Türkiye'de Doğu Ortodoksluğu

Doğu Ortodoks Hristiyanlığı bugün Türkiye'de sadece bir azınlığın dinidir. Günümüzde Türkiye'yi oluşturan bölge Bizans mirasının merkezi bir parçası olduğundan, bir zamanlar Bizans İmparatorluğu döneminde baskın dindi. Bugün, nüfusun yüzde birinin onda birinden azı Ortodoks Hristiyanlardır. Antakya'nın da içinde bulunduğu İstanbul ve Hatay illeri, bu bölgelerde azınlık olmalarına rağmen nispeten yoğun Hristiyan nüfusa sahip Türkiye'deki Hristiyanlığın ana merkezleridir. Türkiye'de mevcut olan Ortodoks Hristiyanlığın geleneksel çeşidi, esas olarak Rum Ortodoks Kilisesi'ne odaklanan Doğu Ortodoks koludur.

İstanbul'daki Rum Ortodoks Patrikhanesi

2011 yılında bazı araştırmacılara göre Türkiye'deki Ortodoksların sayısı ülke nüfusunun %0.008'i kadardır (yaklaşık 5897 kişi).[1]

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir