Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi

Türkiye'de bir siyasî parti (1946)

Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi, Türkiye Komünist Partisi (1920) içerisinden çıkan kadroların oluşturduğu, Türkiye Sosyalist Partisi'nin hemen ardından kurulan, Bolşevizm eğilimli siyasi parti.

Yaklaşık 6 aylık ömrü ile Türk siyasi tarihinin en kısa ömürlü partilerinden birisi olan oluşum, TKP'nin Sovyetler Birliği ve Komintern'le yakın ilişkileri bulunan Şefik Hüsnü Deymer önderliğindeki kanadını bir araya getirmiştir. Kurulmasından çok kısa bir süre sonra 2 No'lu Örfi İdare Mahkeme tarafından aleyhlerine açılan dava sonucu "komünist mefküreli şahıslar tarafından kurulduğu ve idare edildiği" gerekçesiyle kapatılmasına karar verildi. İstanbul Sıkıyönetim Kurulu ise, partinin "memlekette içtimai bir zümrenin diğerleri üzerinde tahakküm etmesini istediği" kararına vararak 16 Aralık 1946 tarihinde partiyi tüm siyasi faaliyetlerden men ederek, yöneticilerini tutukladı. Parti bir daha açılmadı.

Ayrıca bakınızDüzenle