Tıbbiye, Osmanlı İmparatorluğu'nda tıp dalında öğrenci yetiştirmek ve batılı anlamda bir tıp anlayışına sahip doktorlar yaratmak amacıyla kurulan eğitim kurumlarıydı. Tıbbiye'lerin çoğunluğu özellikle Tanzimat Dönemi'nde kurulmuştur. Bu okullarda yetişen kişiler, ülkenin gelecekteki sağlık sektörünün temellerini atmışlardır. Günümüzde Tıp Fakültesi adını almıştır.

Ayrıca bakınız değiştir