Tōjutsu (刀術, tou-jutsu), tam olarak kılıç teknikleri şeklinde çevrilebilir. Bu kılıç için kullanılan oldukça genel bir Japonca kelimedir ve dikkate değer bir yan anlamı yoktur. Tōjutsu terimi nadiren savaş sanatları kaynaklarında kullanılır veya tercih edilir. Tōjutsu sıklıkla Kenjutsu ile karıştırılır. Bununla birlikte tōjutsu sadece kılıç kullanma sanatıdır. Genel bir kavram olduğundan kenjutsu terimini de içinde barındırır.