Tüm Meksika Hareketi

Tüm Meksika Hareketi, Meksika'nın tümünü içerecek şekilde ABD tarafından ihlak edilmesini gerektiğini savunanlarca oluşturulmuş harekettir.[1] Ancak hiçbir zaman bu olay gerçekleşmedi. 1846-48 arasında meydana gelen Meksika-Amerika Savaşı ile ortaya çıkmış bu hareket, ABD ordusu'nun Meksika'nın kuzeyindeki seyrek nüfuslu bölgeyi aldıktan sonra yoğun nüfuslu bölgelerini de alması sonrasında iyice popülerleşti. ABD Kongresinde, özellikle Güney Karolina'dan ABD Senatörü John C. Calhoun bu harekete şiddetle karşı çıktı. Çünkü yoğun, beyaz olmayan bir nüfusa sahip bir bölgeyi ABD'ye dahil olması büyük bir sorun teşkil edeceğini düşünüyordu. Guadalupe Hidalgo Antlaşması ile ABD, Meksika'nın uzak kuzeydeki seyrek yerleşmiş bölgeyi satın almasıyla hareket sona erdi.

Arka plan

değiştir

James K. Polk 1845'te Amerika başkanı olmadan önce, Birleşik Devletler Kongresi Teksas'ın ilhakını onayladı. James Polk, 1836'da Meksika'dan bağımsızlığını ilan eden, ancak yine de Meksika tarafından hak iddia edilmekte olan Teksas'ın ihlakı Meksika-Amerika Savaşı'na neden oldu. Savaş döneminde bir kısım Manifest Destinyi savunan idealistler bütün Meksika'nın ilhak edilmesi gerektiğini düşüyordu ve bunlar Tüm Meksika Hareketini oluşturdu.

Tartışmalar

değiştir

Tüm Meksika'yı ilhak etme teklifi tartışmalıydı. John L. O'Sullivan gibi Manifest Destiny'i savunan idealistler, Amerika Birleşik Devletleri yasalarının insanlara kendi iradeleri dışında empoze edilmemesi gerektiğini her zaman savunmuşlardı. "Tüm Meksika" nın ilhakı bu ilkenin ihlali olacaktır. Bu ilhak sonucunda milyonlarca Meksikalıya verilecek ABD vatandaşlığı konusu da tartışmaların ana gündem konusuydu. ABD vatandaşlığı konusu Manifest Destiny'nin çelişkilerinden birini ön plana çıkardı: bir yandan Manifest Destiny'deki özdeşlikçi fikirler Meksikalıların beyaz olmayanlar olarak beyaz ırksal bütünlüğe bir tehdit oluşturacağını ve bu nedenle sorunlu olduğunu düşünenler varken, Meksikalıların Manifest Destiny'nin "misyon" olarak kabul ettiği ABD vatandaşlığına geçerek Amerikan demokrasisine getirilerek iyileştirileceğini düşünenlerde vardı.

"Tüm Meksika" nın ilhakını savunanlar bunu kölelik karşıtı bir önlem olarak gördüler. Birçok ABD vatandaşı, Meksika'nın Katolikliğinden rahatsızdı. Rahatsız olanlar ayrıca ilhakla doğabilecek Meksika milliyetçiliğinden endişeliydi.

Tartışmaların sonu

değiştir

Tartışma nihayetinde Meksika'nın geri kalanından daha seyrek nüfuslu olan Yukarı Kalifornia ve Santa Fe de Nuevo México topraklarını Amerika Birleşik Devletleri'ne ekleyen Meksika'nın çekilişi ile sona erdi. Meksika'nın çekilişi ile Tüm Meksika hareketi de hızla azaldı.

Manifest Destiny and Mission in American History: A Reinterpretation (1963) kitabının yazarı tarihçi Frederick Merk, Tüm Oregon ve Tüm Meksika hareketlerinin başarısızlığının nedeni olarak tarihçilerin tasvir ettiği gibi harekete bir ilgi olmadığını ve bu yüzden de ilhakın gerçekleşmediğini savunuyor. Merk, demokrasinin hayırlı misyona olan inancın Amerikan tarihinin merkezinde yer almasına karşın, saldırgan kıtasalcılığa Whigs ve bazı Demokratlar karşı çıkarken, çoğunluğu Demokratlar olmak üzere Amerikalıların yalnızca bir azınlığı hareketi destekledi. Böylece Louisiana Demokratları Meksika'nın ilhakına karşı çıktılar, Mississippi'dekiler ise bunu desteklediler.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Frederick Merk, Manifest destiny and Mission in American History (1963).