Standart hat açıklığı

Demiryolu hat açıklığı

Standart hat açıklığı ya da Stephenson hat açıklığı, rayların iç kenarları arasındaki açıklığın 1.435 mm (4 ft 8+12 inç) olduğu demiryolu hat açıklığı türüdür. Standart hat açıklığı, dünyada en yaygın kullanılan hat açıklığı türü olup, dünyanın %60'ı tarafından kullanılmaktadır. Aynı zamanda Rusya, Finlandiya ve Özbekistan dışında tüm ülkelerdeki yüksek hızlı demiryolu hatları da standart hat açıklığı ile inşa edilmiştir.

Konuyla ilgili yayınlar değiştir

Ayrıca bakınız değiştir

Dış bağlantılar değiştir

Kaynakça değiştir