Siku

Nefesli Çalgı Aleti

Siku veya sicu (Aymara: siku) Andlar'a özgü bir panflüttür.[1] İki veya daha fazla sıralı, iplerle birbirine bağlanmış farklı uzunluklardaki düz borucuklardan oluşur.[1] Ön sırada genelde altı, arka sırada ise genelde yedi borucuk bulunur. Sazlık kamışlardan yapılan borucuklar, bu enstrümanın "soluklu" bir karakter verdiği bir seda yaratırlar. Frekansı, çok fazla yan ses ve hışırtı arz eder. Rumen pan flütü nainin aksine borular tek tek üflenip, glissando üflenmezler.

Siku (Malta siku)
T'uyu siku çalınırken.

Sikunun çıkışı İnkalar uygarlığının öncesine dayanmaktadır ve günümüzde Peru, Ekvador, Şili, Bolivya ve Arjantin'in kuzeybatısında yaygındır.

Siku çeşitleri küçükten büyüğe şu şekilde sıralanır:

  • Chuli siku (ika siku)
  • Malta siku
  • Sanqa siku
  • T'uyu siku

Siku genellikle tek başına değil birlikte, büyük gruplar halinde çalgıcılar tarafından çalınır.

Kaynakça değiştir

  1. ^ a b Sadie, Stanley (2021). The new Grove dictionary of music and musicians (5. bas.). New York: Grove. ISBN 978-0195170672.