Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir'in kendi yaşamını anlattığı 1959 yılında tamamladığı kitap.

Suyu Arayan Adam
YazarŞevket Süreyya Aydemir
ÜlkeTürkiye
DilTürkçe
TürOtobiyografik
Yayım1959

Yazarın yakın dönem Türkiye dizisinin Tek Adam, İkinci Adam, Enver Paşa ve Menderes'in Dramı adlı kitaplarının yanı sıra, dönemi kendi yaşam öyküsünden yola çıkarak farklı bir bakış açısından ele aldığı kitabıdır. Aynı zamanda otobiyografik bir roman olarak değerlendirilebilir. Yazar birinci bölümde döneminde hakim olan Osmanlıcılık, Türkçülük-Turancılık gibi Osmanlı Devleti'nin son devrinin hakim ideolojilerine getirdiği eleştirilerle dönemin fikir dünyasını irdelemekle beraber kendisinin bu ideolojilerle olan ilişkisini dile getirmiştir. Ayrıca bu bölümde Rusya'daki Sovyet Devrimi'ne Azerbaycan'daki turancılık ve sosyalist hareketlere Asya'daki Galiyevciliğe Sovyetler'deki Lenin ve Stalin dönemleri arasındaki farka değinilmekle birlikte Doğu Emekçileri Sosyal Bilimler Akademisinde okuyan Nâzım Hikmet ve Va-nu gibi tanınmış Türk sosyalistlerinden, Doktor Nazım ve bazı İttihat ve Terakki üyelerinden de bahseder. Yazar bunların ardından Türkiye'ye dönmesiyle birlikte Aydınlık dergisi etrafında toparlanan sosyalist aydınlar arasına girişini, Aydınlık dergisini, Türkiye Komünist Partisi'ndeki görüş ayrılıklarından 1925 ve 1927 yıllarındaki komünist tutuklanmalarıyla beraber Afyon'da hapis yatmasına kadar uzanan dönemi de anlatır. Birinci bölümden sonra İnkılabın Emrinde adlı ikinci bölümde yazar, Kadro hareketine, Kemalist devrime, devrimin gerçekleştirilmesi için gerekli olan şartlara değinmiştir. Son olarak cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk'ün himayesinde yaptığı eğitim çalışmalarını anlatarak kitabı noktalamıştır.

Kitapta kendisini "suyu arayan adam" olarak nitelendiren Şevket Süreyya Aydemir, Turancılık hevesinden sıyrılıp, Komünizm gibi fikirleri de reddederek, Cumhuriyetçi ve Milliyetçi kimliğe bürünmesiyle suyu bulduğunu belirtip, doğru yola eriştiğini ima etmektedir.