Somers Isles Company

Somers Adaları Şirketi (İngilizce: Somers Isles Company), 1615'te daha sonra Bermuda adıyla tanınacak olan Somers Adalarındaki İngiliz kolonisini işletmek amacıyla kurulmuş ticari şirket. 1684'te şirkete verilmiş olan imtiyazlar iptal edilerek Bermuda'nın yönetim sorumluluğu koloni valisine verildi.

John Speed'in Somers Adaları haritası, 1676

Şirketin kuruluşu değiştir

1609 yılında İngiltere kralı tarafından Virjinya'ya gönderilen 9 gemilik bir filo kasırgaya uğrayarak henüz yaşamın olmadığı bu takımadalara ulaştı. Filonun kaptanı Amiral George Somers, 10 ay kadar burada kaldıktan sonra geride bir miktar yerleşimci bırakarak yeni kurulan Jamestown'a gitti. İngiltere takımadaların kendisine ait olduğunu ilan etti. Adalarla ilgili imtiyaz başlangıçta Londra Virjinya Şirketine verildi. Şirketin ortakları 1615 yılında yeni bir şirket kurarak imtiyaz haklarını bu şirkete devrettiler. Böylece Somers Adaları Şirketi doğmuş oldu. Virjinya Şirketi 1622'de dağıldı ve elindeki imtiyazlar alınarak kıtada yerleşen koloni doğrudan İngiltere'ye bağlı bir koloni haline getirildi. Bermuda'nın yönetimi ise 60 yıl daha Somers Adaları Şirketinde kaldı. 1684 yılında Somers Adaları Şirketinin de imtiyazına son verildi.

Ayrıca bakınız değiştir