Svipul

İskandinav Mitlerinden Bir Valkür

Svipul İskandinav mitolojisinde yer alan bir valkürdür.

Bahsi ilk olarak şiirlerde geçmektedir (Darraðarljóð). Modern İskandinav mitoloji kitaplarında da hakkında yazılar bulunur. Svipul ismi eski yazıtlarda "savaş" ile eş anlamlı kullanılır.

Rudolf Simek, Svipul'un. "kaderin değişken doğasını" temsil ettiğini ileri sürmüştür.