Standart kütleçekim parametresi

Standart kütle çekim parametresi astronomide kullanılan bir büyüklüktür.

Newton'un kütleçekim yasasına göre

Bu denklemde çarpanı, yani büyük kütle ile kütle çekimi sabiti çarpanı standart kütle çekim parametresidir. Bu parametre harfiyle gösterilir. değerindeki belirsizlik G ve m1 değerlerindeki belirsizlikten daha az olduğu için, denklemlerde tercih edilir. Bu parametre Güneş için

Dünya için

degerindedir. Güneş Sistemi'ndeki diğer nesnelerle Güneş arasindaki çekim kuvveti;