Spin bağımlı

Spin bağımlı yapılar taşınana elektronların spin durumlarına göre değişik tepkiler veren yapılardır. Bu yapılar belli bir spin özelliğine sahip elektronları geçirip diğerlerini geçirmeyebilirler (yarı-metal), ya da bir spindeki elektronlara diğer spindeki elektronlardan daha fazla direnç gösterebilirler.

Spin bağımlı yapılar spintronik alanında kullanılırlar.