Sosyofizik

Sosyofizik kelimesi, bulguları keşfedilmiş veya keşfedilmeyi bekleyen toplumsal olayları tanımlamakta kullanılır. Mitoloji biliminin bir dalı olan sosyofizik günümüzde sosyal etkileşimlerin tablosu olma misyonunu kazanmıştır.

Komplo teorisinden farklı olarak, kurgular gerçekleri muhatap alarak var olur. Komplo teorisinde kurgunun var olma süreci, gerçek olmayan argümanların gerçek olan argümanlardan daha önemli bulunması ve alakasız argümanlarla komplo teorilerinin temelini doldurmakla başlar, teorilerin sunumuyla son bulur.

Sosyofizik örneklerine mitolojide gerçekleşen savaşlarda ya da toplumsal hareketlerde sıkça rastlamak mümkündür.