Spaceguard

Spaceguard (Uzay bekçisi) geniş olarak Dünya'ya Yakın Cisimleri (DYC) araştırıp incelemeyi amaçlayan birtakım girişimlere verilen addır. Arthur C. Clarke, Rama'yla Randevu (İng. Rendezvous with Rama) adlı romanında bu kavramı kullanmıştır. Bu romanda SPACEGUARD, fecî bir asteroit çarpışından sonra kurulmuş olan bir erken uyarı sisteminin adıdır. Bu isim daha sonra birtakım Dünya'ya yakın cismi keşfedip araştırmaya çalışan gerçek çalışmaya ad oldu.

1992'de yapılmış A.B.D. Kongresi'ne âit bir çalışma bir "Spaceguard araştırma raporu" (İng. "Spaceguard Survey Report") ortaya koyarak NASA'ya büyük Dünya'ya yakın asteroitlerin %90'ını 10 yılda bulma görevini verdi. Bu karâra çoğu zaman "Spaceguard hedefi" (İng. "Spaceguard Goal") adı verilir. Birtakım NASA tarafından parasal destek gören çalışma, "Spaceguard projesi" üzerinde çalışıyor kabul edilir.

Uluslararası Astronomi Birliği'nin Dünya'ya Yakın Cisimler Çalışma Grubu (DYCÇG) (İng. Working Group on Near-Earth Objects (WGNEO)) 1995'te (İng. "Beginning the Spaceguard Survey") adlı bir makâle yayınlayınca bu Spaceguard Kuruluşu (İng. "Spaceguard Foundation") adlı bir organizasyonu doğurdu.

Sonradan Spaceguard dernekleri ve kuruluşları Dünya'nın değişik ülkelerinde kurularak Dünya'ya yakın cisimlerin keşfi ve araştırması düşüncesini destekledi. Genel olarak ayrı ayrı ülkelerde kurulan Spaceguard organizasyonları, uluslararası kuruluşlar veya ABD çalışmalarıyla ancak ismen, ortak çıkarlar ve benzer hedeflerle bağlıdırlar.

Gök cisimleri göğün büyük alanlarını tekrar tekrar arayan teleskoplarla keşfedilirler. Böylece DYC'leri bulmaya yönelik çalışmalar, hangi organizasyonla ilişkisi olduğuna bakılmaksızın "Spaceguard araştırması"nın bir parçası olarak görülürler.

Ne Vitim olayı, ne de Doğu Akdeniz olayı (2002) önceden herhangi bir Spaceguard çalışması tarafından keşfedilmişti. Fakat 6 Ekim 2008'de 2008 TC3 meteoroiti Katalina Gök Araştırması (İng. Catalina Sky Survey (CSS))'in Lemmon dağı'ndaki 1,5 metrelik teleskobuyla bulundu ve Dünya'ya ertesi günü çarpana kadar kapsamlı olarak incelendi.

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle