Soybilim

Ailelerin kökenlerini ve akrabalık ilişkilerini inceleyen bilim dalı
(Soy bilimi sayfasından yönlendirildi)

Soybilim, soy bilimi ya da jenealoji, ailelerin kökenlerini ve akrabalık ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Bir soybilimci, araştırdığı aile hakkında bilgi edinmek için sözlü gelenek, tarihsel kayıtlar, genetik çözümleme ve benzeri kayıtlardan yararlanır.

Württemberg Dükü Ludwig'in 1585'te hazırlanmış soyağacı

Soybilimde yapılan araştırmalar genellikle çizelge hâlinde hazırlanır ve ulaşılan bilgiler derlenerek yazıya dökülür. Bu yöntemlerle -eğer eski kuşaklara da ulaşılabilmişse- kapsamlı soyağaçları hazırlanabilir.