Siklopentan

Kimyasal bileşik

Siklopentan; yüksek yanıcılığa sahip olan bir sikloalkandır.

Siklopentanın top çubuk modeli

Beş karbonlu olan bu bileşik bir halkaya sahiptir. Molekül formülü C5H10'dur. Benzine benzer bir kokusu vardır ve renksizdir. Erime sıcaklığı −94 °C, kaynama sıcaklığı ise 49 °C'dir. Bu bileşik ilk olarak Alman kimyager Johannes Wislicenus tarafından 1893 yılında elde edilmiştir. Çeşitli kullanım alanları mevcuttur. Sentetik reçinelerin üretiminde, kauçuk yapıştırıcıların üretiminde, poliüretan yalıtım köpüğünün üretiminde ve nicelerinde etkin bir yere sahiptir.