Standart kütleçekim parametresi

Standart kütleçekim parametresi astronomide kullanılan bir büyüklüktür.

Newton'un kütleçekim yasasına göre

Bu denklemde çarpanı, yani büyük kütle ile kütleçekimi sabiti çarpanı standart kütleçekim parametresidir. Bu parametre harfiyle gösterilir. değerindeki belirsizlik G ve m1 değerlerindeki belirsizlikten daha az olduğu için, denklemlerde tercih edilir. Bu parametre MKS sisteminde Güneş için

Dünya için

değerindedir. Güneş Sistemi'ndeki diğer nesnelerle Güneş arasındaki çekim kuvveti;