Sirrostratüs (Cs), bir bulut tipi. Tabanı 20.000 ft (6 km) üzerinde bulunur ve yüksek seviye bulutudur.

Sirrostratüs

Şeffaf, beyazımsıdır. İpliksi veya pürüzsüz yapıdadır. Gökyüzünü tamamen veya kısmen kaplar. Güneş ve ay etrafında dışı beyazımsı, içi kırmızımsı hale (çember) oluşturur.

Buz kristali yapısındadır.

Kaynakça Değiştir

  • Pooley, Dorothy, ve Robert Seaman. The Air Pilot's Manual 2: Aviation Law & Meteorology. 10. baskı. Shoreham, West Sussex: Pooley's Air Pilot Publishing, 2011.