Siyografi

Gölgeleri inceleyen bilim dalı

Siyografi (Yunancaσκιά "gölge" ve γράφειν graphein, "çizmek" veya "yazmak", İngilizcesciography) gölgeleri ve perspektif konusunu inceleyen bilim dalı. Mimaride, binaların yüzeylere düşen gölgelerini konu edinen mesleki dal. Genellikle sadece 45 derecelik açıdan gelen ışığın düz yüzeylerde oluşturduğu gölge incelenip ve çizilmekle yetinilir.

Ayrıca bakınız

değiştir