Sonsuzluk, her ne kadar popüler düşüncede bitmeyen, zamansız ve zamanla tanımlansa da; birçok kişiye göre zamanın dışında bir zamansızlık varoluşu olarak tanımlanmıştır. Birçok sonsuzluk tanımı mevcuttur, bunlardan en belirgin olanı Aristo'nun maddenin, hareketin ve zamanın sonsuza dek varolduğunu önermesidir. Sonsuzluk, bir bakımdan ise sonu olmayan demektir.

Bazı felsefeciler, sonsuz çeşit sonsuzluk olduğunu ileri sürmüşlerdir. Sonsuzluk biçimleri zamansal, mekânsal, sayısal olarak en fazla tanımlanan sonsuzluk çeşitleri arasında kabul edilir.

Dış bağlantılar

değiştir