Türk Kütüphaneciler Derneği

Türkiye'de bir dernek

Türk Kütüphaneciler Derneği 19 Kasım 1949 tarihinde Ankara'da kurulan dernek.

Anatüzüğü Ankara Akşam Postası gazetesinde 11 Ocak 1950'de yayınlanmıştır.[1] Derneğin kısaltılmış adı anatüzük madde 1'de TKD olarak belirtilmiştir.[2] Kurucuları arasında Millî Kütüphane, Halkevleri Kütüphaneleri, Milli Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Müdürlüğü, Ankara Kitaplık Müdürlüğü, Ankara Tıp Fakültesi Kütüphanesi, Gazi Terbiye Enstitüsü Kütüphanesi, Polis Enstitüsü Kütüphanesi, Ankara Ziraat Fakültesi Kütüphanesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM Kütüphanesi) ve Etnografya Müzesi Kütüphanesi çalışanları bulunmaktaydı.[3]

Başkanları değiştir

Kurulduğu günden bu yane görev almış başkanlar[4];

 1. Nazmi Şahap Çoşkunlar (1949)
 2. Adnan Ötüken (1950)
 3. Selahattin Çetintürk (1951-1955)
 4. Mustafa Köymen (1955-1956)
 5. Nazmi Şahap Çoşkunlar (1956-1957)
 6. Leman Şenalp (1957-1958)
 7. İsmet Parmaksızoğlu (1958-1959)
 8. Bahri Ulaş (1959-1960)
 9. Nazmi Şahap Çoşkunlar (1960-1961)
 10. Osman Ersoy (1961-1964)
 11. Abdulkadir Salgır (1964-1968)
 12. Necmeddin Sefercioğlu (1968-1972)
 13. Nail Bayraktar (1974-1978)
 14. Necmeddin Sefercioğlu (1978-1992)
 15. Tülin Sağlamtunç (1992-1993)
 16. Selma Aslan (1993-1994)
 17. Hasan Duman (1994-1995)
 18. Ali Berberoğlu (1995-1996)
 19. Doğan Atılgan (1996-2002)
 20. Tuncel Acar (2002-2004)
 21. Ali Fuat Kartal (2004- günümüz)

Kaynakça değiştir

 1. ^ Tonta, Y. A. (1985). Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Gelişmesini Engelleyen Nedenler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 2. ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 25 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 22 Ocak 2020. 
 3. ^ Toplu, M. (2009). Mesleki bir örgüt olarak Türk Kütüphaneciler Derneği’nin altmış yıllık gelişim çizgisi. Türk Kütüphaneciliği, 23(4), 678-741.
 4. ^ "Arşivlenmiş kopya". 22 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2020.