Siyasal antropoloji

Siyasal antropoloji, ilkel ve çağdaş toplumlardaki siyasal sistemleri ve bunların dönüşümünü açıklamaya çalışan; coğrafi koşulların, tarihsel süreçlerin, toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıların basit ve karmaşık insan topluluklarındaki siyasal sistemlerle olan karşılıklı ilişkisini ve bu ilişkilerin kanunlarını araştıran sosyal bilim dalı. Siyasal antropolojiye katkı yapmış isimler arasında şu bilim insanları sayılabilir: Lewis H. Morgan, Sir Henry Maine, Friedrich Engels, Robert Lowie, E. E. Evans-Pritchard, Meyer Fortes, Bronisław Malinowski, Claude Lévi-Strauss, George Thomson, Leslie White, Pierre Clastres, Marshall Sahlins, Marvin Harris, George Balandier, Marc Abélès, Ted Lewellen, Pierre Bourdieu.