Sin (Arap harfi)

Arap alfabesinin on ikinci harfi

Sin (ﺱ‎ ), Arap alfabesinin on ikinci harfi. Ebced hesabındaki değeri 60'tır. Şemsî harflerdendir.

Arap Alfabesi
Arap alfabesi
ﺍ Elif ض‎ Dad
ب Be ط Tı
ت Te ظ Zı
ث Se ع Ayn
ج Cim غ Ğayn
ح Ha ف Fe
خ Hı ق Kaf
د Dal ك Kef
ذ Zel ل Lam
ر Ra م Mim
ز Ze ن Nun
س Sin ه He
ش Şin و Vav
ص Sad ي Ye
Arapça (ء Hemze)


Yazılış değiştir

Se harfi sağdan ve soldan bitişebilen bir harftir.


Sonda Ortada Başta Yalın Transkript Fonetik Karşılık
ـس‎ ـسـ‎ سـ‎ ﺱ‎‎‎ s s

Mahreç - Fonetik değiştir

Sin sesi dişler arasından çıkarılan ıslıksı, keskin "s" sesidir. İnce bir sestir. Türkçedeki "s" sesine benzemekle beraber daha keskin bir sestir.