Squire Trelawney

Squire Trelawney Dr.Livesey ve Jim Hawkins'le hazine haritasını inceliyor.George Roux'un ilüstrasyonu,Define Adası'nın 1885 baskısı

Squire John Trelawney Robert Louis Stevenson'ın Define Adası romanının ana karakterlerinden biridir.Jim Hawkins'in yaşadığı bölgedeki yerel soyludur.(Squire bu gün kullanılmayan eski bir soyluluk ünvanıdır.Tıpkı bizdeki Toprak Ağası ya da Derebeyi,Şövalye ve Kont gibi) Daha önce de denize açılmış olan ve Amiral Hawke'ın emrinde orduda görev yapmış olan Trelawney,vatansever,cömert,nazik,maceraperest ve lider ruhlu bir soyludur.Jim ve Dr.Livesey'le hazine haritasını ortaya çıkaran üç kişiden biridir ve Hazineyi aramak üzere Hispaniola gemisini donatan kişidir.