Sikloalken

aromatik olmayan, bir adet çift bağa sahip tek halkalı hidrokarbon

Sikloalken veya sikloolefin, kapalı bir karbon atomu halkası içeren, ancak aromatik karaktere sahip olmayan bir alken hidrokarbon türüdür. Siklobüten ve siklopenten gibi bazı sikloalkenler, polimer zincirlerini üretmek için monomer olarak kullanılabilir. Geometrik sebeplerden dolayı daha küçük sikloalkenler hemen hemen her zaman cis izomerleridir ve cis terimi isimlerden çıkarılma eğilimindedir. Daha büyük halkalarda (yaklaşık 8 atomda), çift bağın cis - trans izomerizmi oluşabilir.

ÖrneklerDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle