TEACCH

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children), başlanğıçta Lovaas araştırmalarından esinlenilerek geliştirilmiş ve özellikle otistik bireylere yardım amacıyla kurulmuş olan bir eğitim programıdır. Kuzey Karolina Üniversitesi doktorlarından Eric Schopler tarafından 1964 yılında uygulamaya konmuştur.

TEACCH at UNC.jpg

TEACCH programı zaman içinde Kaliforniya sınırlarını aşarak uluslararası bir program boyutuna ulaşmiş; Kanada, Fransa, Birleşik Krallık gibi birçok ülke tarafından benimsenmiştir.