Sirak ya da Yeşu Ben Sirak'ın Bilgeliği, milattan önce 2. yüzyılın başlarında (tahmini MÖ 200-175 arası) Kudüs'lü Yahudi katip Yeşu ben Sirak tarafından yazılan ahlaki bir öğreti kitabıdır. Yahudiler tarafından Kutsal Kitap'a dahil edilmediği için orijinal İbranice yazmalar korunamamıştır.

"Alle Weissheit ist bey Gott dem Herrn..." Sirak Kitabı'nın 1654'teki Alman çevirisinin başlangıç bölümü: "Bütün bilgelik Tanrı' dandır, Sonsuza dek O'nundur."

Sirak'ı Talmud'un bir parçası olarak gören pek çok kaynak olmasına rağmen Yahudiler arasında genel bir kabul görmemiştir. Aksine Tanah'ın Yunanca çevirisi Septuaginta'ya eklenmiştir. Sirak, Katolik, Anglikan ve çoğu Doğu Ortodoks Kiliselerince kabul edilmesine rağmen tüm Protestan Kilisesince kabul edilmemiştir. Kitabın Latince başlığı Ecclesiasticus "Kilise Kitabı" anlamına gelmektedir.