Superbus

Superbus, aşağıdaki anlamlara gelebilir: