Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Denetleme Kurulu

Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkezi Denetim Komisyonu, (RusçaЦентральная ревизионная комиссия КПСС), Centralnaya revizionnaya komissiya) Sovyetler Birliği Komünist Partisi bünyesindeki bir denetleyici organdı.[1] Benzer organlar, SBKP'ninkine benzer diğer komünist partilerde de var oldu.[2]

Merkezi Denetim Komisyonu, partilerin merkez organları tarafından çabuk ve düzgün bir şekilde denetlenmesine, hazinenin ve SBKP Merkez Komitesi kuruluşlarının hesaplarını denetlemeye başladı.[2]

Başka bir SBKP kontrol organı olan parti disiplinini uygulamakla yükümlü SPBK Merkez Komitesi Parti Kontrol Komitesi ile karıştırılmamalıdır.

BaşkanlarDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Smith, S. A. (2017). The Oxford handbook of the history of communism. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0198779414. 
  2. ^ a b Lovell, Stephen (2009). The Soviet Union: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0199238484.