Silba, Adriyatik Denizi'nde, Hırvatistan'a bağlı olan bir adadır. Yüzölçümü 14.98 km2'dir. En yüksek noktası 83 m yüksekliğindeki Varh'tır. Nüfusu 2001 yılı itibarı ile 265 olup nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 17.7 kişidir. Yazın adanın nüfusu binlerce kişiye çıkmaktadır. Adada otomobiller yasaktır.

Silba'nın Adriyatik Denizi'ndeki konumu