Bir su kulesinin iki farklı fonksiyonu vardır. İlki (içecek) su depolama, ikincisi genelde yüksek tepelere inşa edilerek, tüketiciye dağılan mevcut su hatlarında sabit bir basınç sağlamaktır. Buradaki özellik ise bu sabit basıncın sadece yer çekimi gücü ile sağlanmasıdır.

Fonksiyon prensipi: 1. Pompa, 2. Su deposu, 3. Tüketici