Skaro

Doctor Who'daki kurgusal gezegen

Skaro, Kaled ve Thals'ların ana gezegenidir. Dördüncü Doktor Skaro gezegenine bir kez gitmiştir. Zaman Savaşı sırasında Gallifrey ile birlikte yok olmuştur.

Klasik Seri'de Skaro değiştir

Bin Yıl Savaşı süresinde gezegende yaşayan Thals'lar ve Kaled'ler savaşmıştır. Savaştaki kayıplar bilinmemektedir. Ancak savaşın sonunda savaşta daha üstün dayanıklılık vermek böylece düşmana üstünlük sağlamak amacıyla Davros Dalek zırhlarını yaratmıştır. Böylece Dalek denen yeni bir tür oluşturulmuştur.