Sonuç çıkarma

Mantıkta sonuç çıkarma ya da çıkarım önermelerden sonuca varma işidir. Tümevarım ve tümdengelim olarak iki sınıfa ayrılır. Çıkarım yönteminin bilinen ilk örneklerine Aristoteles'in yapıtlarında rastlanmıştır.