Türk İşaret Dili

Şarkı dili

Türk İşaret Dili ya da TİD Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'indeki işitme engelliler tarafından kullanılan dildir. Diğer işaret dilleri gibi Türk İşaret Dili de Türkçenin gramer yapısından farklı olarak kendine özgü bir gramer yapısına sahiptir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de 89,043 kişi (53,543'i erkek 35,500'i kadın) işitme engelli, ve 55,480 kişi de (34,672 erkek, 20,808 kadın) konuşma engellidir.[1] 16. ve 17. yüzyıllardan itibaren Osmanlı Devleti'nde sarayda, hamamlarda ve hatta mahkemelerde işaret dilinin kullanıldığına dair kayıtlar mevcuttur. Günümüzde kullanılan Türk İşaret Dili'nin Osmanlı'daki işaret dilinin devamı olup olmadığı henüz kanıtlanmış değildir[2]. Ancak II. Abdülhamit zamanında İstanbul'da açılan sağırlar okulu göz önüne alınırsa TİD'in en az 120 yıllık bir tarihi vardır.[3]

Türk İşaret Dili
Ana dili olanlar Türkiye, KKTC
Konuşan sayısı 89.000 [54.000 erkek, 35.000 kadın]  (2000)[1]
Dil aileleri
Bilinmiyor
  • Türk İşaret Dili
Dil kodları
ISO 639-3 tsm

Son on yıldır Türk İşaret Dili'yle ilgili çalışmalar hız kazanmıştır [4]

KaynakçaDüzenle

1.Türkiye İstatistik Kurumu, Nüfus, Konut ve Demografi Verileri 2000 [1]

2.Miles, M. (2000). Signing in the Seraglio: Mutes, dwarfs and gestures at the Ottoman Court 1500-1700, Disability & Society, Vol. 15, No. 1, 115-134

3.Dikyuva, H & Zeshan,U. (2008) Turkish Sign Language One Level (Turk Isaret Dili Birinci Seviye) Nijmegen Ishara Press

  1. ^ a b Türkiye İstatistik Kurumu, Nüfus, Konut ve Demografi Verileri 2000
  2. ^ Miles, M. (2000). Signing in the Seraglio: Mutes, dwarfs and gestures at the Ottoman Court 1500-1700, Disability & Society, Vol. 15, No. 1, 115-134
  3. ^ Zeshan, U. (2002). Sign Language in Turkey: The story of a hidden language. Turkic Languages, 6(2), 229-274.
  4. ^ http://www.enginarik.com/turkish-sign-language-bibliography

5.Akalın, Ş. H. (2013). Türk İşaret Dili, Yeni Türkiye dergisi, Sayı 55, s. 1496-1502, Ankara. http://www.akalin.gen.tr/TR,27/turk-isaret-dili-isitme-engellilerimizin-dogal-iletisim-.html

Dış bağlantılarDüzenle