Türk-İslâm Ülküsü

Türk-İslâm Ülküsü, Seyyid Ahmet Arvasî'nin yazdığı, Türk-İslam sentezini konu alan, üç ciltlik eser. Antikapitalizmi ve antikomünizmi savunur, emperyalizm karşıtıdır.

Türk-İslâm Ülküsü
Türk-İslâm Ülküsü kapak cilt1.jpeg
Yazar Seyyid Ahmet Arvasî
Ülke Türkiye
Dil Türkçe
Yayımcı Burak Yayınevi
ISBN
9757645419 (Türkçe)
« Bugün yeryüzünde iki sömürgeci "blok" vardır. Bunlardan biri kara renkli "kapitalist emperyalizm"; diğeri ise bütün fraksiyonu ile "kızıl emperyalizm". Birincisi "çok uluslu şirketlerin" paravanasında, "az gelişmiş veya gelişmekte olan halklara yardım etmek, özgürlük ve uygarlık götürmek" maskesi altında, ikincisi de "ezilen, sömürülen halklara bağımsızlık, özgürlük ve adalet götürmek" maskesi altında,"sınıfsal savaş" sloganı ile "iç savaşlar" çıkarmakta ve "dünya proleterlerinin dayanışması" adı altında işgalini gerçekleştirmektedir. »
(Türk-İslâm Ülküsü - 1. Cilt, 5. Sayfa, 2. Paragraf)