Sovhoz

SSCB’de devlet mülkiyetindeki tarım işletmeler

Sovhoz, SSCB’de devlet mülkiyetindeki tarım işletmeleridir.

SSCB döneminde "sovhoz" bir devlet çiftliğiydi - kolektif çiftliklerden daha büyük olan ve özel toprak sahiplerinden el konulan geniş araziler üzerinde kurulan sovhozlar "en yüksek düzeyde sosyalist tarımı" temsil ediyordu.

Tarihçe değiştir

Sovhozlar 1917 Ekim Sovyet Devrimi’den sonra, Kooperatif mülkiyetini gerçekleştiren kolhozların yanında devlet çiftlikleri olarak kuruldu. Sovhozlar, Tarım sanayisini gerçekleştiren tarım fabrikaları niteliğindeydi. Doğrudan tarımsal üretimin yanı sıra kolhozlara örnek olma işlevi de vardı. Traktör ve makine bakımından tam donanımlı, çok sayıda teknisyen, mühendis, tarım ve hayvancılık uzmanının çalıştığı çiftliklerdi. Yöneticileri devletçe atanır ve çiftliğin bağlı olduğu bakanlığa karşı sorumluydu. Sovhoz çalışanları, sürekli işçilerdi. Tarımsal üretimin elde edildiği sovhozlar, 5 yıllık planlara bağlı orak işletilirdi. Ortalama bir sovhoz 16.300 hektardır; bunun 5.300 hektarı ekilir. Bir sovhozda yaklaşık 62.000 hayvan, 57 traktör, 18 hasat makinesi, 25 kamyon vardır.[1]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Büyük Ansiklopedi, Milliyet, 1990. Cilt 13. Sayfa 5004.