip Kartal Cihan Fuçucuoğlu
Bursa A. İhsan Ensarioğlu Hüseyin Civelek Sinan Çelik M. Kamil Yurtseven Uğur Sarıaydın
Çayırhan Sinan Türkel Hüseyin Aydınlıoğlu Kemal Sevim Önder Bozkaya Turgay Çelik
Diyarbakır # 1 M. Beşir Vural Ahmet Demirhan Ahmet Kaya Selami Erpolat Haşim Mustafaoğlu
Diyarbakır # 2 Şükrü Kaçmaz İlhan Çiçek Abdulfetah Esmer Ferit Aydeniz Mahmut Sezek
Edirne Zeki Şişko Yasin Kaya Tuncay Korkmaz İbrahim Kılavuz Mehmet Gelmiş
Elazığ İbrahim Karakayış Fırat Narçiçeği Ümit Acarlar Ahmet Bakır Cahit Erten
Erzurum Muharrem Demircan Mustafa Irmak Ergün Ünlü İhsan Aras Şahin Zini
Eskişehir Haluk Doğan Coşkun Öztürk İbrahim Temel Himmet Sönmez Mustafa Atalay
Isparta Osman Korkmaz Ali Sarı Ahmet Karaşahin Tayfun Şanlı Ahmet Çelebi
İstanbul # 1 Erdal Kaya Ali Çatkın Bumin Han Aksu Cemil Akay Resul Gazioğlu
İstanbul # 2 Osman Er Çetin Duman Ferdal Erdoğan Abdurrahman Ekinci Yusuf Karataş
İstanbul # 3 Hüseyin Polat Sezai Çelik Ahmet Emer Zeki Ağırman Coşkun Soydan
İzmir # 1 Muharrem Ekim Soner Gökün Soner Yayla Mustafa Erkol Ali Yılmaz
İzmir # 2 Hüseyin İnal Ali Dilişen Doğan Yurdakul M. Doğan Çekmen Mehmet Şimşek
Kahramanmaraş Kadir Özdemir H. Mehmet Kavuk Kadir Gülbeyaz Mehmet Budak İsmet Eroğlu
Kayseri Hasan Aydın Adem Özsoy Erhan Aktan Suat Akın A. Erhan Yılmazer
Konya Gökhan Yalçın Hasan Basri Önver İbrahim Çelik Abit Akın Mevlüt İşlek
Kütahya Mehmet Karadere Kurban Koçak Mehmet Ali Yıldırım Özkan Sarı Erhan Amuca
Samsun Gökay Özdal Ufuk İnan Emrah Baylan İrfan Kızılyurt Berati Yılmaz
Sivas Ömer Yolcu Harun Çelik Ahmet Kaval İlhami Başköy Yücel Parlak
Soma Mustafa E. Girginler İsmail Güler H. İbrahim Turan Gürcan Metin Ramazan Aktan
Şanlıurfa Erol Düzme Yusuf Aksoy İzzeddin Yıldız Celal Doğma Mahmut Dizçi
Trabzon Cengizhan Gündoğdu Ayhan Saka Münip Koç Mustafa Çebi Ahmet İhtiyar
Van Necip Balandı Hasan Demir Şükrü Dağdemir İsa Tüci Metin Çalışkan
Yatağan Fatih Erçelik Mustafa Koçak Kemal Özcan Güvenç Tünay İlkay Gümüş
Zonguldak Murat Saraçbaşı Mustafa Bayram Ertan Kurt Zafer Söylemez M.Fehmi Ertuğrul

Denetim Kurulları

değiştir
Şube Adı Denetim Kurulu Başkanı Denetim Kurulu Rapörtörü Denetim Kurulu Üyesi
Adana Kemal Yenel Arif Öztürk Reşit Kösenli
Adapazarı Hakan Kapankaya Şenol Seymen Duran Baran
Afşin Murat Özer Ali Kalınmeşe Alparslan Çelik
Ankara # 1 Niyazi Gedik İsa Afşar Murat Şahin
Ankara # 2 Mihrali Açıkyıldız Tugay Buluç Ercan Özer
Antalya Osman Kölemen Uğur Ay Mehmet Ali Karataş
Aydın Serdar Yılmaz Ali Rıza Dağeri Halit Ersoy
Balıkesir Raif Kapsız Özmen Karadağ Mehmet Çoban
Bursa Nevzat Aslıyüksek Mustafa Beyhan Mahmut Karabulut
Çayırhan Abdulsamet Yiğit Gökmen Dirhem Turgay Bektaş
Diyarbakır # 1 Tarık Yaman M. Zeki Şimşek Yavuz Aşsız
Diyarbakır # 2 Rıfat Taşan M. Şerif Aslan Selman Çiçek
Edirne Ercan Sabri Sırmakeş Musa Musaoğlu Güney Gökara
Elazığ Eyyüp Pelitoğlu Raif Yüksel Gökhan Yıldırım
Erzurum Murat Murçak İsmail Karagöz Serdar Gözübüyük
Eskişehir Erdem Kale Serdar Çetinkaya Yunus Karapazar
Isparta Mustafa Yıldız Ramazan Demiral Oktay Çınar
İstanbul # 1 Atay Öktem Murat Yavaş Ramazan Albol
İstanbul # 2 Hakan Şipi Vahit Soylu Alpay Emre Akdağ
İstanbul # 3 Ömer Beker Ahmet Zafer Ürkünç Necati Yeşil
İzmir # 1 Osman Oğuz Orhan Gün M. Tufan Şahin
İzmir # 2 Yaşar Kırlı Cüneyt Aklan Özgür Gültekin
Kahramanmaraş Çetin Erdi Halit Şahinkanat Abdullah Doğan
Kayseri A. Ulvi Darendelioğlu Şükrü Bölük Mehmet Kaya
Konya Hasan Hüseyin Erol Ahmet Çokbilir Abdurrahman Dağlı
Kütahya Fatih Kayabaşı Mustafa Tuğran İsmail Alak
Samsun Kemal Gültekin Ali Turan Hokka Oğuz Furuncu
Sivas Ahmet Asım Gür Hakan Koçtepe Orhan Dülger
Soma Beytullah Çakmak Aytaç Kırıcı Nihat Seçmen
Şanlıurfa Mustafa Güler İbrahim Halil Kırmızı Bekir Düzme
Trabzon Kazım Arslan Gökay Bekar Olgun Yazar
Van Ersan Türkmenoğlu Serhat Özgökçe Mete Çağli
Yatağan Sinan Yılmaz Harun Bircan Ali Aydın
Zonguldak Berkant Yıldırım Akif Külük İzzet Kayıkçıoğlu

Disiplin Kurulları

değiştir
Şube Adı Disiplin Kurulu Başkanı Disiplin Kurulu Raportörü Disiplin Kurulu Üyesi
Adana Kürşat Külahlıoğlu Serkan Aksay Eren Özdemir
Adapazarı Taner Turan İbrahim Uzuner Mustafa Özkara
Afşin Mustafa Atmaca Selim Mert Ali Ayhan
Ankara # 1 Muhammed Çelik Fatih Akkaya Ahmet Erakçaoğlu
Ankara # 2 Cemil Demir Soner Aptiş Osman Bayram
Antalya İbrahim Ünal İhsan Özgan Salih Erdoğan
Aydın Uğur Yıl Sedat Özenbirkan Birol Okumuş
Balıkesir Yalçın Adatepe Fevzi Aktan Yaşar Şar
Bursa İbrahim Aktuğ Serkan Kabadayı Osman Kata
Çayırhan Nurullah Yiğit Mustafa Akyel Eren Bulan
Diyarbakır # 1 Selman Abik Ahmet Tilgen Serkan Gürbüz
Diyarbakır # 2 Hüseyin Ecer Sıddık Sol Medeni Koyun
Edirne Umut Karagözoğlu Aykut Çelikbilek Atilla Demirağ
Elazığ Yücel Tuncel Sabri Bahşi Ömer Aydın
Erzurum Ziya Efe Halil Kara Recep Başar
Eskişehir Ednan Taşlık Recep Çınar Tayfur Eren
Isparta Mehmet Tosun Ali Koç Mekke Ramazan Yaman
İstanbul # 1 Ahmet Ölmez Hasan Gültekin Ümit Sancak
İstanbul # 2 İsmail Özgüç İshak Çelik İhsan Oruç
İstanbul # 3 Nurdoğan Ergün Erkan İskenderoğlu Kibar Özgür Çebi
İzmir # 1 Serkan Yanık Deniz Eryaşar Ercan Delebeler
İzmir # 2 Emin Tülübaş Ali İhsan Aksular Özaydın Aydemir
Kahramanmaraş Kadir Açıkgöz Abdurrahman Aslantaş Ubeydullah Soy
Kayseri Mehmet Kahraman Mahmut Öztürk Fatih Güner
Konya İbrahim Yakıcı Burhan Büyükburgaz Ç. Kenan Yumuşak
Kütahya Osman Dilsiz Nevzat Keskin İsmail Yalçın
Samsun Nail Uyanık İlhan Ateş Murat Öztürk
Sivas Aydın Temür Mehmet Dağdeviren Muhammet Yuvacı
Soma Aytaç Seçgin Burak Bayraktar Murat Bekar
Şanlıurfa İbrahim Halil Toprak Abdulkerim Dörtkardeş Mahmut Demirkol
Trabzon Ahmet Karabina Ömer Çebi İsmail Kefeli
Van Bilal Işık - Ferit Yener
Yatağan Şeyhmus Gülsever Kağan Çelik Bahadır Çelikoğlu
Zonguldak Mesut Kızılcı Ahmet Gökhan Öğdü Fatih Eleman