Sirinks uzunluklarına göre yan yana dizilmiş 7 kamıştan oluşan bir tür panflüttür. Frigya mitolojisine göre, Pan'ın (kırların ve çobanların tanrısı) icat ettiği ve elinden düşürmediği müzik aletidir. Efsaneye göre kırların, çobanların ve sürülerin tanrısı ve koruyucusu olan Pan, Syrinx isimli güzel bir periye aşık olur.[1] Pan'dan kaçmak için Sirinks kendisini su kamışı bitkisine çevirir. Bu güzel perinin onuruna ve ona olan aşkı için Pan bu kamışlardan biraz keser ve bugün "sirinks" veya "Pan flütü" olarak adlandırdığımız müzik aletini yapar.

Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson tarafından resmedilen Pan poursuivant Syrinx tablosu, 1826

Kaynakça Değiştir

  1. ^ "Pan Efsanesi". www.aydinlik.com.tr.